Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

UBND huyện Quảng Xương tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2021

Đăng ngày 04 - 06 - 2021
100%

Ngày 25/5/2021, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Thịnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 5 năm 2021. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện; các Ủy viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo các đơn vị Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế khu vực Sầm Sơn Quảng –Xương, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Quảng Xương, Kho bạc Nhà nước, Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện.

 

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Thịnh phát biểu khai mạc phiên họp

  Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện trình bày dự thảo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6 năm 2021; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự phiên họp; Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

    1. Tháng 5 và 5 tháng đầu năm tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện tiếp tục duy trì ổn định và có bước phát triển; công tác phòng, chống dịch bệnh được tăng cường; đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026.

    2. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện vẫn còn một số hạn chế, yếu kém, đó là: tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia cầm đạt thấp; tiến độ phân loại hồ sơ giao đất không đúng thẩm quyền còn chậm; giải quyết khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu; đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến đất đai có chiều hướng gia tăng; việc thực hiện nhiệm vụ được giao và chuẩn bị các nội dung trong chương trình công tác của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện rất chậm, chất lượng còn hạn chế; công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ở một số xã, thị trấn chưa thực sự được quan tâm đúng mức, có lúc, có nơi, có việc còn chủ quan, lơ là, buông lỏng quản lý.

    3. Để khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên và tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021, yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại phiên họp Thường kỳ UBND huyện tháng 4, đồng thời tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

    3.1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

    - Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo hoàn thành thu hoạch lúa, hoa màu vụ Xuân, không để thiên tai ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng; tập trung xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đủ giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để triển khai sản xuất vụ Mùa.

   - Theo dõi, nắm chắc tình hình để tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống lụt bão, chống cháy rừng, chống hạn, đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò và dịch tả lợn Châu Phi.

   - Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu, xã an toàn thực phẩm và các tiêu chí về an toàn thực phẩm.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Thịnh phát biểu kết luận phiên họp

   3.2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

    - Tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, xây dựng, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai trên địa bàn huyện, nhất là vướng mắc về quy hoạch chung xây dựng vùng huyện, quy hoạch chi tiết 1/500, quy hoạch các khu tái định cư,… phục vụ các dự án của các Tập đoàn Sungroup, BRG, Danko,...

   - Chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Sungroup, UBND xã Quảng Yên để xác định, thống nhất vị trí khu đất tái định cư, tổ chức lấy ý kiến nhân dân phục vụ giải phóng mặt bằng; khẩn trương tham mưu lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu tái định cư phục vụ dự án khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng Quảng Yên.

   - Nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy hoạch tuyến đường phía Tây thị trấn Tân Phong song song với Quốc lộ 1A, quy mô tương đương với tuyến đường qua các xã Quảng Định, Quảng Lưu.

   3.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

   - Theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đôn đốc nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của các mặt bằng khu dân cư.

   - Khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025; thẩm định trình UBND huyện chủ trương đầu tư các dự án mặt bằng khu dân cư, khu tái định cư và các khu đô thị, hoàn thành xong trước ngày 05/6/2021.

    - Đấu mối với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hướng dẫn, triển khai các bước thực hiện quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất.

    3.4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

    - Thường xuyên đôn đốc việc nộp tiền sử dụng đất; kịp thời tham mưu huỷ kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với tổ chức, cá nhân không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định.

    - Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

    - Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng cập nhật khu đất dự kiến quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng Quảng Yên (200ha) quy hoạch khu tái định cư phục vụ dự án khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng Quảng Yên; cập nhật toàn bộ quy hoạch 1/500 của khu dự án BRG xã Quảng Nham vào quy hoạch sử dụng đất của huyện thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

    - Kiểm tra, rà soát, cập nhật 03 dự án của Công ty TNHH Sô Tô vào quy hoạch sử dụng đất của huyện thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021; đồng thời, tham mưu cho UBND huyện báo cáo UBND tỉnh việc rà soát, cập nhật nêu trên trước ngày 31/5/2021.

    - Tham mưu sớm triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án thu hồi đất trên địa bàn huyện; khẩn trương lập danh mục các dự án thu hồi đất, danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất, báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước ngày 02/6/2021, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất vào ngày 05/6/2021.

    3.5. Phòng Giáo dục và Đào tạo

    Tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022; kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021; tổng kết năm học 2020-2021 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

    3.6. Phòng Nội vụ

   - Khẩn trương chuẩn bị báo cáo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tờ trình của UBND huyện đề nghị HĐND huyện bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND huyện trình kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XXI dự kiến tổ chức trước ngày 20/6/2021.

   - Tham mưu đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp tích cực cho thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

   3.7. Phòng Y tế

   - Tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai thực hiện tốt Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 20/5/2021, Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; tập trung chỉ đạo UBND các xã, thị trấn lập danh sách học sinh, sinh viên, công nhân, người dân đang học tập, lao động ở xa quê để phục vụ công tác điều tra, truy vết phòng, chống dịch.

   - Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện tăng cường kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch ở các xã, thị trấn theo địa bàn được phân công, phụ trách; duy trì nghiêm chế độ trực phòng, chống dịch theo lịch được thông báo.

   - Khẩn trương tham mưu cho UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở các khách sạn, nhà hàng, cơ sở lưu trú, nhà máy, chợ dân sinh, trung tâm thương mại, nơi tập trung đông người,…; xây dựng kế hoạch chi tiết kiểm tra, hoàn thành chậm nhất vào ngày 02/6/2021.

   3.8. Phòng Văn hóa và Thông tin

   Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid 19; công tác phòng, chống dịch trên đàn gia súc, gia cầm và các hoạt động văn hóa khác.

   3.9. Văn phòng HĐND-UBND huyện

   - Tiếp thu ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, các Ủy viên UBND huyện và các đồng chí đại biểu dự phiên họp để hoàn chỉnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6 năm 2021.

  - Tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ trong chương trình công tác của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

  3.10. Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.

   3.11. Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện

  Tập trung đẩy nhanh tiến độ việc lập quy hoạch chi tiết 1/500 các mặt bằng được giao chủ đầu tư để triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

   3.12. Các phòng chuyên môn UBND huyện

   - Tập trung đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các nội dung, đề án, trong chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy, Chương trình công tác của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

   - Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 của UBND huyện và kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026

 

 

 

<

Tin mới nhất

Thêm 14 đơn vị Công an xã của huyện Quảng Xương được phân cấp thực hiện đăng ký xe mô tô, xe...(04/10/2022 11:02 SA)

Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp chuyên đề) khóa XXI, nhiệm...(03/10/2022 11:14 SA)

Xã Quảng Lưu phát động tuần lễ học tập suốt đời và khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng năm học...(03/10/2022 10:18 SA)

Hội nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022; hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu và...(30/09/2022 4:43 CH)

Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương về công tác cán bộ đợt 2 năm 2022(29/09/2022 5:43 CH)