Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Huyện Quảng Xương nỗ lực vượt khó, đã hoàn thành và vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021

Đăng ngày 07 - 01 - 2022
100%

Bước vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tình hình kinh tế, xã hội năm 2021 trên địa bàn huyện đã đạt nhiều thành tựu nổi bật, đã có 27/33 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Đảng bộ và Nhân dân huyện Quảng Xương nỗ lực vượt khó,

hoàn thành vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 2021

Năm 2021 có nhiều thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen, đặc biệt là dịch COVID-19 đã tác động đến mọi mặt đời sống người dân cũng như kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện. Trước tình hình đó, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt đồng bộ, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, toàn huyện cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh; kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định và có bước tăng trưởng khá. Đến cuối năm 2021, toàn huyện có 27/33 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 16,5%; ước thu ngân sách Nhà nước năm 2021 đạt 1.627 tỷ đồng, gấp 3,68 lần so với dự toán tỉnh giao (tăng 268%); gấp 1,83 lần so với dự toán HĐND huyện giao, tăng 83% so với CK; công tác quy hoạch – xây dựng được đẩy nhanh tiến độ, tiếp tục đạt ược kết quả tích cực; đã hoàn thành các quy hoạch trọng tâm, quy mô, có tính chiến lược như: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện đến 2045; Quy hoạch chung thị trấn Tân Phong đến năm 2035; phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Tiên Trang; Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công ghiệp Cống Trúc, Cụm công ghiệp Nham Thạch; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng Yên. 

Với sự nỗ lực của ngành chăn nuoi, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp huyện tăng so với kế hoạch

Trong 2021 đã phê duyệt được 25 mặt bằng quy hoạch dân cư; thẩm định được 255 công trình nguồn ngân sách Nhà nước; khởi công được 135 công trình; hoàn thành 145 công trình đưa vào sử dụng; cấp được 250 giấy phép xây dựng; sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng cao, giá trị sản xuất ước đạt trên 7 nghìn tỷ đồng, tăng 23,4% so với CK. Ngoài ra, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn; nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, hoạt động cầm chừng hoặc tạm ngừng kinh doanh. Song với sự quan tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện, nhiều doanh nghiệp đã chủ động, linh hoạt tìm ra hướng đi mới phù hợp với nhu cầu thị trường, nhanh chóng chuyển đổi mô hình, tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, nhất là tập trung sản xuất các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh, đồng thời phát triển các mặt hàng khác có tiềm năng mở rộng thị trường để đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, khai thác tốt thị trường nội địa, quy mô xuất nhập khẩu tăng nhanh. 

Nhiều cơ sở SXKD đã linh hoạt vượt khó, phục hồi và ổn định

hoạt động trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh và thị trường

Theo đó, giá trị xuất khẩu toàn huyện từ đầu năm đến nay ước đạt 45 triệu USD, đạt 112,5% KH, tăng 50% so với CK; công tác phát triển doanh nghiệp, thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã cũng được quan tâm thực hiện, trong năm đã thành lập mới được 03 hợp tác xã và 100 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện là gần 600 doanh nghiệp, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương, với mức thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực; đến hết năm 2021 toàn huyện có 04 xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 80% KH tỉnh giao; 02 xã công nhận đạt nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 200% KH tỉnh giao; có 21 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp đi vào thực chất và đạt được những kết quả quan trọng; nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; trong năm, tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 85 nghìn tấn, bằng 103,92% kế hoạch; toàn huyện có 06 sản phẩm đủ tiêu chuẩn được tỉnh xếp hạng OCOP. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động, kịp thời, sát với thực tiễn; triển khai tiêm Vác xin phòng COVID-19 đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ nhanh, an toàn; việc triển khai Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiếm soát dịch COVID-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ bước đầu có kết quả. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo được thực hiện tốt; chỉ tiêu giảm nghèo đã vượt so với kế hoạch đề ra. Qua đó, đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 0,85%.

Tuyến đường Tân- Định đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công,

hoàn thành đưa vào sử dụng trước tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Dự báo trong năm 2022, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, những khó khăn, thách thức vẫn còn đó. Để hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra trong năm mới, cần hơn nữa những giải pháp đồng bộ hiệu quả của các cấp, các ngành, sự tin tưởng, ủng hộ, đoàn kết của Nhân dân để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển trên mọi lĩnh vực kinh tế. Những kết quả đã được trong năm 2021 sẽ là tiền đề và động lực quan trọng để huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

<

Tin mới nhất

Huyện Quảng Xương đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp(30/09/2022 3:46 CH)

Tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3...(26/09/2022 10:17 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022(05/09/2022 2:17 CH)

Xã Quảng Định đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ(20/08/2022 7:55 SA)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 7,...(12/08/2022 8:33 SA)