Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Thường trực HĐND huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị liên tịch để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, trình tại kỳ họp thứ Tám HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đăng ngày 09 - 09 - 2022
100%

Toàn cảnh hội nghị

Sáng ngày 8/9/2022, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Xương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức hội nghị liên tịch với UBND huyện (phiên họp thứ 20) để xem xét, thống nhất một số nội dung quan trọng, trình tại kỳ họp thứ Tám HĐND huyện. Đồng chí, Trần Anh Chung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thường trực HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ huyện;Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch huyện; Trưởng phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện; đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Văn phòng HĐND - UBND huyện; các đồng chí Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

Đ.c Phạm Thị Mai - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy,

Trưởng Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Mai - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện, thông qua dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện đối với các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ Tám HĐND huyện. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thị Sơn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện thông qua một số nội dung, chương trình để xem xét, quyết định trình tại kỳ họp thứ Tám HĐND huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Sơn- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện thông qua

một số nội dung, chương trình để xem xét, quyết định trình tại kỳ họp thứ Tám HĐND huyện

Đ.c Nguyễn Đình Dự - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu ý kiến tại hội nghị

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung, chương trình được thông qua tại hội nghị.

Đ.c Trần Anh Chung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Anh Chung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã thống nhất dự kiến thời gian kỳ họp thứ Tám HĐND huyện sẽ diễn ra trong thời gian 1/2 ngày, vào ngày 14/9/2022; cho ý kiến cụ thể vào từng vấn đề, nội dung được Thường trực HĐND huyện báo cáo, trình tại hội nghị. Qua đó, đề nghị UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn có liên quan của huyện căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công khẩn trương hoàn thiện tài liệu, gửi về các Ban HĐND huyện để phục vụ công tác khảo sát, kiểm tra và trình tại kỳ họp thứ Tám, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

<

Tin mới nhất

Thêm 14 đơn vị Công an xã của huyện Quảng Xương được phân cấp thực hiện đăng ký xe mô tô, xe...(04/10/2022 11:02 SA)

Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp chuyên đề) khóa XXI, nhiệm...(03/10/2022 11:14 SA)

Xã Quảng Lưu phát động tuần lễ học tập suốt đời và khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng năm học...(03/10/2022 10:18 SA)

Hội nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022; hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu và...(30/09/2022 4:43 CH)

Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương về công tác cán bộ đợt 2 năm 2022(29/09/2022 5:43 CH)