Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về tình hình KT-XH, QP-AN tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2014

Đăng ngày 19 - 02 - 2014
100%

     UỶ BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
 
 
   
 

        Số: 54  /BC-UBND                              Quảng Xương, ngày 18  tháng 02 năm 2014

    

BÁO CÁO

Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về tình hình KT-XH, QP-AN

tháng 02; nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2014

 
 
 

I  - HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN

 

          1. Những hoạt động nổi bật của Chủ tịch, các PCT UBND huyện.

          Từ ngày 17/01/2014 đến ngày 18/02/2014, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì 19 hội nghị chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

          Một số hội nghị và hoạt động nổi bật của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Ngày 20/01, Phó chủ tịch UBND huyện Trần Thế Lưu dự buổi làm việc với đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật  giảm nghèo giai đoạn 2005-2012.

- Ngày 24/1, Chủ tịch UBND huyện Vũ Khoa Việt dự Hội nghị giao nhiệm vụ cho cán bộ đi chỉ đạo cơ sở về công tác bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Giáp Ngọ 2014.

- Ngày 05/2, Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện dự Lễ phát động Tết trồng cây tại khu vực Trung tâm Văn hóa huyện.

          - Ngày 07/2, Chủ tịch UBND huyện Vũ Khoa Việt chủ trì Hội nghị giao ban nhiệm vụ đầu năm 2014.

- Ngày 11/2, Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện dự Lễ khai trương hoạt động Nhà truyền thống huyện và Lễ hội thư pháp tặng chữ đầu Xuân, Xuân Giáp Ngọ - 2014.

- Ngày 12/2, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị triển khai dự án xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tái định cư xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương.

2. Ban hành văn bản của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

Từ ngày 17/01/2014 - 17/02/2014, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành 262 văn bản, trong đó có 183 Quyết định, 25 báo cáo, thông báo, kế hoạch, 45 công văn và  9 văn bản hành chính khác.

Một số văn bản trọng tâm là:

          - Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2014 v/v phê duyệt phân bổ gạo cứu trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và giáp hạt năm 2014; Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2014 v/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014; Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 17 tháng 2 năm 2014 v/v kiện toàn đội liên ngành thực hiện Chỉ thị 814/CT-TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 17/2/2014 v/v thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch năm 2014.

          - Công văn số 75/ BATGT-BC ngày 07/2/2014 V/v báo cáo tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014; Công văn số 81/UBND-NN ngày 10/2/2014 v/v chỉ đạo chăm sóc lúa vụ xuân năm 2014; Công văn số 83/UBND-NN ngày 11/2/2014 v/v thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm A (H7N9, H10N8, H5N1, H5N2, H6N1), dịch lở mồn long móng, dịch tai xanh (PRRS) trên địa bàn huyện; Công văn số 85/UBND-TDKT Ngày 11/2/2014 v/v đăng ký thi đua khen thưởng năm 2014; Công văn số 95/UBND-VH&TT ngày 17/2/2014 v/v hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2014.

           - Kế hoạch số 44/ KH-UBND ngày 07/2/2014 V/v thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2014; Kế hoạch số 51/KH-BCD ngày 13/2/2014  v/v phòng chống dịch năm 2014; Báo cáo 36/BC-UBND ngày 03 tháng 2 năm 2014 báo cáo tình hình sản xuất, đời sống, an ninh, trật tự; an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

           - Tờ trình số 13/ TTr -UBND V/v thẩm định, phê duyệt Đề án đề nghị công nhận xã Quảng Lợi (Tiên Trang) huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

           - Hướng dẫn số 06/HD -UBND V/v hướng dẫn thực hiện Quyết Định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/ 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô  toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước.

II - TÌNH HÌNH KT- XH, QP-AN THÁNG 2 NĂM 2014

1.     Về phát triển kinh tế:

  - Đã gieo cấy được 8.500 ha lúa xuân, đạt 100% kế hoạch; chỉ đạo nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên lúa xuân, đặc biệt là phòng trừ ốc bưu vàng hại lúa; tổ chức tổng kết công tác chăn nuôi và thủy sản năm 2013, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014; tập trung chỉ đạo phòng chống rét và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, kiểm soát dịch bệnh, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm. Chủ động điều tiết đủ nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp; tiếp tục chỉ đạo các xã vùng biển tổ chức cho ngư dân tu bổ ngư lưới cụ, mua sắm mới công cụ, phương tiện khai thác trên biển. Tổ chức lễ phát động tết trồng cây và chỉ đạo các xã trồng cây đầu xuân Giáp Ngọ, toàn huyện đã trồng được 100.000 cây phân tán. Tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện theo đúng kế hoạch.

- Khởi công xây dựng công trình đường giao thông: phía đông sân vận động huyện, đường Quảng Chính - Quảng Thạch...; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng các công trình: Trạm y tế Quảng Bình, trạm y tế Quảng Vọng, trạm y tế Quảng Lợi, trạm y tế Quảng Yên, trạm y tế Quảng Tân, công sở xã Quảng Đại, nhà hiệu bộ trường THCS Quảng Lợi, nhà hiệu bộ trường tiểu học Quảng Ngọc, sân vận động Quảng Tân, sân vận động Quảng Hợp và các công trình giao thông trên địa bàn huyện; tăng cường công tác kiểm tra, cấp giấy phép xây dựng; tăng cường hoạt động của Đội quy tắc xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo ATGT trong dịp tết Giáp Ngọ. Tiếp tục chỉ đạo và giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB Quốc lộ 1A.

- Đã cấp được 345 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, đăng ký thế chấp bảo lãnh cho 35 trường hợp; chỉ đạo các xã, thị trấn nhận hồ sơ lưới địa chính để phục vụ việc đo đạc năm 2014; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học, các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện thực hiện tốt công tác tổng vệ sinh môi trường, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ; phối hợp với Công ty Môi trường xanh triển khai thực hiện việc san lấp, xây dựng và lắp đặt lò đốt rác thải BD anpha tại bãi rác thị trấn Quảng Xương.

- Thu, chi ngân sách đảm bảo đúng dự toán được giao, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng NSNN thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, giảm tối đa chi phí hội nghị, tiếp khách. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác đấu giá đất trên địa bàn huyện. Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn về xây dựng quy hoạch phát triển KT-XH đến năm 2025.

2. Về Lĩnh vực Văn hoá - xã hội:

- Ngành Văn hoá - thông tin thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ 2014, tạo không khí vui tươi phục vụ nhân dân vui Xuân, đón tết; đã có 100% số xã, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc treo pano, cờ tổ quốc, cờ Đảng tại công sở, khu dân cư và tại hộ gia đình. Toàn huyện treo được trên 520 băng zôn, 350 pano, trên 250 khẩu hiệu tường, xây dựng 8 cụm tranh cổ động, 38 cổng chào xã, thôn; 100% số xã tổ chức các hoạt động văn nghệ, hái hoa dân chủ, giao lưu, tọa đàm tại trụ sở, nhà văn hóa thôn trong đêm giao thừa; nhiều xã đã tổ chức các hoạt động TDTT như: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông...và tổ chức các trò chơi, trò diễn như: vật truyền thống, chơi cù, kéo co, cờ tướng...; tổ chức các lễ hội, dâng hương các di tích, đền, chùa thu hút nhiều người tham gia. Đã tổ chức khai trương hoạt động Nhà truyền thống huyện và phối hợp trưng bày sách báo xuân và ngày hội thư pháp cho chữ đầu xuân Giáp Ngọ 2014 tại Nhà truyền thống huyện.

- Ngành giáo dục đã tổ chức tốt kỳ thi giao lưu học sinh giỏi lớp 5 với 601 học sinh tham gia, kết quả có 250 em đoạt giải; chỉ đạo các nhà trường tổ chức cho CBGV, nhân viên và học sinh viết cam kết thực hiện nghiêm Nghị định 36 của Chính phủ và Chỉ thị số 28/CT-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về cấm sử dụng pháo nổ, thả đèn trời và làm tốt công tác vệ sinh môi trường trong dịp tết Nguyên đán. Tiếp tục chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9, lớp 5 để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và olympic toán tuổi thơ các huyện đồng bằng ven biển. Tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia tại các trường theo đúng kế hoạch.

 - Đã tổ chức khám bệnh cho 14.968 lượt người (tại Bệnh viện đa khoa huyện 4738 người, tại các trạm y tế 10.230 người), điều trị 7.499 lượt người (tại bệnh viện 1285 người, tại các trạm 6214 người); triển khai thực hiện thanh, kiểm tra VSATTP các đơn vị chế biến, buôn bán thực phẩm trên địa bàn dịp trước, trong và sau tết; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, do vậy không có dịch bệnh và ngộ độc lớn xảy ra, đặc biệt là trong dịp tết Giáp Ngọ; tổ chức tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi đầy đủ, đúng lịch và an toàn;; tổ chức tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật cho các cơ sở hành nghề y dược tư nhân.

          - Kiểm tra nắm chắc tình hình đời sống nhân dân đặc biệt các hộ nghèo, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, các đối tượng bảo trợ xã hội; không để xảy ra tình trạng nhân dân thiếu đói; đã Giải quyết cứu trợ  60,450 tấn gạo cho các hộ khó khăn trong toàn huyện. Nhìn chung tình hình đời sống nhân dân trong dịp Tết ổn định, nhân dân phấn khởi đón Tết, vui xuân, không có trường hợp bị thiếu đói. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện quan tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; tổ chức lễ dâng hương và viếng nghĩa trang Liệt sỹ huyện; thăm hỏi, động viên các đơn vị làm nhiệm vụ trực tết. Toàn huyện đã tổ chức tặng 11.272 suất quà, trị giá 1,9 tỷ đồng (trong đó quà của trung ương 8.004 suất, trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng; quà của xã, huyện 3.268 suất quà, trị giá khoảng 300 triệu đồng).

- Giải quyết tốt các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện; tăng cường công tác cải cách hành chính tại các cơ quan nhà nước; hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng các quy định pháp luật. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thành hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2013 và đăng ký các danh hiệu thi đua, đề tài, đề án, sáng kiến kinh nghiệm năm 2014.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai Luật hòa giải ở cơ sở và Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, đặc biệt là khiếu nại về công tác bồi thường GPMB quốc lộ 1A, công tác thanh tra theo kế hoạch và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện; trong tháng đã tiếp công dân 5 lượt với số lượng 8 người, nhận 8 đơn khiếu nại và 01 đơn tố cáo.

          3. Công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh:

- Tăng cường tuần tra, bám sát địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, chính trị và an toàn xã hội cho nhân dân vui xuân đón Tết; mở các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm; triệt phá các ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm hình sự; thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép và thả đèn trời; tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau Tết trên địa bàn ổn định; tội phạm được kiềm chế, không để xảy ra các vụ việc phức tạp; bắt giữ 3 vụ đánh bạc, 4 vụ trộm cắp tài sản, xảy ra 5 vụ gây thương tích, 2 vụ sử dụng trái phép chất ma túy; trong dịp tết Giáp Ngọ đã phát hiện bắt giữ và vận động giao nộp 26 quả pháo cù, 14 pháo hú, 17 pháo điện, 0,2kg thuốc nổ, 3 kíp nổ, 0,5m dây cháy chậm, 220 sản phẩm đồ chơi nguy hiểm. Đêm Giao thừa trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn tuyệt đối, không xảy ra tình trạng đốt pháo và thả đền trời, không có cháy, nổ.

- Tình hình tai nạn giao thông: Trên địa bàn huyện xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng làm chết 2 người (trong đó có 1 vụ tự gây tai nạn), 13 vụ va chạm làm bị thương 13 người, lập biên bản 264 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 89 môtô, tước giấy phép lái xe 4 trường hợp.

III - TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN THÁNG 3 NĂM 2014.

1. Tiếp tục chỉ đạo nhân dân chăm sóc, bảo vệ, phòng chống rét và trừ sâu bệnh trên lúa, lạc, ngô và cây màu vụ xuân; triển khai kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2014, tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, kiểm soát dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Chủ động nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, thực hiện nạo vét một số tuyến kênh theo kế hoạch. Chỉ đạo các xã và nhân dân vùng triều thả tôm đúng lịch thời vụ và làm tốt công tác kiểm dịch chất lượng tôm giống vụ xuân hè năm 2014. Chỉ đạo trồng và chăm sóc rừng tập trung và trồng cây phân tán theo đúng kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới.

2. Tập trung chỉ đạo phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống như: mây tre đan, mộc dân dụng, gò hàn cơ khí, dệt chiếu cói...; tiếp tục chỉ đạo triển khai lập dự án đầu tư và quy hoạch các chợ; đẩy nhanh tiến độ thi công và tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình; đôn đốc các đơn vị lập và trình duyệt quyết toán các công trình; trình duyệt đề án xây dựng khu đô thị Tiên Trang lên đô thị loại V và quy hoạch mở rộng thị trấn Quảng Xương. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường GPMB Quốc lộ 1A. Tăng cường kiểm tra cấp phép xây dựng và hoạt động của đội quy tắc các xã, thị trấn. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

3. Chỉ đạo UBND các xã lập hồ sơ giao đất, thu hồi đất, cấp GCN quyền sử dụng đất theo quy hoạch và kế hoạch; thẩm định, cấp đổi GCN quyền sử dụng đất cho các xã đã hoàn thành công tác đổi điền dồn thửa; tiếp tục chỉ đạo hoàn thành việc lập hồ sơ cấp GCN cho các tổ chức, trường học, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức tôn giáo...; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện.

4. Tổ chức thẩm định quyết toán ngân sách năm 2013; tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, nhất là lĩnh vực cấp quyền sử dụng đất; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế doanh nghiệp...; khẩn trương hoàn thành hồ sơ, tổ chức đấu giá các mặt bằng qui hoạch đã được phê duyệt; thẩm đinh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản các công trình do huyện làm chủ đầu tư đã hoàn thành; giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2014 cho các đơn vị;  tăng cường kiểm tra việc quản lý sử dụng ngân sách ở các đơn vị theo hướng tiết kiệm, điều hành ngân sách theo kế hoạch đã phân bổ. Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các nhà trường, các đơn vị phải thực hiện đúng  quy định của nhà nước trong việc thu, huy động các khoản đóng góp từ nhân dân, học sinh và các nguồn xã hội hóa khác. Cùng với đơn vị tư vấn tiến hành thu thập, thống kê số liệu phục vụ công tác xây dựng quy hoạch phát triển KT-XH đến năm 2025.

5. Tập trung chỉ đạo tuyên truyền phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện; chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý và tổ chức tốt các hoạt động lễ hội tại các di tích, đền, chùa...; tổ chức giải bóng đá nam toàn huyện; chuẩn bị và tổ chức tốt việc tập huấn cho các đoàn vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VII..

6. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt; tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các nhà trường thực hiện đúng theo các quy định chuyên môn; tập trung chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9, lớp 5 để chuẩn bị cho các kỳ thi học sinh giỏi. Chỉ đạo công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

7. Chủ động trong công tác phòng chống dịch; tăng cường quản lý nhà nước về thuốc chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao công tác khám chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân; đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, quan tâm bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Triển khai thực hiện các chương trình y tế quốc gia theo kế hoạch; chỉ đạo thực hiện xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế.

8. Thực hiện kịp thời các chính sách của nhà nước đối với các đối tượng người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội; tăng cường biện pháp ngăn chặn tình trạng lao động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tự do. Triển khai công tác xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm theo kế hoạch; tiếp tục tổ chức tuyên truyền, kiểm tra tình hình cai nghiện tại hộ gia đình và cộng đồng; xây dựng kế hoạch về an toàn lao động, vệ sinh phòng chống cháy nổ năm 2014.

9. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại các xã và trường học trên địa bàn huyện. Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho chủ nhiệm HTX toàn xã theo Quyết định số 250/QĐ-TTg của Chính phủ. Hướng dẫn các xã, thị trấn làm hồ sơ đề nghị phong tặng, truy tặng doanh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"  theo Nghị định 56/2013/NĐ-CP. Tiếp tục nắm bắt, quản lý tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện và tổ chức tập huấn nghiệp vụ QLNN về tôn giáo cho cán bộ các xã, thị trấn. Tăng cường công tác tiếp dân, tập trung tham mưu giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt trong lĩnh vực tranh chấp về đất đai, bồi thường GPMB, quản lý tài chính, tài sản ở các cơ quan, đơn vị.

10. Tăng cường lực lượng, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, ATGT, an ninh tuyến biển; Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không theo quy định; tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho các đối tượng theo kế hoạch; nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý tốt tình huống không để bị động, bất ngờ xảy ra.

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm trên đây, các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thật tốt, tạo khí thế quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014./.

 

Nơi nhận:                                                                                  KT. CHỦ TỊCH

- Văn phòng UBND tỉnh (để báo cáo);                                          PHÓ CHỦ TỊCH

- TTr Huyện uỷ, TTr HĐND huyện (để báo cáo);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các ngành, đơn vị cấp huyện;                                                                

- UBND các xã, thị trấn;                                                                     (đã ký)

- Lưu: VT.                                                                       

                                                                                                                                                                                             

   Trần Thế Lưu

                                                                                   

                                                                                     

<

Tin mới nhất

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh...(21/04/2016 10:32 SA)

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh quí...(22/03/2016 2:55 CH)

Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về tình hình KT-XH, QP-AN tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm...(19/10/2015 9:27 CH)

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Xương lần thứ XXV, nhiệm...(19/10/2015 9:27 CH)

Báo cáo Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2015 và xây dựng Chương trình công tác năm 2016(19/10/2015 9:27 CH)