Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Đăng ngày 24 - 12 - 2019
100%

Ngày 18/12, Huyện ủy Quảng Xương tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng, tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; Trưởng các phòng ban, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể, Uỷ viên UBKT Huyện ủy; Bí thư các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Lê Huy Kỳ - quyền Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, Hoàng Mai Tính – Phó Bí thư Huyện ủy; Trần Anh Chung – Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

           Năm 2019, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở có nhiều đổi mới với tinh thần quyết liệt, sâu sát, trọng tâm, trọng điểm. BCH, BTV, Thường trực Huyện uỷ đã phát huy dân chủ, tập trung, công khai minh bạch, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị và đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Về phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất năm 2019 của huyện đạt 15,2%. Trong đó giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 19,7 %; dịch vụ đạt 20,2 %; giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản ước đạt 1,9%; ước thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 đạt 438.885 triệu đồng, bằng 161% dự toán tỉnh giao.

          Về xây dựng NTM, tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2010-2020. Tổ chức thành công lễ công bố Quyết định huyện NTM; tập huấn  kiến thức xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; Hội nghị đối thoại với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ, Bí thư, trưởng ban công tác mặt trận các thôn về công tác XD NTM. Tổ chức các đoàn đi trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng NTM kiểu mẫu ở Hà Tĩnh. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, ANCT, TTATXH được giữ vững. 

          Hội nghị cũng đã thông qua tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và mục tiêu phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo ước thực hiện dự toán thu ngân sách, chi ngân sách huyện năm 2019; Phân bổ dự toán, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2020. Kế hoạch thực hiện đầu tư công năm 2019 và dự kiến đầu tư công năm 2020…Hội nghị đã dành thời gian thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát của huyện năm 2019. Trên cơ sở đó, các đại biểu thắng thắn chỉ ra mặt còn tồn tại, hạn chế, đóng góp giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

         Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Huy Kỳ, quyền Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch ND huyện biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đặc biệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, BTV Huyện uỷ, với phương châm “Quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả”, kinh tế xã hội cũng như công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đạt nhiều kết quả tích cực. Đồng chí Quyền Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện cũng chí ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới cụ thể: 5 chỉ tiêu chưa đạt đó là xây dựng NTM nâng cao; giải quyết tồn đọng về đất đai; tỷ lệ đô thị hóa và kết nạp đảng viên mới. Tiến độ thực hiện các chương trình, dự án còn chậm. Hiệu quả công tác tuyên truyền ở cơ sở; chất lượng giáo dục đại trà chưa đồng đều. Đặc biệt tệ nạn trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông vần còn tăng. Đồng chí Quyền Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện nêu ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tổ chức thực hiện trong thời gian tới đó là:  Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông  nghiệp gắn với xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, tiến tới nông nghiệp công nghệ cao. Rà soát đánh giá lại mục tiêu cụ thể của các địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh công tác đấu giá đất để có nguồn thu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và đảm bảo an sinh xã hội; Tập trung dẩy nhanh tiến độ các công trình dự án; trọng điểm là phát triển du lịch, tạo môi trường thu hút đầu tư như thực hiện tốt công tác GPMB 150 ha, đặc biệt biển Tiên Trang và dự án ven biển Nham – Thạch. Xây dựng NTM nâng cao gắn với đô thị hóa. Tập trung giải quyết tồn đọng đơn thư khiếu nại tố cáo, phải phân loại đơn thư, không để khiếu kiện vượt cấp và đông người. Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho để tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch, bảo đảm an toàn ANTT, ATGT trên địa bàn toàn huyện, nhằm hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ ngày từ nhứng tháng đầu năm 2020./.

<

Tin mới nhất