Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đăng ngày 30 - 07 - 2021
100%

Huyện Quảng Xương vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020; quán triệt các chỉ thị, kết luận của của Bộ Chính trị, thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Lê Huy Kỳ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND; Thường trực UBND huyện; lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan đơn vị, địa phương; các cá nhân và đại diện các tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Lê Huy Kỳ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Lê Như Tuấn - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng chủ trì hội nghị.

 Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, giai đoạn 2016-2021, Ban Thường vụ Huyện uỷ Quảng Xương đã xây dựng kế hoạch, quán triệt thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bám sát tình hình thực tiễn. Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương tiếp thu sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các ban, ngành cấp trên một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo. Nhờ đó, đã làm chuyển biến căn bản những vấn đề còn tồn đọng, những nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện, được cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm, đánh giá cao. Tại nhiều đơn vị, địa phương của huyện, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, đã góp phần thay đổi tích cực, toàn diện trên mọi lĩnh vực. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện đã không ngừng nỗ lực vươn lên, hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu mà Ngghi quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra..

Đồng chí Lê Huy Kỳ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã giúp nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự chuyển biến tích cực trong hành động, nâng cao ý thức tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Việc quán triệt, học tập các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo. Cán bộ, đảng viên được học tập thông qua việc tham gia các hội nghị quán triệt do tỉnh, huyện tổ chức hàng năm, hội nghị toàn thể đảng viên, hội nghị cơ quan, đoàn thể và trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được phân phối trong các chương trình bồi dưỡng cảm tình Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới và các lớp bồi dưỡng, tập huấn do Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện tổ chức.

 Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị, ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm gương mẫu, đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chuyển biến mạnh mẽ; nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở đã được giải quyết kịp thời. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước được củng cố và tăng cường, góp phần đưa huyện Quảng Xương trở thành huyện Nông thôn mới thứ 2 của tỉnh vào năm 2018, phấn đấu đến năm 2025 Quảng Xương trở thành huyện Nông thôn mới nâng cao và đến năm 2030 trở thành Thị xã.

 Thời gian tới, huyện Quảng Xương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, hướng vào giải quyết những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện nhà. Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “Học tập” sang “Làm theo” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đề cao phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò gương mẫu của người đứng đầu; xây dựng kế hoạch rèn luyện, khắc phục các khuyết điểm, hạn chế, có biện pháp tập trung giải quyết những bức xúc, nổi cộm về đạo đức, lối sống. Mỗi đảng bộ, chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tiếp tục đăng ký những việc làm theo Bác, gắn liền với việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, gắn với kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân cuối năm.

Lãnh đạo huyện trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Gắn Chỉ thị số 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những nhân tố mới, những cách làm mới, đồng thời xử lý nghiêm những tập thể và cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, vi phạm kỷ luật.

  Các địa phương, đơn vị chủ động rà soát, bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ chính trị của từng cá nhân, sát với điều kiện thực tế.

   Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

<

Tin mới nhất

Đồng bào Công giáo toàn huyện hăng hái đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng...(22/05/2022 8:53 SA)

Ngành Giáo dục huyện Quảng Xương tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện tốt mục tiêu...(12/05/2022 3:53 CH)

Huyện Quảng Xương đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông(24/09/2021 4:52 CH)

Niềm vui của người dân và nhịp sống bình thường trở lại sau giãn cách xã hội phòng,...(24/09/2021 4:21 CH)

Huyện Quảng Xương thực hiện áp dung một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (23/09/2021 3:54 CH)