Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Phương án xét tuyển viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2019

Đăng ngày 02 - 11 - 2019
100%

Nội dung Phương án: https://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2019-11/5682db33e46eb06dPA%2028.signed.pdf

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

<

Tin mới nhất