Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh quí 01; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quí 02 năm 2016

Đăng ngày 22 - 03 - 2016
100%

   UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
   

 

 

 

       Số: 78 /BC-UBND                         Quảng Xương, ngày 18 tháng 03  năm 2016

 

                                             

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội,

đảm bảo Quốc phòng - An ninh quí 01; nhiệm vụ và

giải pháp trọng tâm quí 02 năm 2016

 

 
 

 

 

 

 

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI,

 ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH QUÍ I NĂM 2016

 

Thực hiện nhiệm vụ quí 1 trong điều kiện có nhiều thuận lợi do tình hình kinh tế trong nước và trong tỉnh tiếp tục khởi sắc; tuy nhiên, do thời tiết rét đậm kéo dài nên sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đầu vụ chiêm xuân diện tích mạ và lúa chết rét nhiều phải gieo cấy lại, doanh nghiệp trong huyện gặp nhiều khó khăn. Song được sự quan tâm của UBND và các ngành cấp tỉnh; sự nỗ lực, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển, đời sống của nhân dân được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững tạo khí thế quyết tâm giành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016. Những kết quả đạt được chủ yếu như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về phát triển kinh tế

1.1. Sản xuất nông ngiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới

Do thời tiết rét đậm kéo dài làm gần 1.800ha lúa và 180ha mạ bị chết, song đã kịp thời chỉ đạo nhân dân gieo cấy bổ sung, đến ngày 20/02/2016 đã hoàn thành cấy 7.340ha lúa vụ chiêm xuân, đạt 100% kế hoạch; chủ động điều tiết đủ nước tưới phục vụ sản xuất, chỉ đạo nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên lúa và các cây trồng vụ xuân. Hoàn thiện và triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giai đoạn 2016-2020. Tổ chức thành công lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Thân 2016.

Tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm, kiểm tra vệ sinh thú y. Tiếp tục chỉ đạo phát triển trang trại chăn nuôi và truyền tinh nhân tạo cho bò. Tổ chức tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm (từ ngày 10-30/03/2016), đến ngày 16/03/2016 tỷ lệ tiêm phòng chó dại đạt 76%; trâu bò đạt 35%; trên lợn đạt 23%, gia cầm đạt 7%. Đã tổ chức tổng kết công tác thủy sản năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; đồng thời chỉ đạo các xã vùng biển tổ chức cho ngư dân tu bổ ngư lưới cụ, mua sắm mới công cụ, phương tiện khai thác trên biển.

Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện đề án xây dựng Quảng Xương thành huyện nông thôn mới vào năm 2016. Chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại 11 xã đăng ký hoàn thành năm 2016, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thẩm định các tiêu chí hoàn thành; đồng thời chỉ đạo thực hiện các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao chất lượng và hoàn chỉnh các tiêu chí để tổ chức công bố quyết định đạt chuẩn. Tập trung nguồn lực, quyết tâm chỉ đạo hoàn thành xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016.

1.2. Phát triển công nghiệp, xây dựng và dịch v, thương mại

Các cơ sở sản xuất công nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện ổn định sản xuất; các nghề truyền thống mây tre đan, mộc dân dụng, gò hàn cơ khí, dệt chiếu cói, sản xuất gạch, xi măng…tiếp tục ổn định phát triển. Đã chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, kiểm tra các nhà hàng, cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện, do vậy trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân tình hình giá cả bình ổn, đáp ứng đủ hàng hóa cho người tiêu dùng. Chỉ đạo hoàn thành công trình: Nhà thi đấu TDTT huyện, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình thuộc chương trình hỗ trợ của tỉnh về xây dựng nông thôn mới như: Hội trường xã Quảng Hòa, Q. Long, Q. Ngọc, Q. Thạch. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công trình đường giao thông Quảng Lĩnh – Quảng Trường, đường Quảng Lợi đi Quảng Thái, đường Lưu - Bình hạ tầng phía Đông Trung tâm văn hóa huyện, trình thẩm định và phê duyệt cầu Quảng Trung.

Hoàn thành qui hoạch mở rộng Thị trấn Quảng Xương; trình thẩm định qui hoạch ven biển, qui hoạch Cống Trúc, qui hoạch Quảng Lợi, qui hoạch cụm công nghiệp Nham Thạch. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đợt cao điểm về giải tỏa và cưỡng chế các vi phạm sử dụng lòng, lề đường, vĩa hè, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

1.3. Công tác Tài nguyên - Môi trường

Chỉ đạo các xã lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo qui hoạch và kế hoạch; tổ chức rà soát thông báo kế hoạch sử dụng đất năm 2016; thẩm định, duyệt các mặt bằng qui hoạch đấu giá đất cho 10 xã, thị trấn; đã thẩm định và cấp được 739 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; đăng ký, xóa thế chấp bảo lãnh cho 86 trường hợp; hoàn chỉnh hồ sơ, cấp giấy chứng nhận sau đo đạc bản đồ địa chính số tại 9 xã năm 2015. Hoàn thành xây dựng đề án bảo vệ môi trường, giai đoạn 2016-2020; kế hoạch xây dựng hệ thống nước sạch trên địa bàn huyện. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2016 trên địa bàn toàn huyện, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Bính Thân và lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện. Phối hợp với công ty Môi trường xanh Thanh Hóa triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác thu gom, xử lý rác thải tại 11 xã trên địa bàn huyện.

1.4. Công tác Tài chính - Kế hoạch

 Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý thu thuế, phí, lệ phí, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; nuôi dưỡng, khai thác tốt các nguồn thu, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Ước thực hiện thu NSNN quí 1 trên địa bàn đạt 195,8 tỷ đồng (đạt 34% so với dự toán); trong đó: thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 135 tỷ đồng (đạt 34% dự toán giao), thu nội địa  26,7 tỷ đồng (đạt 27% dự toán giao). Ước chi ngân sách huyện 124,14 tỷ đồng (đạt 19% so với dự toán giao); trong đó: chi NS cấp huyện 87,94 tỷ đồng, chi NS cấp xã 36,2 tỷ đồng. Đã cấp 120 giấy phép đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. Tiếp tục thực hiện công tác đấu giá các mặt bằng đất đã quy hoạch trên địa bàn huyện.

  2. Về Lĩnh vực Văn hoá - xã hội

2.1. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thông tin và truyền thông

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân 2016, tạo không khí vui tươi phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết; đặc biệt tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện; đã có 100% số xã, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc treo pano, cờ Tổ quốc, cờ Đảng tại công sở, khu dân cư và tại hộ gia đình vào dịp Tết Nguyên đán và dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện. Nhiều xã đã tổ chức các hoạt động TDTT như: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông...và tổ chức các trò chơi, trò diễn như: vật truyền thống, đua thuyền, đu quay, kéo co, cờ tướng...; tổ chức các lễ hội, dâng hương các di tích, đền, chùa như: Đền thờ Trần Nhật Duật, Chùa Đại Phúc, Chùa Diên phúc, Chùa Thiên Linh, Chùa Mậu Xương... thu hút nhiều người tham gia. Tổ chức thành công giải bóng chuyền toàn huyện và chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện. Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa; chỉ đạo các đơn vị đảm bảo tốt công tác thông tin liên lạc, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân.

2.2. Công tác Giáo dục - Đào tạo

Ngành Giáo dục và đào tạo tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình và chuẩn kiến thức kỹ năng, dạy học sát đối tượng. Tổ chức đánh giá, khảo sát chất lượng học kỳ 1 năm học 2015-2016; chỉ đạo ôn tập cho các đội tuyển học sinh giỏi tham gia dự thi HSG lớp 9 cấp tỉnh; thi tiếng hát – kể chuyện Tiểu học cấp huyện; chỉ đạo thực hiện nghiêm lịch nghỉ tết và công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng chống đốt pháo dịp Tết Nguyên đán Bính Thân trong toàn ngành giáo dục; giao chỉ tiêu và chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia tại 9 trường năm 2016. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp mạng lưới trường lớp trên địa bàn huyện đến năm 2020.

2.3. Công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình

Tập trung chỉ đạo thanh tra, kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân, không có dịch bệnh và ngộ độc lớn xảy ra. Đã tổ chức khám bệnh cho 47.340 lượt người (tại Bệnh viện đa khoa huyện 19.214 người, tại các trạm y tế 28.126 người), điều trị 25.130 lượt người (tại bệnh viện 4.105 người, tại các trạm 21.025 người); tổ chức tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi đầy đủ, đúng lịch và an toàn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Đăng cai tổ chức thành công cuộc thi cụm về đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh chào mừng 61 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02/2016. Quan tâm chỉ đạo công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

          2.4. Công tác Lao động - Thương binh và xã hội

Đã thực hiện chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên, trợ cấp 1 lần cho 4.866 đối tượng người có công với tổng kinh phí trên 23 tỷ đồng; chi trả chế độ cho 11.256 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Tổ chức kiểm tra, rà soát các đối tượng chính sách xã hội, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Triển khai thực hiện kế hoạch Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam thiết thực và hiệu quả.

Huyện đã trích ngân sách mua 4,2 tấn gạo hỗ trợ cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình khó khăn tại 4 xã trên địa bàn huyện. Đã tổ chức các đoàn thăm và tặng quà của Trung ương, của tỉnh, của huyện và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, số đối tượng được tặng quà 12.303 lượt người, với tổng kinh phí  2.196.000.000đ. Tổ chức điều tra, thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có đối tượng đang hưởng trợ cấp BTXH. Xây dựng Đề án “Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, giai đoạn 2016-2020”. Triển khai công tác xuất khẩu lao động; chỉ đạo, tuyên truyền và thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng người lao động xuất khẩu trái phép sang Trung Quốc. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, an toàn lao động, vệ sinh phòng chống cháy nổ năm 2016.

2.5.  Công tác Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp và Cải cách hành chính

Giải quyết tốt các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện. Thành lập ủy ban bầu cử cấp huyện và thực hiện các nội dung trong công tác bầu cử theo trình tự qui định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, thị trấn. Theo dõi, nắm chắc và chỉ đạo ổn định tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thành hồ sơ đề nghị khen thưởng năm 2015 và đăng ký các danh hiệu thi đua, đề tài, đề án, sáng kiến kinh nghiệm năm 2016.

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức hội nghị tiếp sóng truyền hình trực tiếp hội nghị quán triệt, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, công tác thanh tra theo kế hoạch và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện. Trong quí đã nhận được 15 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai; trong đó 13 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, 02 đơn thuộc thẩm quyền của huyện; hiện tại đã có 02 xã giải quyết xong (Q. Giao, Q. Trung), còn lại đang chỉ đạo giải quyết. Tiếp công dân 36 lượt với 43 người.

          3. Công tác đảm bảo Quốc phòng - An ninh

Thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội chính quy, vững mạnh toàn diện. Làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức lễ giao nhận 205 nam công dân nhập ngũ năm 2016 theo đúng chỉ tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tổ chức huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và thực hành hành quân sơ tán ra khu tập trung bí mật; tiếp nhận và trả hồ sơ cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện quyết định số 49/2015/QĐ-TTg về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

An ninh tuyến biển, an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh thông tin tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra các vụ việc “đột xuất”, “bất ngờ”. Đã tập trung chỉ đạo ngăn chặn tình trạng công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức cho người dân ký cam kết không xuất cảnh trái phép; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, điều tra các đường dây đưa người trái phép sang Trung Quốc; phát hiện bắt giữ 2 vụ, 4 đối tượng tổ chức đưa 28 công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Triển khai phương án, kế hoạch đảm bảo tốt ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện, lễ giao nhận quân và các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc và đi qua địa bàn huyện. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép và thả đèn trời. Đã phát hiện thu giữ 43 súng bắn cồn tự chế, 25 dao, kiếm các loại và 4,93kg pháo. Trong dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là đêm giao thừa trên địa bàn huyện không xảy ra tình trạng đốt pháo và thả đèn trời.

Phát hiện 23 vụ phạm tội về TTXH, giảm 11 vụ so với CK; bắt giữ 4 vụ, 9 đối tượng vận chuyển, buôn bán ma túy, thu giữ 117g ma túy dạng đá, 0,59g Heroin. Phát hiện 5 trường hợp tráo người làm CMND, 7 cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm. Tai nạn giao thông xảy ra 8 vụ, làm chết 2 người, bị thương 5 người (giảm 6 vụ, 3 người chết, 3 người bị thương so với CK).

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế

Thực hiện nhiệm vụ quý 1 đã đạt được những kết quả quan trọng, song vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần quan tâm khắc phục đó là:

- Thống kê số liệu diện tích lúa, mạ bị thiệt hại do rét đậm tại một số xã còn thiếu chính xác; Việc nhân rộng mô hình sản xuất rau an toàn còn chậm; kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2016 ở một số xã chậm triển khai.

- Công tác quản lý trật tự xây dựng chưa ở nhiều địa phương được quan tâm; một số đơn vị chưa nghiêm túc trong việc thực hiện kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông: Quảng Giao, Quảng Tân…. Tiến độ xây dựng một số tuyến đường giao thông còn chậm: Đường Quảng Lợi – Quảng Thái, đường Lĩnh – Trường.

- Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội vào dịp Tết còn ít. Hình thức và chất lượng hoạt động tuyên truyền ở một số địa phương còn hạn chế, chưa thực hiện nghiêm các nhiệm vụ tuyên truyền theo sự chỉ đạo của UBND huyện.

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT còn thấp. Một số xã giải quyết chế độ BHYT cho đối tượng bãi ngang, chế độ cho đối tượng chính sách còn chậm (Q. Nham, Q. Hải); số thẻ BHYT sai các thông tin cá nhân so với giấy tờ tùy thân, trùng thẻ vẫn còn chiếm tỷ lệ cao.

- Một số đơn vị chậm xây dựng và triển khai nhiệm vụ QS-QP năm 2016; việc điều động lực lượng tham gia huấn luyện, luyện tập điều lệnh tham gia lễ ra quân huấn luyện cùng Bộ CHQS tỉnh ở một số đơn vị chưa đạt yêu cầu kế hoạch.

- Việc áp dụng thực hiện phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết các TTHC và phần mềm TDOffice (quản lý văn bản và HSCV) tại cơ quan UBND huyện còn hạn chế.

- Việc chấp hành ý thức, tổ chức kỷ luật hội nghị chưa nghiêm, vẫn còn tình trạng đi họp chậm, vắng hội nghị không có lý do. Một số đơn vị chưa chấp hành nghiêm chế độ báo cáo theo quy định và chất lượng báo cáo chưa cao.

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân khách quan

Thời tiết rét đậm kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trên lúa và cây rau màu vụ xuân. Nguồn vốn cho đầu tư phát triển, xây dựng các công trình, dự án còn hạn chế nên tiến độ chậm so với qui định...

 

2.2. Nguyên nhân chủ quan

- Một số đơn vị, cá  nhân còn để ảnh hưởng của việc nghỉ Tết đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là thời gian sau Tết.

- Công tác chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở trên một số lĩnh vực còn thiếu quyết liệt và chưa cụ thể, sâu sát; năng lực tham mưu, trách nhiệm công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế; tính chủ động trong công việc của một số địa phương và các phòng ban, cơ quan, đơn vị chưa cao.

 

 

Phần thứ hai

 NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM QUÍ II NĂM 2016

 

          1. Về phát triển kinh tế

  1.1. Sản xuất nông ngiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới

Tập trung chỉ đạo chăm sóc lúa chiêm xuân và các loại cây trồng, đặc biệt là công tác điều tiết nước và phòng trừ sâu bệnh; triển khai kế hoạch sản xuất gieo cấy vụ mùa;  xây dựng và triển khai thực hiện đề án phát triển kinh tế tập thể. Triển khai một số công trình thủy lợi, cầu cống đã được HĐND huyện phê duyệt; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tu bổ kè tuyến đê sông Yên, xã Quảng Trung.

          Thực hiện và nhân rộng mô hình lai tạo giống bò thịt thương phẩm BBB trên địa bàn huyện; phát triển chăn nuôi lợn ngoại hướng nạc gắn với đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường. Chỉ đạo nhân dân vùng triều thả tôm giống đúng lịch thời vụ, quản lý và chăm sóc ao nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh.

          Tập trung chỉ đạo hoàn thành và nghiệm thu các tiêu chí nông thôn mới tại 11 xã đã được phê duyệt trong năm 2016. Hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí hoàn thành đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn cho các xã.

1.2. Phát triển công nghiệp, xây dựng và dịch vụ

Tiếp tục chỉ đạo việc bình ổn giá cả thị trường, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng lậu, hàng giả; phối hợp với Sở Công Thương đánh giá lại các cơ sở dệt may, da giày và các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện để có giải pháp thúc đẩy phát triển. Chuyển đổi mô hình chợ tại xã Quảng Tân, Quảng Lưu và Thị trấn. Đẩy nhanh tiến độ và tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình; khởi công xây dựng cầu Quảng Trung. Chuẩn bị hồ sơ đầu tư xây dựng đường Quảng Phong đi Quảng Hòa, mở rộng đường Thanh Niên, đường Tân – Trạch...

Hoàn thành và trình duyệt các qui hoạch: Qui hoạch mở rộng Thị trấn, qui hoạch Cống trúc, qui hoạch ven biển, qui hoạch cụm công nghiệp Nham Thạch, qui hoạch 1/2000 xã Quảng Lợi, qui hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Xương; xây dựng đề án kêu gọi thu hút đầu tư vào khu du lịch sinh thái biển Tiên Trang. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, hành lang giao thông và môi trường trên địa bàn huyện.

1.3. Công tác Tài nguyên - Môi trường

          Tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường; điều chỉnh qui hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020; bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016; tập trung giải quyết tồn đọng về đất đai, đất ở giao trái thẩm quyền; thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ gia đình cá nhân, tổ chức. Chỉ đạo công ty An Bình triển khai thực hiện xây dựng nhà máy cung cấp nước sạch cho 5 xã vùng đồng. Chỉ đạo công ty Môi trường xanh Thanh Hóa và 11 xã thực hiện mô hình thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác bảo vệ môi trường và tham gia hưởng ứng tuần lễ nước sạch, vệ sinh môi trường và ngày môi trường Thế giới.

1.4. Công tác Tài chính - Kế hoạch

          Xây dựng kế hoạch tăng thu ngân sách, giải quyết nợ tồn đọng tại các đơn vị trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước ở địa phương, đảm bảo thu đúng, thu đủ không để xảy ra tình trạng nợ đọng thuế; tăng cường thu từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư phát triển KT-XH. Quản lý chi tiêu hợp lý, đúng chế độ; tăng cường quản lý, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện công tác đấu giá các mặt bằng đất đã quy hoạch trên địa bàn huyện, trình UBND tỉnh phê duyệt qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

2. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội

         2.1. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thông tin và truyền thông

         Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, trọng tâm là tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, các ngày lễ lớn, các sự kiện của huyện; hoàn thiện đề án đặt tên đường trên địa bàn Thị trấn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai; hoàn thiện xây dựng đề án phát triển du lịch – dịch vụ, giai đoạn 2016-2020; kế hoạch xây dựng làng, xã, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu. Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nhà nước về văn hóa; tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ văn hóa; tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

       Đẩy mạnh công tác ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện; thực hiện nghiêm việc áp dụng phần mềm ”một cửa ” điện tử và phần mềm TDOffice tại cơ quan UBND huyện. Phối hợp tổ chức tốt các môn thi đấu trong chương trình hội khỏe phù đổng toàn quốc khu vực 3 tại huyện. Tham gia thi đấu giải việt dã, giải TDTT hè Sầm Sơn 2016, hội thi thông tin toàn tỉnh chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, tham gia liên hoan văn hóa các dân tộc Thanh Hóa lần thứ XVII tại huyện Quan Hóa và các giải thể thao cấp tỉnh đạt kết quả cao.

2.2. Công tác Giáo dục - Đào tạo

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, công tác bồi dưỡng HSG và phụ đạo học sinh yếu kém; tổ chức kỳ thi giao lưu học sinh giỏi lớp 6,7,8 cấp huyện, tham gia hội thi bé mầm non cấp tỉnh. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; chỉ đạo thực hiện các tiêu chí tại các trường trong kế hoạch đạt chuẩn quốc gia năm 2016; hoàn thiện kế hoạch sắp xếp mạng lưới trường lớp, giai đoạn 2016-2018. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia đạt kết quả cao và công tác tổng kết năm học 2015-2016; công tác thi tuyển vào lớp 10 năm học 2016-2017.

2.3. Công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình

Tăng cường công tác phòng chống dịch, ngăn chặn kịp thời không để dịch lớn xảy ra, đặc biệt dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản...; thực hiện tiêm phòng vắc xin sởi – Rubella cho trẻ an toàn, đúng qui định; tăng cường quản lý nhà nước về y tế; nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân ở các tuyến; cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực dân số gắn với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình. Triển khai có hiệu quả các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Tổ chức tốt lễ hiến máu tình nguyện năm 2016. Tập trung huy động các nguồn lực xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế.

          2.4. Công tác Lao động - Thương binh và xã hội

Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và tăng tỷ lệ người tham gia BHYT; hoàn thiện hồ sơ truy tặng Mẹ VNAH; tổ chức điều tra thông tin liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ, mộ liệt sỹ; khảo sát số liệu tình hình hộ nghèo, hạ tầng và an sinh xã hội của các xã bãi ngang ven biển, xã cồn bãi để xây dựng tiêu chí đầu vào cho các xã đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2016-2020; tổ chức điều tra cung cầu lao động năm 2016. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, đồng thời tập trung chỉ đạo ngăn chặn tình trạng lao động trái phép sang Trung Quốc. Chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, an toàn vệ sinh lao động, bình đẳng giới. Nâng cao hiệu quả cuộc vận động xây dựng “xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội”.

2.5. Công tác nội vụ, thanh tra, tư pháp và cải cách hành chính

Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo an toàn, dân chủ, đúng qui định. Thực hiện giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho CB, CC, VC và người lao động trên địa bàn huyện. Tăng cường kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa” tại cơ quan UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Tiếp tục tham mưu thực hiện phương án luân chuyển vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Nắm bắt thông tin, quản lý tốt tình hình hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn huyện, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.

Duy trì công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế đơn thư vượt cấp. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; đẩy mạnh tin học hóa công tác quản lý hộ tịch; thẩm định, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật.

  1. . Về Quốc phòng, An ninh

         Duy trì và thực hiện tốt các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH. Tổ chức tốt nhiệm vụ QS-QP, huấn luyện dân quân tự vệ năm 2016; tập trung chỉ đạo các xã cụm 1 làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập phòng thủ xã năm 2016; đảm bảo tốt an ninh tuyến biển, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho ngư dân làm ăn trên biển.

         Xây dựng và triển khai phương án, kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời các vấn đề nổi cộm về an ninh, nhất là an ninh tuyến biển, an ninh tôn giáo, an ninh xã hội; tình hình nhân sự tham gia ứng cử vào HĐND các cấp. Tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm ma túy....Tổ chức công tác tuần tra xử lý vi phạm trên lĩnh vực trật tự ATGT, kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông. Tăng cường phát hiện, ngăn chặn công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động.

Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên đây, các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thật tốt, tạo khí thế quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016./.

 

Nơi nhận:                                                                                       KT. CHỦ TỊCH

- UBND tỉnh (để báo cáo);                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH

- TTr Huyện uỷ, TTr HĐND huyện (để báo cáo);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các ngành, đơn vị cấp huyện;                                                                         

- UBND các xã, thị trấn;

- CVP, các PCVP UBND huyện;                                                                     

- Lưu: VT.                                                                            

                                                                                           Trần Thế Lưu

  

 

<

Tin mới nhất

Tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6...(27/06/2022 4:03 CH)

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng...(12/05/2022 4:05 CH)

Tình hình kinh tế- xã hội tháng 4; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5 năm 2022(27/04/2022 10:59 CH)

Tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2022(25/03/2022 4:34 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022(28/02/2022 5:40 CH)