Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Phê duyệt nội dung đề cương ôn tập tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2019

Đăng ngày 11 - 12 - 2019
100%

Phê duyệt nội dung đề cương ôn tập tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2019

<

Tin mới nhất