Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Báo cáo Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2015 và xây dựng Chương trình công tác năm 2016

Đăng ngày 19 - 10 - 2015
100%

 

     UỶ BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Số:    /BC-UBND                                  Quảng Xương, ngày     tháng 10  năm 2015

 

 

 

 

 

BÁO CÁO

 

Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2015

 

và xây dựng Chương trình công tác năm 2016 

 

 


Thực hiện công văn số 10104/UBND-THKH ngày 5/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa v/v kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2015 và xây dựng Chương trình công tác năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương báo cáo với các nội dung như sau:

 

 

I. VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2015

 

1. Những kết quả đạt được

Thực hiện nhiệm vụ năm 2015 trong điều kiện có nhiều thuận lợi do tình hình kinh tế trong nước và trong tỉnh đang trên đà phục hồi, thị trường bất động sản có dấu hiệu chuyển biến tích cực; thời tiết khá thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp; tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn gặp một số khó khăn như: giá cả đầu vào sản xuất nông nhiệp gia tăng, nguồn vốn cho đầu tư phát triển còn hạn chế. Song được sự chỉ đạo của UBND và các ngành cấp tỉnh; sự nỗ lực, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện tiếp tục ổn định và phát triển. Những kết quả đạt được chủ yếu như sau:

 

1.1. Đánh giá kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2015

       Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện được thực hiện đồng bộ trên mọi mặt công tác, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Đối với sản xuất nông nghiệp: Tập trung chỉ đạo đảm bảo gieo cấy đúng lịch thời vụ, đúng cơ cấu giống; tăng cường chỉ đạo áp dụng khoa học, công nghệ, cơ giới hóa, việc đưa các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao vào địa bàn. Tổng diện tích gieo trồng năm 2015 22.378ha, đạt 98,6% KH. Trong đó: Diện tích lúa xuân:  8.198ha, năng suất 66tạ/ha, sản lượng 54.107 tấn; diện tích lúa mùa 8.250ha, năng suất ước đạt 59 tạ/ha, sản lượng 48.675 tấn; diện tích ngô 1.200ha, lạc 550ha; diện tích cói 1.050ha, năng suất 70tạ/ha, sản lượng ước đạt 7.350 tấn, diện tích rau màu 2.580ha, diện tích thuốc lào, ớt xuất khẩu…715ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 107.942 tấn, đạt 103% KH. Tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi trang trại, phát triển đàn lợn ngoại và cải tạo nâng cao tầm vóc đàn bò; xây dựng được 6 trang trại chăn nuôi lợn ngoại tập trung theo tiêu chí của tỉnh. Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh thú y được tăng cường chỉ đạo.

Hoạt động đánh bắt và NTTS thường xuyên được quan tâm chỉ đạo; tổng diện tích NTTS 1.361,8ha,  sản lượng NTTS ước đạt 4.753 tấn. Tổng sản lượng khai thác ước đạt 14.257 tấn; sản lượng chế biến đông lạnh trên 100.000 tấn, nước mắm 1.262 nghìn lít, mắm chược 466 tấn.

       Triển khai phương án phòng chống lụt bão năm 2015; chuẩn bị tốt vật tư, thiết bị phòng chống bão và tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h khi có bão và áp thấp nhiệt đới xảy ra; đầu tư sửa chữa, nạo vét các hạng mục công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo quyết liệt; năm 2015, đã có thêm xã Quảng Bình đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 8 xã; xã Quảng Trạch đã được thẩm định đạt chuẩn 19/19 tiêu chí; các xã còn lại trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 đang nổ lực phấn đấu. Đã tổ chức tốt việc tổng kết 5 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015. Xây dựng và triển khai đề án xây dựng Quảng Xương thành huyện nông thôn mới vào năm 2018.

Sản xuất công nghiệp, TTCN vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá;  Giá trị xây dựng toàn xã hội tăng so với năm 2014. Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công trình như: Nhà điều trị Methadone tại Trung tâm y tế huyện; vĩa hè quốc lộ 1A khu vực trung tâm huyện, vĩa hè trước nghĩa trang liệt sỹ huyện, Cầu Quảng Hùng, đường điện chiếu sáng công cộng tại Quảng Lợi dài 1,4km, công sở xã Quảng Khê, cổng chào điện tử trung tâm huyện, trường Tiểu học Quảng Giao, Trường Tiểu học Quảng Nham 1; sửa chữa các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác kiểm tra cấp phép xây dựng trên địa bàn huyện. Tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ vẫn duy trì ở mức khá (dịch vụ bán lẻ, dịch vụ vận tải…). Hoàn thành phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch điều chỉnh mở rộng Thị trấn Quảng Xương, phê duyệt qui hoạch khu đô thị Cống Trúc; hoàn thiện việc xây dựng và trình phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch xã Quảng Lợi và khu du lịch sinh thái ven biển 3 xã Q. Thái, Q. Lưu, Q. Hải.

Tiếp tục phối hợp giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB đường Ba Voi – Sầm Sơn, đê biển Quảng Thái-Quảng Lưu, dự án GPMB khu du lịch sinh thái biển Tiên Trang.

 Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý thu thuế, phí, lệ phí, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; nuôi dưỡng, khai thác tốt các nguồn thu; chi ngân sách đảm bảo đúng dự toán được giao. Ước thực hiện thu NSNN 10 tháng đầu năm 732,5 tỷ đồng, đạt 121% so với dự toán HĐND huyện giao; ước thực hiện chi NSNN 631,6 tỷ đồng, đạt 103%. Quản lý, kiểm tra việc sử dụng NSNN đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Chỉ đạo các xã lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch và các trường hợp giao đất trái thẩm quyền; chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ đo đạc bản đồ địa chính số và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 17 xã trên địa bàn huyện. Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2015. Tổng hợp, xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trình UBND tỉnh phê duyệt.   

Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Công tác thông tin tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và của huyện được thực hiện tốt, đặc biệt là tuyên truyền về công tác Đại hội Đảng tại cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Xương lần thứ XXV, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII; tuyên truyền năm du lịch quốc gia 2015 Thanh Hóa, kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 125 năm ngày sinh nhật Bác...; triển khai phương án tuyên truyền trực quan trên địa bàn toàn huyện; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ văn hóa; tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tham gia lễ hội Cadival cấp tỉnh trong lễ khai trương ”Năm du lịch Quốc gia 2015”. Tổ chức thành công giải bóng chuyền nam toàn huyện; tham gia thi đấu giải việt dã báo Thanh Hóa lần thứ XV và giải TDTT hè Sầm Sơn năm 2015, tham gia giải bóng đá Halida đạt cúp vàng.

 

Chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện tiếp tục được nâng lên, kết quả tham gia các kỳ thi, giao lưu HSG cấp tỉnh đạt kết quả cao, đội tuyển HSG các môn văn hóa lớp 9 xếp thứ nhất toàn tỉnh, Hội thi ‘Bé khỏe, bé ngoan’ ngành học mầm non và giao lưu tìm hiểu kiến thức ATGT cấp Tiểu học đều xếp thứ 3 toàn tỉnh; đội tuyển HSG lớp 12 trường THPT Quảng Xương I xếp thứ nhất toàn tỉnh. Đã tập trung chỉ đạo và tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng qui chế. Kết quả tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt   95,6%, Bổ túc THPT đạt  93,3%; có 01 HS đậu thủ khoa vào Đại học và 16 HS có điểm thi vào Đại học đạt 27 điểm trở lên.Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tại các trường trong kế hoạch hoàn thành năm 2015; có thêm 03 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 70 trường, đạt tỷ lệ 63,6%.

Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa dịch bệnh, đặc biệt là những bệnh có nguy cơ lây lan thành dịch như: sởi, tiêu chảy, cúm A H5N1,…. Thực hiện kịp thời các chính sách của nhà nước đối với  người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động; chỉ đạo, tuyên truyền và thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng người lao động xuất khẩu trái phép sang Trung Quốc.

Tổ chức kiện toàn kịp thời bộ máy chính quyền cấp xã, cấp huyện sau Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020. Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện đúng kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015.   Đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, đặc biệt là khiếu nại về công tác bồi thường GPMB, tranh chấp đất đai; thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra theo kế hoạch và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện.

Về công tác Quốc phòng – An ninh: Triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2015  đảm bảo kế hoạch, đã tổ chức tiễn đưa 272 nam thanh niên lên đường nhập ngũ.  Thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội chính quy, vững mạnh toàn diện. Tăng cường công tác tuần tra, bám sát địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, chính trị và an toàn xã hội. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép và thả đèn trời; tình hình an ninh tuyến biển, an ninh trên các lĩnh vực ổn định, một số loại tội phạm giảm, kết quả điều tra phá án đạt tỷ lệ cao (83,1%), trọng án đạt 100%, không để xảy ra oan sai, trốn, chết trong nhà tạm giữ.

 

1.2. Những tồn tại, hạn chế

Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2015 đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần quan tâm khắc phục đó là:

1.2.1. Về lĩnh vực kinh tế

- Sản xuất vụ đông năm 2014 và kết quả tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 không đạt kế hoạch; số vụ rủi ro trong khai thác hải sản, thiệt hại về tài sản và người tăng so với CK. Công tác xây dựng nông thôn mới ở một số đơn vị còn thiếu quyết liệt và chậm tiến độ.

- Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp còn hạn chế, sản phẩm còn đơn điệu ít có sự đổi mới về mẫu mã và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

- Quản lý trật tự xây dựng ở một số địa phương chưa được quan tâm, tình trạng xây dựng không phép, sai phép còn diễn ra ở nhiều địa phương; việc lấn chiếm hành lang giao thông làm nơi tập kết vật liệu, đặt biển quảng cáo bán hàng, tình trạng đốt rơm rạ trên các tuyến đường nhựa chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời.

- Công tác quản lý nhà nước về môi trường ở một số xã chưa được quan tâm đúng mức.

- Công tác quản lý nguồn thu từ đất công ích, phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân ở một số đơn vị còn chưa đúng luật ngân sách và còn nhiều hạn chế. Thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt thấp.

1.2.2. Về lĩnh vực văn hóa – xã hội

- Công tác thông tin, tuyên truyền, công tác chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; công tác quản lý nhà nước về kinh doanh các dịch vụ lưu trú, Karaoke, Internet, cầm đồ...tại một số đơn vị chưa nghiêm.

- Tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia còn chậm so với yêu cầu; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên có chiều hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao.

- Công tác cải cách hành chính, giải quyết TTHC qua bộ phận “một cửa” chưa được quan tâm chỉ đạo. Công tác giải quyết đơn thư, tiếp công dân của 1 số đơn vị trách nhiệm chưa cao.

- Việc thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số xã còn chậm, chưa quyết liệt dẫn đến khiếu nại, tố cáo kéo dài. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở một số xã chưa đảm bảo qui định. Một số đơn vị chưa chấp hành nghiêm chế độ báo cáo và nội qui hội nghị, chất lượng báo cáo còn thấp.

1.2.3. Về lĩnh vực quốc phòng – an ninh

Tình hình tội phạm tuy đã được tập trung đấu tranh một cách quyết liệt và đã được kiềm chế nhưng có nơi có lúc còn phức tạp, kết quả điều tra một số loại tội phạm tỷ lệ đạt được chưa cao. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTT được duy trì thường xuyên nhưng mô hình, điển hình chưa được nhân rộng, tổ bảo vệ ANTT, tổ ANXH một số nơi hoạt động còn hình thức, chất lượng hiệu quả thấp.

 

1.3. Nguyên nhân tồn tại và biện pháp khắc phục

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân, bên cạnh những ảnh hưởng, tác động của các yếu tố khách quan, song nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, cụ thể là công tác chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở trên một số lĩnh vực còn thiếu quyết liệt và chưa cụ thể, sâu sát; việc chấp hành qui định và nhiệm vụ cấp trên giao chưa nghiệm; năng lực tham mưu, trách nhiệm công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

            2. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

            Năm 2015, mặc dù cùng với khó khăn chung của cả nước, tình hình kinh tế khó khăn, ngân sách còn hạn hẹp. Song UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ động đề ra giải pháp đồng bộ để tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát với tình hình thực tế, vì vậy đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân ngày càng được cải thiện. Đặc biệt UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội cho các huyện, thị, thành phố, trong đó có huyện Quảng Xương.

 

          3. Về thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh

 

Thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh, UBND huyện đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh trong việc kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn của UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực trên địa bàn; tham gia đóng góp ý kiến đầy đủ, kịp thời vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, dự án của các sở, ban, ngành về những vấn đề liên quan đến địa phương. Phối hợp chuẩn bị tốt chương trình, nội dung phục vụ các cuộc đến thăm và làm việc tại địa phương của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra các ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, đơn vị tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng. Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện đã duy trì nghiêm chế độ tiếp công dân, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc giải quyết những vụ việc phức tạp, kéo dài. Các vụ việc do Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, các cơ quan, ban, ngành chuyển đến đã được giải quyết kịp thời, bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị tại cơ sở.

Công tác thông tin báo cáo được coi trọng nhằm thiết lập hệ thống thông tin thông suốt, chính xác và kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp và thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí và nhân dân về thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện xảy ra trên địa bàn huyện và các vấn đề liên quan theo quy định nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

  Những quy định trong Quy chế làm việc của UBND tỉnh về thủ tục gửi văn bản giải quyết công việc, bảo mật thông tin, tiếp khách nước ngoài đều được UBND huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc; các cuộc họp của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức, khi được triệu tập đều tham gia đầy đủ và triển khai thực hiện kịp thời.

 

4. Thực hiện các đề án trong Chương trình công tác của UBND tỉnh

 

Thực hiện Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa v/v ban hành chương trình công tác năm 2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Trong năm 2015 UBND tỉnh giao huyện Quảng Xương chủ trì xây dựng Đề án xây dựng đô thị loại V xã Quảng Lợi thành Thị trấn Tiên Trang trình HĐND tỉnh và Ban Thường vụ tỉnh ủy trong tháng 11 năm 2015. Huyện Quảng Xương đề xuất chuyển sang năm 2016 (Biểu mẫu 01).

 

5. Đánh giá những công việc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho UBND huyện

 

Tính đến ngày 15 tháng 10 năm 2015 UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho huyện Quảng Xương 109 văn bản yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ và báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Trong đó, 43 văn bản có thời gian, 66 văn bản không hạn thời gian. Số nhiệm vụ đã thực hiện và báo cáo 66, số nhiệm vụ đang thực hiện là 43 nhiệm vụ (đang thực hiện trong hạn 02, đang thực hiện đã quá hạn 02, không hạn thời gian 39. (Theo biểu mẫu số 02 gửi kèm).

Có 02 nội dung đang xử lý, nhưng quá hạn thời gian theo yêu cầu của UBND tỉnh đó là: Giao xem xét và chỉ đạo giải quyết đề nghị của bà Nguyễn Thị Tám, số nhà 146, khu phố 1, thị trấn huyện Quảng Xương. Giao xem xét và chỉ đạo giải quyết đơn của ông Nguyễn Xuân Sỹ, thôn 4, xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương

Nguyên nhân quá hạn: Huyện đã thành lập đoàn thanh tra xác minh nội dung đơn của Bà Nguyễn Thị Tám và ông Nguyễn Xuân Sỹ,  đoàn đã xác minh và thu thập xong thông tin và tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện. Tuy nhiên trong quá trình ban hành quyết định đã xảy ra một số tình tiết mới nên thanh tra đang bổ sung, hoàn thiện trình Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định.

Các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao thực hiện, Chủ tịch UBND huyện đã giao cụ thể việc giải quyết đến từng phòng chuyên môn và yêu cầu văn phòng HĐND-UBND huyện thường xuyên theo dõi, nhắc nhở các phòng chuyên môn trong việc giải quyết các nhiệm vụ và báo cáo UBND tỉnh đúng thời hạn, tuy nhiên vẫn còn một số công việc được giải quyết chưa kịp tiến độ. Trong thời gian tới UBND huyện sẽ tăng cường quản lý, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, bám sát các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và thực hiện đúng thời hạn theo quy định.

 

 

 

II. VỀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2016

Năm 2016 Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương đề xuất, kiến nghị những nội dung trọng tâm UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo sau đây:

1. Tiếp tục tập trung xây dựng, triển khai thực hiện các đề án, cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; kêu gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu Bắc Ghép, khu đô thị du lịch biển Tiên Trang, các đô thị dọc tuyến quốc lộ 1A.

2. Tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, an toàn, đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất nông nghiệp. Tích cực chỉ đạo phát triển kinh tế biển. Tăng cường công tác dự tính, dự báo thị trường, chủ động tìm kiếm, định hướng thị trường để hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

3. Quan tâm hỗ trợ đầu tư cho huyện một số dự án từ nguồn ngân sách tỉnh như: Mở rộng, nâng cấp đường Lưu – Bình; đường Bình – Yên; đường từ quốc lộ 1A vào đô thị Tiên Trang. Dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng vùng nguyên liệu cói, đầu tư xây dựng âu neo đậu tàu thuyền tránh bão tại xã Quảng Thạch; nạo vét hệ thống tiêu sông Lý ; tu bổ hệ thống đê Sông Hoàng – Quảng Yên; nạo vét và kiên cố hóa 100km kênh mương chính phục vụ tưới tiêu trên địa bàn huyện; đầu tư hạ tầng đô thị Tiên Trang; mở rộng thị trấn huyện. Quy hoạch trường bắn Văn Trinh…

4. Các đề án trình HĐND, UBND tỉnh: Đề án xây dựng Quảng Xương thành huyện nông thôn mới vào năm 2018. Trình phê duyệt qui hoạch điều chỉnh mở rộng Thị trấn Quảng Xương; phê duyệt qui hoạch xã Quảng Lợi vào quí 1 năm 2016. Đề án xây dựng đô thị loại V xã Quảng Lợi thành Thị trấn và đề án mở rộng địa giới hành chính Thị trấn Quảng Xương vào quí 4 năm 2016. Qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Quảng Xương đến năm 2025 vào quí II năm 2016.

 

          Trên đây là báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong năm 2015 và xây dựng chương trình năm 2016, UBND huyện báo cáo UBND tỉnh./.

           

Nơi nhận:                                                                                             KT. CHỦ TỊCH

-UBND tỉnh (để b/c);                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH

 

-Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                             

-Các phòng chuyên môn;

-CVP, các phó CVP HĐND-UBND huyện ;

-Lưu: VT.                                                                      

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

 

   Trần Thế Lưu

                                   

 

<

Tin mới nhất

Huyện Quảng Xương đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp(30/09/2022 3:46 CH)

Tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3...(26/09/2022 10:17 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022(05/09/2022 2:17 CH)

Xã Quảng Định đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ(20/08/2022 7:55 SA)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 7,...(12/08/2022 8:33 SA)