Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Huyện đoàn Quảng Xương: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID -19 trong tổ chức lễ cưới

Đăng ngày 27 - 03 - 2020
100%

Thực hiện Công văn số 62 – CV/TĐTN-BTG ngày 18/3/2020 của BTV Tỉnh đoàn V/v đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID -19 trong tổ chức lễ cưới. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID – 19 trên thế giới và ở nước ta, tính đến ngày 22/3/2020 ở Việt Nam đã công bố 113 ca nhiệm COVID-19. Để giảm thiểu tối đa lây lan, sẵn sàng và chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của ĐVTN và nhân dân, BTV Huyện Đoàn đề nghị BTV Đoàn cơ sở tập trung tuyên truyền, vận động ĐVTN tổ chức lễ cưới văn minh, an toàn, tiết kiệm, trong đó tập trung thực hiện tốt, nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Rà soát, lập danh sách các trường hợp thanh niên chuẩn bị tổ chức lễ cưới thời gian sắp tới tại địa phương, đơn vị để kịp thời tuyên truyền, vận động.

2. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp trong tuyên truyền cho các hộ gia đình và thanh niên chuẩn bị kết hôn tổ chức đám cưới với quy mô gọn nhẹ, tăng cường báo hỷ, giảm số lượng khách mời, đặc biệt là những khách mời đang ở vùng dịch Covid-19; việc ăn uống chỉ giới hạn trong phạm vi gia đình, nội tộc, bạn bè thân thiết, không tổ chức linh đình, kéo dài nhiều ngày.

3. BTV Đoàn xã, thị trấn phối hợp với gia đình, nhà hàng, trung tâm tổ chức sự kiện nơi tổ chức lễ cưới bố trí nước rửa tay diệt khuẩn, vận động khách tham dự lễ cưới hạn chế bắt tay,... lồng ghép thông tin tuyên truyền cần thiết trong lời dẫn của BTC lễ cưới.

4. Kịp thời động viên, tuyên dương, tuyên truyền những tấm gương thanh niên gương mẫu đi đầu trong thực hiện cưới văn minh, tiết kiệm, an toàn, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong tình hình hiện nay.

Đây là nhiệm vụ rất quan trọng và cấp bách, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền phòng chống, khống chế dịch bệnh Covid-19. BTV Huyện đoàn đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện.

<

Tin mới nhất