Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Xã Quảng Định đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ

Đăng ngày 20 - 08 - 2022
100%

Phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, những năm qua, xã Quảng Định đã tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, ngành nghề dịch vụ, góp nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Thương mại, dịch vụ phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng lên

Hiện nay, xã Quảng Định có 229 hộ sản xuất kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, với đa dạng các ngành nghề kinh doanh, như: Dịch vụ ăn uống, kinh doanh điện tử, cơ khí, buôn bán vật liệu xây dựng, tạp hóa, thời trang, dịch vụ vật tư nông nghiệp…Để thúc đẩy thương mại, dịch vụ phát triển, xã Quảng Định đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa; khuyến khích các hộ có nhà mặt đường mở rộng sản xuất, kinh doanh đa dạng các mặt hàng đáp ứng nhu cầu mua sắm phục vụ sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân trong và ngoài địa bàn; tăng cường đảm bảo công tác an ninh trật tự cho người dân yên tâm đầu tư, mở rộng ngành nghề kinh doanh; quan tâm công tác quản lý thị trường, ngăn chặn buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại đến các hộ kinh doanh trên địa bàn. Nhờ đó, giá trị ngành thương mại, dịch vụ từ đầu năm đến nay của xã ước đạt gần 40 tỷ đồng, tăng gần 14 % so với cùng kỳ. Thương mại, dịch vụ phát triển đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng lên. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 56 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,44%.

Cửa hàng tạp hóa tại thôn Thượng Đình 1, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân

Để từng bước nâng cao chất lượng phát triển thương mại, dịch vụ, xã Quảng Định tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển thương mại dịch vụ theo hướng hiện đại; tuyên truyền các hộ dân kinh doanh mở rộng các loại hình dịch vụ, đa dạng mẫu mã sản phẩn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong Nhân dân; tạo điều kiện cho các hộ chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang lĩnh vực thương mại, dịch vụ; quan tâm tìm kiếm ngành nghề phù hợp với điều kiện của địa phương. Khuyến khích các hộ cá thể, các doanh nghiệp liên doanh, liên kết xây dựng chuỗi sản xuất, đảm bảo cung ứng và tiêu thụ hàng hóa trên địa bàn. Phối hợp với các ngành có liên quan đẩy mạnh công tác đào tạo nghề trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị – xã hội của địa phương.

<

Tin mới nhất

Huyện Quảng Xương đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp(30/09/2022 3:46 CH)

Tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3...(26/09/2022 10:17 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022(05/09/2022 2:17 CH)

Xã Quảng Định đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ(20/08/2022 7:55 SA)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 7,...(12/08/2022 8:33 SA)