Trao đổi một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông

Đăng ngày 04 - 12 - 2023
100%

Liên quan đến một số nội dung phản ánh về vướng mắc trong việc triển khai 02 nhóm TTHC liên thông (đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú – cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi, đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú – trợ cấp mai táng phí) tại báo cáo của một số địa phương, Bộ Tư pháp đã tổng hợp và có ý kiến đối với các phản ánh về các vướng mắc liên quan đến đăng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch:

TỔNG HỢP GIẢI TRÌNH CÁC VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC THỰC HIỆN LIÊN THÔNG 02 NHÓM TTHC  LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN MỀM ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ HỘ TỊCH CỦA BỘ TƯ PHÁP

STT

Nội dung vấn đề

Cơ quan

đề xuất

Nội dung giải trình

 

1

Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp thường xuyên bị lỗi, không đăng nhập được hệ thống và tự động đăng xuất, tình trạng mất quyền xử lý hồ sơ của tài khoản lãnh đạo và văn thư cấp xã vẫn xảy ra

 

UBND tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Hà Nội, Đồng Nai, Phú Thọ, Kon Tum, Đà Nẵng

Từ cuối tháng 9/2023, Bộ Tư pháp đã bổ sung, tích hợp Hạ tầng mới vào Trung tâm dữ liệu điện tử của Bộ, tối ưu hoá một số chức năng của Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử, tăng cường các biện pháp giám sát hệ thống để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Đồng thời, Bộ Tư pháp đã, đang triển khai Dự án "Đầu tư Hạ tầng Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp", Dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch” nhằm nâng cấp Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch. Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục ưu tiên bố trí hạ tầng kỹ thuật để tối ưu hoá hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung, đảm bảo hiệu quả trong việc thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông; tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc về kỹ thuật thông qua các Nhóm tương tác với địa phương. Hiện tại, tình trạng lỗi như trên không thường xuyên, số lượng hồ sơ liên thông TTHC vẫn được giải quyết thông suốt[1].

Thời gian đầu triển khai, mặc dù đã được tập huấn nhưng do công chức chưa thao tác đúng hướng dẫn nên xảy ra tình trạng bị mất quyền xử lý hồ sơ của tài khoản lãnh đạo và văn thư cấp xã. Để kịp thời hỗ trợ địa phương, Bộ Tư pháp đã lập nhóm tương tác, có cán bộ kỹ thuật trực tiếp hỗ trợ, giải quyết vướng mắc từng trường hợp cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện, nên hiện tại tình trạng trên đã được khắc phục. Tuy nhiên, cũng cần đề nghị UBND các tỉnh/thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của địa phương chủ động phối hợp tập huấn, hướng dẫn để công chức có kỹ năng sử dụng phần mềm ký số thành thục hơn, xử lý được các lỗi cơ bản.

 

 

2

Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp chưa có cấu hình mục thống kê, báo cáo số liệu liên thông 02 nhóm TTHC nên địa phương không thể trích xuất, thống kê số liệu được

 

UBND tỉnh Quảng Trị, Hà Nội, Đà Nẵng

 

Việc tiếp nhận, nộp hồ sơ liên thông 02 nhóm TTHC liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử được thực hiện trên Phần mềm dịch vụ công liên thông, Phần mềm đăng ký hộ tịch chỉ tiếp nhận, xử lý hồ sơ thuộc lĩnh vực hộ tịch do Phần mềm dịch vụ công liên thông chuyển sang. Do đó, chức năng thống kê hồ sơ liên thông phải do Phần mềm dịch vụ công liên thông thiết kế, thực hiện và phân quyền cho các địa phương. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp đã có văn bản[2] gửi Thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử (C06-Bộ Công an) đề nghị tham mưu Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì xây dựng Phần mềm dịch vụ công liên thông thực hiện chỉnh sửa, bổ sung chức năng này.

3

Hệ thống giao cho Sở Tư pháp tạo tài khoản và reset mật khẩu khi người dùng bị quên mật khẩu là chưa hợp lý, dẫn đến quá tải cho Sở Tư pháp

 

Quảng Ngãi

Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP đã quy định rõ:“Sở Tư pháp quản lý tài khoản, cấp, thu hồi, thay đổi tài khoản người dùng là công chức làm công tác hộ tịch tại các Phòng Tư pháp, công chức tư pháp hộ tịch tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn…”. Việc phân quyền quản lý, cấp, thu hồi tài khoản người dùng cho Sở Tư pháp nhằm mục đích phát huy vai trò, chức năng quản lý nhà nước của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Thực tế từ khi triển khai Nghị quyết 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023, hầu hết các địa phương (trong đó có Thanh Hóa, Nghệ An có quy mô đơn vị hành chính cấp xã tương đối lớn) đã thực hiện tốt việc cấp tài khoản mới. Đối với vấn đề này, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần quan tâm chỉ đạo Sở Tư pháp chủ động nghiên cứu, triển khai, có giải pháp phát huy vai trò tham mưu, quản lý tại địa phương.

 

4

Sau khi giải quyết hồ sơ đăng ký khai sinh, dữ liệu được chuyển sang hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành công an thiếu trường thông tin quê quán, tôn giáo, số định danh cá nhân của cha mẹ…)

 

Đồng Nai, Khánh Hoà

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 thì các trường thông tin hộ tịch của cá nhân được xác lập khi đăng ký khai sinh không có thông tin về “Tôn giáo” (trường thông tin này sẽ phát sinh sau do Cơ quan quản lý CSDLQGVDC thu thập).

Việc chuyển dữ liệu giữa các hệ thống phần mềm hiện nay được thực hiện hoàn toàn tự động trên hệ thống, sau khi đăng ký khai sinh, Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp sẽ chuyển thông tin sang CSDLQGVDC để lấy số định danh cá nhân, sau đó chuyển kết quả là Giấy khai sinh và dữ liệu khai sinh (bản điện tử để bảo đảm thông tin nguyên vẹn) sang Phần mềm dịch vụ công liên thông. Từ khi triển khai tới nay, Bộ Tư pháp chưa nhận được phản ánh của các địa phương (qua các nhóm hỗ trợ kỹ thuật) về việc thiếu thông tin khi chuyển dữ liệu.

 

5

Các trường thông tin như quê quán, nơi cư trú của người được đăng ký khai sinh mà trùng với thông tin của người đi đăng ký khai sinh thì hệ thống phần mềm nên có chức năng lấy dữ liệu để thực hiện dễ dàng, không mất thời gian nhập lại thông tin

 

Thanh Hoá, Đà Nẵng

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023, tại nội dung biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký khai sinh, đối với thông tin về người yêu cầu đăng ký khai sinh có trường thông tin “nơi cư trú” nhưng không có trường thông tin “quê quán”; đối với thông tin về người được đăng ký khai sinh, có trường thông tin “quê quán” nhưng không có trường thông tin “nơi cư trú”. Do đó, giữa người được đăng ký khai sinh và người đi đăng ký khai sinh không có sự trùng lặp về 02 trường thông tin này.

 

6

Nhiều trường hợp có lỗi: hồ sơ khai sinh, khai tử đã hoàn thành nhưng không tích được vào ô trả kết quả để trả cho công dân

 

Thanh Hoá, Đà Nẵng

Thời gian đầu mới triển khai thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC có xảy ra tình trạng này, tuy nhiên, Bộ Tư pháp đã lập các nhóm tương tác, có cán bộ kỹ thuật hỗ trợ trực tiếp, giải quyết vướng mắc từng trường hợp cụ thể nên hiện tại tình trạng trên đã được khắc phục.

 

7.

Phần kê khai đối với người đi khai sinh chưa thể hiện mối quan hệ là ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại mà hiện tại trên hệ thống chỉ mặc định ông, bà

Đà Nẵng

Bộ Tư pháp ghi nhận phản ánh của địa phương, tuy nhiên đối với vấn đề này, cần có thời gian để đánh giá thêm về cơ sở pháp lý và thực tiễn của việc xác định và ghi rõ mối quan hệ ông nội/ông ngoại (có cần thiết không? Phục vụ mục đích gì?)

 

8.

Một số dữ liệu hộ tịch không thể cập nhật vào Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch (trường hợp nộp hồ sơ khác ngoài việc liên thông) do cảnh báo nội dung thông tin đăng ký không đúng và không cho lưu như khi đăng ký khai sinh cho trẻ khi người mẹ mới 12, 13 tuổi. Đề nghị Phần mềm vẫn cho phép được khai sinh để bảo vệ quyền lợi cho trẻ em, để trẻ được đăng ký bảo hiểm y tế

Thanh Hoá

Quyền được đăng ký khai sinh của trẻ em đã được bảo đảm bởi các quy định trong Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết. Theo đó, Luật hộ tịch đã có quy định riêng về đăng ký khai sinh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ bị bỏ rơi, trẻ chưa xác định được cha, mẹ…); đồng thời, Luật cũng có quy định người chưa thành niên yêu cầu đăng ký hộ tịch thông qua người đại diện theo pháp luật (khoản 3 Điều 6). Tuy nhiên, trường hợp ĐKKS cho trẻ có mẹ mới 12, 13 tuổi là trường hợp đặc biệt, Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch có cảnh  báo để công chức thực hiện cần lưu ý kiểm tra lại thông tin về người mẹ, bảo đảm thông tin nhập vào Phần mềm là chính xác. Khi phát sinh các trường hợp đặc biệt này, công chức cần liên hệ với bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ trực tiếp và giải quyết theo từng trường hợp cụ thể.

 

9.

Cán bộ đã hoàn thành giải quyết hồ sơ khai sinh, khai tử nhưng Phần mềm hộ tịch vẫn thể hiện hồ sơ chưa đồng bộ, cán bộ không thể theo dõi xem hồ sơ đã chuyển cho cơ quan Công an hay BHXH chưa?

 

Khánh Hoà

Việc đồng bộ hồ sơ là vấn đề kỹ thuật giữa các Hệ thống, công chức các địa phương đã phản ánh trong nhóm hỗ trợ và đã được hỗ trợ trực tiếp, xử lý hàng ngày.

Công chức tư pháp hộ tịch sau khi hoàn tất thủ tục ĐKKS, ĐKKT thì Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử tự động chuyển kết quả sang Phần mềm dịch vụ công liên thông, việc chuyển tiếp kết quả sang Hệ thống thông tin của các ngành (Công an, Bảo hiểm xã hội) là do Phần mềm dịch vụ công liên thông thực hiện, công chức tư pháp hộ tịch không có chức năng nên không thể theo dõi trạng thái hồ sơ đã chuyển cho cơ quan Công an/cơ quan Bảo hiểm xã hội

10.

Hiện chưa có hướng dẫn đối với việc thanh toán trực tuyến và phát hành biên lai điện tử trong trường hợp hồ sơ đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn hoặc yêu cầu bản sao hộ tịch trong tờ khai

 

Thanh Hoá, Khánh Hoà, Đà Nẵng

Theo quy định của Luật hộ tịch, quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, người có yêu cầu đăng ký khai sinh, khai tử trực tuyến thực hiện nộp phí, lệ phí ngay khi nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Do đó, người có yêu cầu thực hiện liên thông TTHC phải thực hiện việc nộp phí, lệ phí ngay từ khi nộp hồ sơ tại Cổng dịch vụ công quốc gia – thao tác trên Phần mềm dịch vụ công liên thông[3]. Việc ĐKKS, ĐKKT là 1 phần của quy trình nội bộ, Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử tiếp nhận hồ sơ từ Phần mềm dịch vụ công liên thông, không có liên hệ trực tiếp với người nộp hồ sơ nên không có chức năng và không thể thực hiện việc thanh toán trực tuyến. Liên quan đến vấn đề này, tại thời điểm xây dựng Phần mềm dịch vụ công liên thông, Bộ Tư pháp đã có các Công văn góp ý đối với tính năng thanh toán trực tuyến của Phần mềm này[4]. Tuy nhiên, hiện tại Phần mềm dịch vụ công liên thông vẫn chưa có tính năng thanh toán trực tuyến đối với hồ sơ liên thông TTHC.

11.

Chưa đánh mã hồ sơ theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP và đồng bộ trạng thái xử lý hồ sơ của Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch với Cổng dịch vụ công quốc gia theo Nghị định 42/2022/NĐ-CP và phục vụ đánh giá các cơ quan, cá nhân tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC theo Quyết định 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

 

Vấn đề này thuộc chức năng của Phần mềm dịch vụ công liên thông, do đó, đề nghị Văn phòng Chính phủ tham mưu Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì xây dựng Phần mềm dịch vụ công liên thông để xử lý kịp thời.

12.

Việc cấp số định danh cá nhân còn chậm, ảnh hưởng đến việc giải quyết TTHC tại địa phương

 

Quảng Ngãi, Hà Nội

 

 

Việc cấp số định danh cá nhân do CSDLQGVDC quyết định về quy trình và thời gian giải quyết, do đó, đề nghị Văn phòng Chính phủ tham mưu Chính phủ sớm có chỉ đạo xử lý vấn đề này.

13.

Trường hợp đăng ký khai sinh có cha mẹ đang tạm trú thì không đăng ký nhập sinh thường trú được

 

Đà Nẵng

Theo quy định của Luật hộ tịch, trẻ có thể được đăng ký khai sinh tại nơi thường trú hoặc tạm trú của cha hoặc mẹ trẻ, việc đăng ký thường trú thuộc thẩm quyền của cơ quan Công an. Do đó, vấn đề này thuộc thẩm quyền, chức năng của cơ quan quản lý cư trú.

 

 


[1] Theo số liệu thống kê trên Hệ thống, tính từ ngày 10/7/2023 đến 14 giờ 00 ngày 30/10/2023, trên Hệ thống đã tiếp nhận 286.685 hồ sơ liên thông TTHC liên quan đến khai sinh (trong đó: 256.552 hs đã hoàn thành – chiếm 89,5%, 20.185 hs từ chối giải quyết – chiếm 7%, 9.948 hs đang xử lý – 3,5%), 43.281 hồ sơ liên thông TTHC liên quan đến khai tử (trong đó 39.869 hs đã hoàn thành – chiếm 92,1%, 1.848 hs từ chối giải quyết – chiếm 4,3%, 1.564 hs đang xử lý – chiếm 3,6%).

[2] Công văn số 4412/BTP-HTQTCT ngày 21/9/2023

[3] Bộ Tư pháp đã có ý kiến về vấn đề này tại Công văn số 5121/BTP-HTQTCT ngày 21/12/2022

[4] Công văn số 3182/BTP-HTQTCT ngày 30/8/2022 gửi Tổ Công tác 06, Công văn số 5121/BTP-HTQTCT ngày 21/12/2022 gửi Văn phòng Chính phủ, Báo cáo số 13/BTP-HTQTCT ngày 13/01/2023 gửi Tổ Công tác 06.

 

<

Tin mới nhất

Bổ sung, hoàn thiện phần mềm giải quyết 02 nhóm thủ tục liên thông khai sinh, khai tử.(12/12/2023 11:24 CH)

Trao đổi một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông(04/12/2023 10:50 SA)

Trao đổi một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông(27/09/2023 9:24 CH)

Thanh Hóa triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử(01/09/2023 11:42 CH)

HƯỚNG DẪN TRA CỨU GIẤY CHỨNG SINH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA(01/09/2023 10:47 CH)

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Quảng Xương(24/04/2024 6:00 CH)

Sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả trong mùa nắng nóng(22/04/2024 2:12 CH)

Huyện đoàn Quảng Xương phối hợp với Xí nghiệp Khai thác Dầu khí (Liên doanh Việt - Nga...(22/04/2024 9:02 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp...(22/04/2024 7:55 SA)

Gặp mặt tình nguyện viên hiến máu tình nguyện (21/04/2024 8:14 SA)

Thường trực Huyện ủy Quảng Xương làm việc với xã Quảng Chính về thực hiện xây dựng NTM nâng cao...(19/04/2024 8:21 SA)

HĐND huyện Quảng Xương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức thành công kỳ họp thứ 18 (kỳ họp...(17/04/2024 5:32 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban...(17/04/2024 5:23 CH)

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương nhân kỷ niệm 16 năm ngày Thương hiệu Việt Nam...(16/04/2024 4:16 CH)

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” huyện...(16/04/2024 8:58 SA)

Quảng Xương hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ cơ sở nhiệm kỳ 2024 – 2029(13/04/2024 10:12 SA)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thứ 47(13/04/2024 10:03 SA)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II...(12/04/2024 4:19 CH)

Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo an toàn điện trong dân mùa mưa bão và an toàn phòng...(11/04/2024 2:12 CH)

Thường trực Huyện ủy Quảng Xương làm việc với xã Quảng Hợp về thực hiện xây dựng NTM nâng cao năm...(10/04/2024 3:40 CH)

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Quảng Xương tổ chức thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết...(10/04/2024 3:32 CH)

Quảng Xương gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quý 1/2024(10/04/2024 11:24 SA)

Huyện Quảng Xương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024(09/04/2024 8:56 SA)

Thường trực Huyện ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể trong huyện(09/04/2024 8:50 SA)

Ban Dân vận Tỉnh ủy tập huấn công tác dân vận năm 2024 tại huyện Quảng Xương(08/04/2024 4:32 CH)

Thường trực Huyện ủy làm việc với xã Quảng Trường về một số nội dung thực hiện xây dựng NTM kiểu...(05/04/2024 4:25 CH)

Huyện Quảng Xương tham dự HN trực tuyến toàn tỉnh về nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai...(03/04/2024 3:01 CH)

Huyện Quảng Xương tổng kết thực hiện thoả thuận liên ngành số 01, 02 năm 2023; triển khai phương...(02/04/2024 10:15 SA)

UBND huyện Quảng Xương họp phiên thường kỳ tháng 3/2024(02/04/2024 9:16 SA)

Luật Đất đai số 31/2024/QH15(29/03/2024 10:48 SA)

Xã Quảng Văn tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” năm 2024(29/03/2024 10:06 SA)

Quảng Hợp ra mắt mô hình “ Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” (29/03/2024 9:50 SA)

Đại hội MTTQ xã Quảng Lưu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 -2029(29/03/2024 9:35 SA)

Xã Quảng Thái tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2024(26/03/2024 2:45 CH)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 (Phiên thứ 46)(26/03/2024 2:20 CH)

°
698 người đang online