Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948-10/12/2023)

Đăng ngày 10 - 12 - 2023
100%

 

   Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nhân quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 183/KH-BCĐVPTT của Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Thanh Hóa về tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày nhân quyền thế giới (10/12/1948 – 10/12/2023); Ngày 6/12/2023, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Công văn số 4530/UBND-CA về việc  triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm Ngày nhân quyền thế giới (10/12/1948 – 10/12/2023).

    Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương giao Công an huyện nắm tình hình, phân tích, dự báo âm mưu, ý đồ hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá, từ đó tham mưu cho Ban Chỉ đạo trong công tác đấu tranh, xử lý và thông tin tuyên truyền, phản bác về nhân quyền; Tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc nhạy cảm, phức tạp ngay từ cơ sở, không để các thế lực thù địch, phần từ xấu lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc về tình hình dân chủ, nhân quyền; Chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin về tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, kết quả xử lý các vụ việc liên đến ANTT và đối tượng nhạy cảm liên quan đến nhân quyền; kết quả cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ANTT; kết quả công tác thi hành án hình sự, tạm giam, tạm giữ, cải tạo phạm nhân và đặc xá... phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến nhân quyền; Tổ chức nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp đưa tin sai sự thật, xuyên tạc về tình hình dân chủ, nhân quyền.

Giao Văn phòng HĐND - UBND huyện phối hợp với Công an huyện tham mưu cho UBND huyện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách, thành tựu bảo đảm quyền con người trên mọi lĩnh vực xã hội và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân công; kịp thời trao đổi thông tin liên quan trực tiếp đến vấn đề dân chủ, nhân quyền, những vấn đề phức tạp đang xảy ra trên các lĩnh vực để tham mưu UBND huyện chỉ đạo, xử lý; Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền kịp thời về chính sách, pháp luật, thành tựu công tác nhân quyền trên địa bàn huyện, đặc biệt là trong lĩnh vực tôn giáo đến 3 các đối tác, đoàn khách quốc tế. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về kết quả của địa phương trong thực hiện theo nội dung các cơ chế, các khuyến nghị của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, về các vụ việc phức tạp mà các đối tác nước ngoài quan tâm (nếu có),... Thông qua công tác đối ngoại, nắm thông tin về hoạt động can thiệp, tác động dân chủ, nhân quyền của các nước và đối tác quốc tế; cung cấp thông tin cho các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, các cơ quan truyền thông để chủ động trong công tác truyền truyền.

 Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện tuyên truyền về thành tựu nhân quyền của Việt Nam; tập trung tuyên truyền về các sáng kiến, đóng góp tích cực, trách nhiệm của Việt Nam với vai trò là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025, các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa, nhất là kết quả thực hiện chính sách trên các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, chính sách đối với nhóm yếu thế, người dễ bị tổn thương,…  Chỉ đạo các cơ quan có liên quan tuyên truyền đấu tranh trực diện, vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, các vụ việc được dư luận xã hội quan tâm để xuyên tạc, phủ nhận thành tựu về nhân quyền, dân chủ, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận ở Việt Nam;  Phối hợp với Công an huyện trong phát hiện, xử lý các trường hợp trên địa bàn tỉnh đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc về nhân quyền.

 Phòng Lao động, Thƣơng binh và Xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bảo đảm, thúc đẩy quyền phụ nữ, bình đẳng giới, quyền người khuyết tật,...  Chủ động cung cấp cho cơ quan báo đài, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan thông tin về kết quả thực hiện các chính sách xã hội nhằm bảo đảm quyền của nhóm dễ bị tổn thương; kết quả bảo đảm quyền có việc làm của người lao động, việc cải thiện điều kiện làm việc của người lao động,... phục vụ công tác tuyển truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện.

Phòng Tư pháp chủ động cập nhật thông tin về kết quả cải cách tư pháp, tình hình sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản pháp luật mới đảm bảo quyền con người; các lập luận đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc hệ thống pháp luật của ta để cung cấp cho các cơ quan báo, đài phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền.

 Phòng Nội vụ  tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Luật và các văn bản pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; kết quả thực hiện 4 chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác tôn giáo trong tình hình mới; thành tựu bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Thanh Hóa nói chung và huyện Quảng Xương nói riêng;  Làm tốt công tác tranh thủ các chức sắc tôn giáo, những người có uy tín trong việc tuyên truyền đến đồng bào tôn giáo, lên án số phần tử lợi dụng hoạt động tôn giáo để tuyên truyền, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân;  Chủ động nắm chắc tình hình, cập nhật và cung cấp kịp thời kết quả bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan báo đài, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan phục vụ công tác tuyên truyền; xây dựng lập luận đấu tranh phản bác các luận điệu vu cáo, xuyên tạc, lợi dụng vấn đề tôn giáo của các thế lực thù địch. 

Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo, đài của huyện, Ban Chỉ đạo 35 đẩy mạnh tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người và tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, vu cáo, xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền. 

Đề nghị Ban Dân vận Huyện uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tăng cường truyền truyền rộng rãi về nhân quyền trong các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng Nhân dân, dư luận xã hội về các quyền cơ bản của con người trên địa bàn huyện, phản ánh đến các cấp có thẩm quyền; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Văn phòng Huyện ủy, Thanh tra huyện, Tòa án nhân dân huyện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về thành tựu trong công tác bảo đảm quyền con người trên cổng thông tin điện tử và các trang báo, tạp chí chuyên ngành nhân kỷ niệm 75 năm ngày Nhân quyền thế giới. Chủ động phối hợp cung cấp các thông tin, nội dung, hình ảnh, các kết quả công tác có liên quan để tổ chức tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất.

Yêu cầu  UBND xã, thị trấn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể có liên quan của địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân chủ, nhân quyền. Chủ động cập nhật, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo, đài về vụ việc, đối tượng có liên quan đến dân chủ, nhân quyền tại địa phương và công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc dân chủ, nhân quyền của các thể lực thù địch; Căn cứ tình hình thực tế ở từng địa phương, tổ chức tuyên truyền những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quyền con người trên địa bàn bằng nhiều hình thức; khai thác thế mạnh của nền tảng số, mạng xã hội nhằm truyền tải kịp thời thông tin chính thống đến người dân. Tổ chức hội nghị, viết bài tuyên truyền về thành tựu nhân quyền; treo băng rôn, biểu ngữ, áp phích nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Nhân quyền thế giới với các nội dung:

+ Chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023);

+ Việt Nam tích cực, chủ động với vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc;

+ Việt Nam cam kết đóng góp vào các nỗ lực chung của thế giới nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người;

+ Việt Nam ưu tiên thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người; Việt Nam luôn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo;

+ Việt Nam bảo đảm quyền của người dân tộc thiểu số;

+ Việt Nam nỗ lực phòng, chống mua bán người. 

 

<

Tin mới nhất

Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” lần thứ III(09/04/2024 3:59 CH)

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP. HCM lần thứ 36 - 2024(08/04/2024 10:29 SA)

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến trên Internet “Tìm hiểu lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc...(03/04/2024 4:36 CH)

Cuộc thi “Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên học tập và làm theo Bác”(24/03/2024 9:53 SA)

Cuộc thi sáng tác mẫu biểu tượng không gian đô thị tỉnh Bắc Giang(24/03/2024 9:18 SA)

Quảng Xương hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ cơ sở nhiệm kỳ 2024 – 2029(13/04/2024 10:12 SA)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thứ 47(13/04/2024 10:03 SA)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II...(12/04/2024 4:19 CH)

Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo an toàn điện trong dân mùa mưa bão và an toàn phòng...(11/04/2024 2:12 CH)

Thường trực Huyện ủy Quảng Xương làm việc với xã Quảng Hợp về thực hiện xây dựng NTM nâng cao năm...(10/04/2024 3:40 CH)

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Quảng Xương tổ chức thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết...(10/04/2024 3:32 CH)

Quảng Xương gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quý 1/2024(10/04/2024 11:24 SA)

Huyện Quảng Xương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024(09/04/2024 8:56 SA)

Thường trực Huyện ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể trong huyện(09/04/2024 8:50 SA)

Ban Dân vận Tỉnh ủy tập huấn công tác dân vận năm 2024 tại huyện Quảng Xương(08/04/2024 4:32 CH)

Thường trực Huyện ủy làm việc với xã Quảng Trường về một số nội dung thực hiện xây dựng NTM kiểu...(05/04/2024 4:25 CH)

Huyện Quảng Xương tham dự HN trực tuyến toàn tỉnh về nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai...(03/04/2024 3:01 CH)

Huyện Quảng Xương tổng kết thực hiện thoả thuận liên ngành số 01, 02 năm 2023; triển khai phương...(02/04/2024 10:15 SA)

UBND huyện Quảng Xương họp phiên thường kỳ tháng 3/2024(02/04/2024 9:16 SA)

Luật Đất đai số 31/2024/QH15(29/03/2024 10:48 SA)

Xã Quảng Văn tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” năm 2024(29/03/2024 10:06 SA)

Quảng Hợp ra mắt mô hình “ Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” (29/03/2024 9:50 SA)

Đại hội MTTQ xã Quảng Lưu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 -2029(29/03/2024 9:35 SA)

Xã Quảng Thái tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2024(26/03/2024 2:45 CH)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 (Phiên thứ 46)(26/03/2024 2:20 CH)

Huyện Quảng Xương tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam, nhiệm kỳ 2024-2029 tại các xã,...(26/03/2024 10:17 SA)

Huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số năm 2024(25/03/2024 9:45 SA)

Năm 2024, huyện Quảng Xương phấn đấu 7 xã được công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số...(23/03/2024 9:09 SA)

Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Thị trấn Tân Phong, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029(22/03/2024 2:27 CH)

Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 17(16/03/2024 9:37 CH)

Huyện Quảng Xương phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã Báo Thanh Hóa...(16/03/2024 8:41 CH)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thứ 45(14/03/2024 4:46 CH)

Huyện Quảng Xương tham gia Liên hoan Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2024 chủ đề “Xuân về...(13/03/2024 9:12 SA)

Huyện Quảng Xương tổ chức thành công giải bóng chuyền hơi nam nữ phối hợp mừng Đảng, mừng Xuân...(13/03/2024 9:04 SA)

Đảng bộ xã Quảng Bình kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã (11/03/1954 - 11/03/2024)(12/03/2024 4:11 CH)

°
408 người đang online