Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 04; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2016

Đăng ngày 21 - 04 - 2016
100%

     UỶ BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
 
 
   

 

 

 

        Số: 289 /BC-UBND                             Quảng Xương, ngày 20 tháng 04 năm 2016

    

 

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,

đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 04;

nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2016

 

 
 

 

 

 

 

 

I . CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

 

          1. Những hoạt động chính của Chủ tịch, các PCT UBND huyện

Trong tháng 4/2016, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì 35 cuộc họp, hội nghị chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh: Tổ chức họp với các xã về triển khai kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông, đặc biệt là trên tuyến Quốc lộ 1A; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng nông thôn mới; công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể và chuyển đổi mô hình hợp tác xã; tổ chức lễ trao thưởng cho học sinh, giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi cấp tỉnh, năm học 2015-2016; dự hội nghị Ban chấp hành Huyện ủy mở rộng về đánh giá tình tình thực hiện nhiệm vụ quí 1; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quí 2 năm 2016; hội nghị triển khai nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2015 – 2020; tham dự buổi làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy với Đảng ủy xã Quảng Nham về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của xã; dự lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới và đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới tại xã Quảng Vọng, Quảng Trạch; phối hợp với Thanh tra tỉnh, ban tiếp công dân tỉnh tổ chức đối thoại với hộ gia đình ông Hồ Ngọc Lợi, xã Quảng Khê; tổ chức đoàn lãnh đạo huyện, xã, thị trấn đi tham quan, học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Đón tiếp và cùng với đoàn của Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm và tặng quà cho đối tượng người khuyết tật nhân ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4.

2. Ban hành văn bản của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện

Trong tháng 4/2016, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành  726 văn bản. Trong đó: có 365 Quyết định;  140 Công văn; 209 Thông báo, Báo cáo, Kế hoạch; 09 tờ trình và  03 phương án, đề án, kết luận. Một số văn bản đáng chú ý là:

- Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2016 về việc công nhận danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” năm 2015;

- Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 về việc triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2016; Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2016 về việc triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Quảng Xương năm 2016; Kế hoạch số 260/KH-BCĐ ngày 11 tháng 4 năm 2016 về việc phòng, chống dịch bệnh trên người năm 2016; Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 14/4/2016 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn hán xâm nhập mặn năm 2016 huyện Quảng Xương; Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 14/4/2016 về việc triển khai thực hiện “Ngày sách Việt Nam” Lần thứ 3;

- Báo cáo số 261/BC-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2016 về việc thực hiện luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, luật tố cáo (thời kỳ báo cáo từ 01/7/2014 đến nay);

- Công văn số 294/UBND-KTHT ngày 06 tháng 4 năm 2016 về thực hiện đợt cao điểm về giải tỏa và cưỡng chế các vi phạm sử dụng lòng lề đường vỉa hè, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện; Công văn số 333/UBND-TP ngày 14 tháng 4 năm 2016 về việc tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ, pháp luật;

- Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2016 về đề nghị phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;

- Hướng dẫn số 13/HD-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 về việc tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG–AN NINH THÁNG 4 NĂM 2016

1. Về phát triển kinh tế

1.1. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản, xây dựng nông thôn mới

  Chỉ đạo, hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, chủ động điều tiết đủ nước tưới cho cây trồng vụ xuân, đặc biệt là bệnh đạo ôn, chuột hại lúa; chỉ đạo nhân rộng mô hình sản xuất rau an toàn tại xã Quảng Lưu;  xây dựng kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2016. Tập trung chỉ đạo tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm, đến ngày 14/4 đã tiêm đạt 91,7% vắc xin chó mèo, 65% cho trâu bò, 53,5% cho đàn lợn và 15,4% cho gia cầm; chỉ đạo phát triển trang trại, truyền tinh nhân tạo bò BBB và chăn nuôi lợn ngoại. Chỉ đạo công tác thả tôm giống đúng lịch thời vụ (đã thả được 45 triệu con); khảo sát xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng tại xã Quảng Khê và nuôi tôm sú kết hợp các rô phi tại xã Quảng Chính; tổ chức nghiệm thu 2 tàu các đóng mới tại xã Quảng Nham theo Nghị quyết HĐND huyện. Tiếp tục hoàn thiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giai đoạn 2016-2020.

  Chỉ đạo các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 tổ chức lễ công bố quyết định đạt chuẩn nông thôn mới và chuẩn văn hóa nông thôn mới; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành và tổ chức nghiệm thu các tiêu chí đã hoàn thành tại các xã đăng ký năm 2016; tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Nam Định.

1.2. Sản xuất công nghiệp – xây dựng, dịch vụ - thương mại

Công nghiệp – xây dựng: Các cơ sở sản xuất công nghiệp và các ngành nghề TTCN trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển sản xuất đảm bảo sản lượng ổn định theo đơn hàng. Chỉ đạo bàn giao công trình hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các công trình: Bàn giao nhà thi đấu thể dục thể thao huyện, các công trình thuộc chương trình hỗ trợ của tỉnh về xây dựng nông thôn mới; công trình đường giao thông Quảng Lĩnh – Quảng Trường – Quảng Vọng, Quảng Thái – Quảng Lợi, đường Quảng Bình – Quảng Thái; hạ tầng phía Đông khu Trung tâm văn hóa huyện, hạ tầng khu dân cư Quảng Tân.

Dịch vụ - Thương mại: Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; triển khai chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh chợ, đã hoàn thành chuyển đổi mô hình quản lý chợ Quán xã Quảng Lưu; phối hợp với Công ty Cổ phần tổ chức sự kiện Thái Bình Dương tổ chức hội chợ tại sân vận động huyện.

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về qui hoạch 1/2000 xã Quảng Lợi. Triển khai kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn toàn huyện.

1.3. Lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn lập hồ sơ giao đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo qui hoạch và kế hoạch. Đã cấp được 692 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, đăng ký thế chấp bảo lãnh cho 58 trường hợp. Phối hợp với Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài Chính, Sở Xây dựng, Tài nguyên – Môi trường kiểm tra dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại xã Quảng Tân. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

1.4. Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch

Thu, chi ngân sách đảm bảo đúng dự toán được giao, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng NSNN thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên. Ước thu 4 tháng đầu năm 223,3 tỷ đồng (đạt 41,6% dự toán); chi ngân sách huyện ước đạt 181, 8 tỷ đồng (đạt 33,45% dự toán), tập trung công tác quyết toán cho các đơn vị và tổng hợp quyết toán ngân sách toàn huyện báo cáo Sở Tài chính. Tổ chức chỉ đạo công tác đấu giá đất tại các mặt bằng đã phê duyệt.

2. Về Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội

2.1. Lĩnh vực văn hóa, thông tin, TDTT

Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và của huyện, đặc biệt tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Chỉ đạo công tác trùng tu tôn tạo di tích, các chỉ tiêu nhà nước về văn hóa. Chuẩn bị các điều kiện tham gia thi đấu giải TDTT hè Sầm Sơn năm 2016; Phối hợp với tỉnh tổ chức thi đấu các môn bóng đá THPT, THCS, Tiểu học và Aerobic trong khuôn khổ Hội khỏe phù đổng toàn quốc khu vực III tại sân vận động và nhà thi đấu đa năng huyện. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa. Xây dựng đề án phát triển du lịch – dịch vụ trên địa bàn huyện Quảng Xương, giai đoạn 2016-2020.

2.2. Lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo

Tham gia kỳ thi HSG lớp 9 cấp tỉnh  có 65/90 em đạt giải (6 giải nhất, 12 giải nhì, 22 giải ba, 25 giải khuyến khích) xếp thứ nhì toàn tỉnh; đội tuyển HSG lớp 12 trường THPT Quảng Xương 01 xếp thứ nhất toàn tỉnh và đội tuyển HSG các trường THPT còn lại cũng có kết quả cao. Tham gia liên hoan kể truyện, tiếng hát dành cho giáo viên, học sinh Tiểu học xếp thứ nhì toàn tỉnh (6 giải nhì); hội thi đồ dùng, đồ chơi tự làm bậc học mầm non xếp thứ ba toàn tỉnh (01 giải nhất, 02 giải ba). Tổ chức giao lưu học sinh giỏi lớp 6, lớp 7 cấp huyện có 455/1195 học sinh đạt giải, đạt tỷ lệ 38,07%; đã tổ chức thành công lễ trao thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi cấp tỉnh, năm học 2015-2016, với tổng kinh phí  khen thưởng 182.150.000 đồng. Tổ chức giao ban, đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tại các trường trong kế hoạch đạt chuẩn năm 2016.

2.3. Lĩnh vực Y tế, dân số KHH gia đình

Tăng cường công tác phòng chống dịch, đặc biệt là các bệnh dịch Zika, chân tay miệng, tiêu chảy cấp, dịch sởi, cúm A H5N1…Triển khai tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2016, tuần quốc gia nước sạch VSMT, các chương trình  y tế quốc gia theo kế hoạch và chỉ đạo xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế, xã Quảng Ngọc được đoàn Sở Y tế thẩm định ddatj chuẩn quốc gia về y tế. Đã tổ chức khám bệnh cho 17.445 lượt người (tại Bệnh viện đa khoa huyện 9.880 người, tại các trạm y tế 7.565 người), điều trị 11.215 lượt người (tại bệnh viện 1.869 người, tại các trạm 9.346 người). Tổ chức tốt lễ hiến máu tình nguyện năm 2016, toàn huyện hiến được 534 đơn vị máu, đạt 133,5% so với chỉ tiêu tỉnh giao.

2.4. Lĩnh vực Lao động – Thương binh và xã hội

Thực hiện kịp thời các chính sách của nhà nước đối với các đối tượng người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội; đã chi trả trợ cấp cho 4.796 đối tượng người có công, với kinh phí trên 8 tỷ đồng; chi trả chế độ cho 11.379 đối tượng bảo trợ xã hội, với kinh phí trên 3 tỷ đồng. Hoàn thiện 36 hồ sơ phong tặng, truy tặng Bà mẹ VNAH gửi về Sở Lao động - TBXH. Triển khai kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2016. Hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Quảng Xương, giai đoạn 2016-2020.

2.5. Công tác Nội vụ, thanh tra, tư pháp, cải cách hành chính

Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện; tiếp tục kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các xã, thị trấn; áp dụng thực hiện phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đối với tất cả lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan UBND huyện;  hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng các quy định pháp luật. Triển khai thực hiện kịp thời các nội dung công việc liên quan đến công tác bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

       Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016; kiểm tra, rà soát văn bản qui phạm pháp luật của HĐND, UBND các xã, thị trấn. Tổ chức hội nghị tập huấn phần mềm báo cáo công tác kiểm soát TTHC. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác thanh tra theo kế hoạch và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện; trong tháng đã tiếp công dân 16 lượt với số lượng 16 người, nhận 03 đơn khiếu nại và 03 đơn tố cáo, hiện tại đang giải quyết.

          3. Về lĩnh vực quốc phòng - an ninh

Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm; đặc biệt trong dịp diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong tháng xảy ra 03 vụ trộm cắp tài sản tại Quảng Bình, Quảng Giao, Thị trấn Quảng Xương; 01 vụ gây thương tích và 01 vụ mua bán chất ma túy tại xã Quảng Hải. Đánh bạc xảy ra 02 vụ, 11 đối tượng, thu giữ 9.000.000đ tại Quảng Tân. Tình hình TTATGT được đảm bảo tốt, không xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép. Tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra 02 vụ, làm chết 02 người, va chạm giao thông xảy ra 03 vụ, làm bị thương 2 người tại Quốc lộ 1A xã Quảng Lĩnh, Quảng Bình, Quảng Ninh.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2016

1. Tiếp tục chỉ đạo nhân dân chăm sóc, bảo vệ và phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ xuân; triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2016; chỉ đạo hoàn thành công tác tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1; tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh, giết mổ gia súc, gia cầm. Kiểm tra, rà soát hệ thống đê và các công trình thủy lợi để có phương án tu sửa trước mùa mưa bão. Chỉ đạo nhân dân khai thác, đánh bắt cá an toàn trên biển, chăm sóc đồng nuôi và thả bù tôm sú, cua đảm bảo mật độ theo quy định. Hoàn thành và triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giai đoạn 2016-2020. Xây dựng đề án phát triển kinh tế tập thể. Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí và tổ chức thẩm định các tiêu chí đã hoàn thành tại các xã đăng ký năm 2016.

2. Chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp, TTCN trên địa bàn huyện; chỉ đạo chuyển đổi mô hình quản lý chợ tại xã Quảng Tân và Thị trấn. Đẩy nhanh tiến độ thi công và tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình đường giao thông, công trình xây dựng nông thôn mới; triển khai xây dựng nhà lớp học trường THCS Quảng Nham. Đẩy nhanh tiến độ các qui hoạch: Trình duyệt qui hoạch 1/2000 đô thị Quảng Lợi; trình duyệt qui hoạch điều chỉnh, mở rộng Thị trấn Quảng Xương; qui hoạch đô thị Cống Trúc; qui hoạch khu du lịch sinh thái ven biển, qui hoạch vùng huyện Quảng Xương. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, hành lang giao thông và môi trường trên địa bàn huyện.

3. Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã lập hồ sơ giao đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy hoạch và kế hoạch. Chỉ đạo hoàn thành việc lập hồ sơ cấp GCN cho các tổ chức, trường học, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức tôn giáo...; chỉ đạo Công ty Cổ phần đầu tư An Bình triển khai thực hiện dự án nhà máy cấp nước sạch tại xã Quảng Văn theo đúng tiến độ. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

4. Điều hành công tác thu chi ngân sách theo kế hoạch, thực hiện đấu giá đất tại các mặt bằng đã quy hoạch.

5. Tập trung chỉ đạo tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; đặc biệt tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5...Chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thành các chỉ tiêu nhà nước về văn hóa; tham gia hội thi thông tin toàn tỉnh tổ chức tại huyện Quan Hóa, liên hoan văn nghệ các dân tộc toàn tỉnh lần thứ XVI chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh về dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện.

6. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt; tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các nhà trường thực hiện đúng theo các quy định chuyên môn; tổ chức giao lưu HSG lớp 8, giao lưu câu lạc bộ trí tuệ lớp 4 cấp huyện. Triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016; chỉ đạo các nhà trường tổng kết năm học 2015-2016. Tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Hoàn thiện đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2021 và đề án sắp xếp mạng lưới trường lớp học.

7. Chủ động trong công tác phòng chống dịch; tăng cường quản lý nhà nước về thuốc chữa bệnh, các cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân. Triển khai thực hiện các chương trình y tế quốc gia theo kế hoạch; chỉ đạo thực hiện xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế.

8. Tiếp tục thực hiện kịp thời các chính sách của nhà nước đối với các đối tượng người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội; tăng cường chỉ đạo công tác xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm theo kế hoạch; xây dựng và triển khai thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm 2016; tiếp tục chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Tổ chức hội nghị tập huấn lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP cho các xã, thị trấn.

9. Tập trung chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Nắm bắt, quản lý tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện; làm tốt công tác tiếp công dân; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt trong lĩnh vực tranh chấp về đất đai, quản lý tài chính, tài sản ở các cơ  quan, đơn vị.

10. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không theo quy định. Tăng cường lực lượng, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, ATGT, an ninh tuyến biển; nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý tốt tình huống không để bị động, bất ngờ xảy ra; đảm bảo tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm trên đây, các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thật tốt, tạo khí thế quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016./.

 

Nơi nhận:                                                                                      KT. CHỦ TỊCH

- Văn phòng UBND tỉnh (để báo cáo);                                                        PHÓ CHỦ TỊCH

- TTr Huyện uỷ, TTr HĐND huyện (để báo cáo);

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các ngành, đơn vị cấp huyện;                                                                         

- UBND các xã, thị trấn;                                                                   

- Lưu: VT.                                                                      

      Trần Thế Lưu                                                                                                                                                                                       

  

                                                                                   

                                                                                     

 

<

Tin mới nhất

Tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6...(27/06/2022 4:03 CH)

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng...(12/05/2022 4:05 CH)

Tình hình kinh tế- xã hội tháng 4; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5 năm 2022(27/04/2022 10:59 CH)

Tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2022(25/03/2022 4:34 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022(28/02/2022 5:40 CH)