Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

  • Chiều ngày 05/8/2022, UBND huyện Quảng Xương tổ chức họp với các cơ quan, đơn vị và Doanh nghiệp viễn thông để tham vấn ý kiến về giải pháp thực hiện chuyển đổi số năm 2022. Đồng chí Nguyễn Huy Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo VNPT Thanh Hóa, Viettel, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các đơn vị VNPT, Viettel, Bưu điện huyện Quảng Xương; Phó Chánh Văn phòng UBND, lãnh đạo và chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin.

  • Chiều ngày 22/7/2022, đồng chí Mai Xuân Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 27 điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu huyện Quảng Xương là đồng chí Nguyễn Huy Nam – Phó Chủ tịch UBND huyện. Dự Hội nghị tại điểm cầu huyện có các đồng chí Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện.

  • Sáng ngày 24/5/2022, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến về giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.Hội nghị được kết nối với 27 điểm cầu cấp huyện, 559 điểm cầu cấp xã, thị trấn trong tỉnh.Tham dự hội nghị tại điểm cầu Sở Thông tin và truyền thông có ông Nguyễn Trọng Đường - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng các thành viên trong đoàn; đồng chí Mai Xuân Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu huyện Quảng Xương là đồng chí Nguyễn Đức Thịnh – Chủ tịch UBND huyện. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng ban và Uỷ viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện; đại diện lãnh đạo Trung tâm Viễn thông,Viettel Quảng Xương, Ban Thường trực Hội Doanh nghiệp huyện Quảng Xương. Tại điểm cầu 26 xã, thị trấn có các thành phần tham dự gồm: Chủ tịch UBND, các đồng chí Phó Trưởng ban và Uỷ viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã, thị trấn; Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng; Lãnh đạo Doanh nghiêp, các Hợp tác xã có trụ sở đang hoạt động trên địa bàn xã, thị trấn.

  • Sáng ngày 26/4/2022, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai các nội dung thực hiện chuyển đổi số năm 2022. Hội nghị được kết nối với 27 điểm cầu cấp huyện, 559 điểm cầu cấp xã, thị trấn và 206 điểm cầu tại các thôn, bản, khu phố trong tỉnh. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu huyện Quảng Xương là đồng chí Nguyễn Huy Nam – Phó Chủ tịch UBND huyện. Dự Hội nghị có trưởng các Phòng chuyên môn thuộc và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin. Tại điểm cầu 26 xã, thị trấn có các thành phần tham dự gồm: Chủ tịch UBND và cán bộ Văn hóa – Xã hội; đại diện MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.

1