Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023

Đăng ngày 29 - 04 - 2023
100%

I. TÌNH HÌNH KTXH, QPAN THÁNG 4

1. Về kinh tế

1.1. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản

Kết quả gieo trồng vụ Chiêm Xuân đạt 8.505,3ha, bằng 97,8% KH, giảm 0,1% so với CK[1]; duy trì, mở rộng mô hình tích tụ, tập trung đất nông nghiệp đạt quy mô 865ha[2], tiếp tục triển khai nhiều mô hình khảo nghiệm các giống lúa mới[3]; mở rộng thêm 7000m2 diện tích sản xuất rau, quả trong nhà lưới[4]; làm tốt việc liên kết tiêu thụ lúa chất lượng cao[5] cho nông dân.

Việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được tăng cường, đặc biệt là công tác kiểm tra vệ sinh thú y, giám sát chặt tình hình dịch bệnh có nguy cơ cao lây lan như Cúm gia cầm, dịch tả lợn Châu Phi; triển khai “Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường đợt 1 năm 2023”, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023; hoàn thành tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm với tỷ lệ bình quân đạt 66%, tăng hơn 9% so với CK[6].

Sản xuất thủy sản đạt kết quả khá; tổng lượng khai thác và nuôi trồng ước đạt 1.361 tấn, tăng 1,8% so với tháng trước, tăng 3,4% so với CK; trong đó, sản lượng khai thác đạt 1.024 tấn, tăng 2,8% so với CK; sản lượng nuôi trồng đạt 337 tấn, tăng 3,4% so với CK; việc thả giống tôm, cua vụ Xuân Hè được triển khai đúng thời vụ, đạt 100% kế hoạch, tăng 12,5% so CK[7].

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được quan tâm, có 05 sản phẩm đủ các điều kiện tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP[8] đợt 1; tiếp tục triển khai thực hiện 14 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn[9] và chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn xã ATTP, xã ATTP nâng cao tại 03 đơn vị.

1.2. Thực hiện Chương trình xây dựng NTM, đã tập trung đẩy nhanh tiến độ rà soát bổ sung hoàn thiện các tiêu chí, tổ chức thẩm định cấp huyện; kết quả thẩm định công nhận được 4 thôn NTM kiểu mẫu[10]; thẩm tra cấp huyện tại Quảng Bình, Quảng Trạch và Quảng Trường; chỉ đạo các xã Quảng Trung và Quảng Đức hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh thẩm định. Triển khai Đề án xây dựng huyện Quảng Xương đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2024; đề xuất HĐND huyện ban hành cơ chế hỗ trợ kinh phí khuyến khích xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu năm 2023.

1.3. Sản xuất công nghiệp; quy hoạch, xây dựng

Tình hình sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn nhìn chung ổn định; các sản phẩm chủ yếu tăng khá so với CK như giầy xuất khẩu đạt 5,7 nghìn sản phẩm, tăng 5,5% so với CK; quần áo may sẵn 20,6 nghìn sản phẩm, tăng 8,5% so với CK; bàn ghế các loại 585 bộ, tăng 11,8% so với CK; cầu thang các loại 1.783 cái, tăng 11,2% so với CK.

Công tác quy hoạch tiếp tục được chủ động, tích cực triển khai; đã trình UBND tỉnh chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2045, chủ trương tiếp nhận tài trợ kinh phí lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng, dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp và đô thị tại xã Quảng Yên. Đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện việc thẩm định, trình duyệt các quy hoạch; xin chủ trương lập quy hoạch chi tiết các khu dân cư mới; việc ban hành các quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng xã.

Đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, việc nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành đi vào sử dụng; tiếp tục tăng cường việc chấn chỉnh công tác quản lý TTXD trên địa bàn. Trong tháng, đã thẩm định 18 công trình nguồn ngân sách nhà nước; cấp 15 giấy phép xây dựng; khởi công được 06 dự án do UBND các xã làm chủ đầu tư; nghiệm thu đưa vào sử dụng 7 dự án[11]. Tập trung chỉ đạo về cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đối với các địa phương có quy hoạch đô thị, quy hoạch khu chức năng; đẩy mạnh việc kiểm tra về chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư và trật tự xây dựng, PCCC[12]; các vi phạm về trật tự xây dựng, hành lang ATGT[13] trên địa bàn được phát hiện và xử lý kịp thời.

1.4. Dịch vụ

Hoạt động mua bán hàng hóa của người dân diễn ra bình thường, các mặt hàng phục vụ Nhân dân được cung ứng đầy đủ; giá cả nhìn chung ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 375 tỷ đồng, tăng 9,1% so với tháng trước, tăng 6,4% so với CK. Ước  khối lượng vận chuyển hàng hóa đạt 47.987 tấn, tăng  9,1% so với tháng trước, tăng 6,8% so với CK; khối lượng vận chuyển hành khách ước đạt 17.767 hành khách, tăng 8,9% so với tháng trước, tăng 6,4% so với CK. Tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 4,3 triệu USD, tăng 9,4% so với tháng trước, giảm 2,9% so với CK ở thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài[14]. Tổng giá trị nhập khẩu tháng 4 ước đạt 3,1 triệu USD, tăng 7,6% so với tháng trước, giảm 22,4% so với CK.

1.5. Tài chính ngân sách, phát triển doanh nghiệp

Thu NSNN giảm 86% so với CK, ước đạt 32,798 tỷ đồng, tính chung 4 tháng đầu năm thu được 200,628 tỷ đồng, đạt 14% dự toán huyện giao, đạt 23% dự toán tỉnh giao, bằng 33% so với CK; trong đó thu thường xuyên ước đạt 40.617 triệu đồng, đạt 22% dự toán tỉnh giao, đạt 21% dự toán huyện giao, bằng 76% so với CK; thu tiền sử dụng đất ước đạt 160.011 triệu đồng, đạt 24% so với dự toán tỉnh giao, đạt 13% dự toán huyện giao, bằng 29% so với CK. Chi ngân sách huyện ước đạt 339.344 triệu đồng, đạt 22% dự toán; trong đó chi đầu tư 139.746 triệu đồng, đạt 17% dự toán; chi thường xuyên 199.598 triệu đồng, ước đạt 29% dự toán. Thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh việc tổ chức đấu giá đất, tăng nguồn thu ngân sách; đã trình xin ủy quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn huyện đối với 10 MBQH tại 05 xã[15]; tổ chức đấu giá(lần 2) được 01 MBQH.

Chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, tuy nhiên kết quả vẫn còn hạn chế. Giá trị khối lượng thực hiện lũy kế ước đạt 97,8 tỷ đồng, bằng 16,6% kế hoạch vốn giao và chỉ bằng 37,47% so CK.

Công tác phát triển doanh nghiệp đạt kết quả khá, có thêm 13 DN thành lập mới với tổng vốn điều lệ hơn 20 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới lên 42 doanh nghiệp, đạt 42% KH; có thêm 150 hộ đăng ký kinh doanh được cấp giấy phép.

1.6. Tài nguyên và môi trường

Tăng cường, nâng cao hiệu lực QLNN về tài nguyên và môi trường, tập trung vào chấn chỉnh về việc quản lý sử dụng đất đai, chỉ đạo rà soát thực trạng quản lý, sử dụng đất nông nghiệp liền kề đất ở, đất trang trại; hòn chỉnh hồ sơ, trình thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023; thực hiện kịp thời việc thẩm định, công nhận và cấp 45 giấy chứng nhận QSD đất[16] cho khách hàng trúng đấu giá, các hộ gia đình; phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí tư vấn xác định giá đất cụ thể là cơ sở xác định giá khởi điểm phục vụ cho công tác bồi thường GPMB, tổ chức đấu giá QSD đất; triển khai kế hoạch tổ chức "Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2023"; đôn đốc thực hiện kế hoạch BVMT, phân loại rác thải tại nguồn năm 2023 trên địa bàn các xã, các doanh nghiệp.

1.7. Công tác giải phóng mắt bằng, đã quyết liệt huy động sự vào cuộc của các đơn vị, tổ chức đoàn thể, lực lượng từ huyện đến xã triển khai, thực hiện các biện pháp tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các vướng mắc làm chậm tiến độ tại dự án đường giao thông từ Quảng Bình đi Quảng Thái; tổ chức cưỡng chế thành công tại dự án MBQH số 23 và dự án Đường Nguyễn Xuân Nguyên kéo dài đến đường Tân Định. Trong tháng, diện tích giải phóng mặt bằng được 8,4 ha, bằng 73,2% so với CK; lũy kế 4 tháng GPMB được 35,34ha, đạt 21,02 % KH năm và bằng 22,9% so với CK.

2. Về văn hóa - xã hội 

2.1. Hoạt động tuyên truyền theo nội dung, chủ đề, chủ điểm tháng 4 tiếp tục được thực hiện hiệu quả; đã triển khai nhiều hình thức trực quan, khẩu hiệu tuyên truyền; biên tập, phát thanh trên đài truyền thanh huyện 145 lượt tin, bài; cộng tác 10 tin trên Đài PTTH và  Báo Thanh Hóa; biên tập, đăng tải trên 50 tin, bài trên trang Thông tin điện tử huyện. Tổ chức nhiều hoạt động thể thao phong trào; tham gia giải Việt dã toàn tỉnh và đạt giải Khuyến khích; tham gia tập huấn và thi đấu giải thể thao “Hè Sầm Sơn”.

Quản lý nhà nước về hoạt động du lịch được tăng cường; chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn phục vụ khách du lịch năm 2023. Tiếp tục triển khai thực hiện dự án thuộc nhiệm vụ chương trình phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh[17]; triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, trung tâm văn hóa đến năm 2030”; thực hiện Đề án "Xây dựng và phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở” trên trên địa bàn huyện Quảng Xương đến năm 2030.

Quan tâm chỉ đạo thực hiện việc rà soát đối với các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn, kịp thời đề xuất chủ trương tu bổ tôn tạo, chống xuống cấp các di tích lịch sử văn hóa tại Quảng Trạch, Quảng Phúc, di tích lịch sử cách mạng tại Quảng Chính[18]; phối hợp khảo cứu tại di tích Bia Phủ Cảnh tại Quảng Yên; lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia di tích Đền thờ Trần Nhật Duật; hồ sơ đề nghị công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với loại hình nghệ thuật Hát Nhà trò Văn Trinh. Hoàn thành và trình phê duyệt Đề án Chuyển đổi số huyện Quảng Xương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2.2. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được giữ vững, đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông 2018; chất lượng giáo dục mũi nhọn được quan tâm; việc kiểm tra hoạt động chuyên môn tại các trường Mầm non, Tiểu học[19]; chấn chỉnh dạy thêm, học thêm trong các trường THCS và hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài nhà trường[20] được tăng cường. Các kì giao lưu HSG[21] được tổ chức kịp thời, kết quả có 2.027 lượt học sinh đạt giải trong các kì giao lưu cấp huyện và 01 học sinh đạt giải Nhì Hội thi đình cấp Quốc gia sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet dành cho học sinh Tiểu học, đã thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, công tác bồi dưỡng HSG, phát hiện tài năng trong các nhà trường. Công tác xây dựng trường CQG tiếp tục được tập trung chỉ đạo, đã hoàn thành kiểm định đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp độ 2, trình UBND tỉnh quyết định công nhận trường đạt CQG đối với trường mầm non Quảng Trạch.

2.3. Hoạt động khám chữa bệnh cho Nhân dân tại các cơ sở y tế được phát huy tốt; dịch bệnh Covid-19 có dấu hiệu gia tăng về số ca nhiễm, tuy nhiên tình hình vẫn được giám sát chặt chẽ, các bệnh nhân dương tính được cách ly, điều trị kịp thời. Trong tháng 4, các cơ sở y tế đã thực hiện khám bệnh cho 18.701 lượt người, gấp 1,18 lần so với CK, điều trị cho 3.986 lượt bệnh nhân[22]; Bệnh viện Đa khoa huyện tiếp tục phát huy hiệu quả hình thức khám chữa bệnh từ xa, hội chẩn trực tuyến với bệnh viện tuyến trên; Trung tâm Y tế chỉ đạo tốt việc phòng chống các loại bệnh theo mùa, hoạt động tiêm chủng mở rộng; BCĐ huyện, Hội CTĐ huyện triển khai thực hiện tốt hoạt động hiến máu tình nguyện, kết quả được 1.604 đơn vị, đạt xấp xỉ 200% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Hoạt động giám sát, kiểm soát đảm bảo vệ sinh ATTP dịp trước và cận thời điểm nghỉ lễ 30/4, 01/5 tiếp tục được quan tâm, trên địa bàn huyện không xảy ra các vụ việc ngộ độc thực phẩm.

2.4. Chế độ, chính sách ưu đãi cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đã chi trả tổng số tiền trên 12,7 tỷ đồng trợ cấp thường xuyên, trợ cấp 1 lần, trợ cấp mai táng phí cho 13.817 đối tượng; tổ chức kiểm tra, giám sát việc chi trả trợ cấp cho đối tượng người có công[23] và công tác lao động, người có công và xã hội trên địa bàn các xã[24]. Thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc làm; phát triển thị trường, giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện các chính sách, pháp luật về việc làm cho thanh niên giai đoạn 2020-2022; phối hợp tổ chức và nghiệm thu các lớp học nghề trên địa bàn; tiếp tục cập nhật dữ liệu về lao động, việc làm vào phần mềm quản lý Lao động - Việc làm.

  3. Hành chính công vụ

3.1. Kịp thời việc bổ sung, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; hoàn thành tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đợt 1. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo Luật phòng chống tham nhũng năm 2023; phối hợp thực hiện nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023 – 2025”. Triển khai kế hoạch nhiệm vụ xây dựng Đề án thành lập thị trấn Tiên Trang; xây dựng Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện kịp thời; các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tiếp tục được quản lý tốt. Công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ được tăng cường[25].

Thực hiện các giải pháp để duy trì và nâng chất lượng dịch vụ công trực tuyến; đề xuất chủ trương dự án nâng cấp mạng LAN cơ quan chính quyền huyện và số hóa TTHC tại bộ phận “Một cửa”. Kết quả giải quyết TTHC tại “Một cửa” cấp huyện, hồ sơ trực tuyến chiếm 98,7%, tăng 1% so với tháng trước và tăng 55% so CK[26], tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 96,2% giảm 3,8% so với tháng trước; tại “Một cửa” cấp xã, hồ sơ trực tuyến chiếm 88,7% tổng số hồ sơ[27], giảm 1,3% so với  tháng trước, tỷ lệ giải quyết đúng hạn chiếm 95,1%, giảm 4,9% so với tháng trước và giảm 3% so với CK.

3.2. Phát huy tốt vai trò của tư pháp trong việc thẩm định, kiểm tra rà soát trong ban hành văn bản, đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực, tham gia thẩm định hồ sơ, quy trình thực hiện cưỡng chế trong GPMB; xử phạt các vi phạm hành chính[28]; thẩm định tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật[29]; phối hợp hiệu quả với các ban của HĐND trong hoạt động giám sát tại địa bàn các xã, thị trấn.

Hoạt động thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư tiếp tục được quan tâm, thực hiện kịp thời; việc đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra, chỉ đạo xử lý sau thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc. Trong tháng, đã hoàn thành, ban hành kết luận 01 cuộc thanh tra tại UBND xã Quảng Nhân; tiếp tục thanh tra việc giao đất không đúng thẩm quyền tại xã Quảng Nham; đôn đốc việc xử lý sau thanh tra tại các đơn vị đã có kết luận thanh tra; số lượt tiếp công dân tăng 44% so với CK[30]; số đơn thư, vụ việc tiếp nhận giảm 45,6% so với CK[31]; 100% đơn thư tiếp nhận đã được xử lý kịp thời, không có đơn thư quá hạn chưa có kết quả giải quyết[32].

  3. Về quốc phòng – an ninh

3.1. Chế độ trực SSCĐ được lực lượng quân sự huyện duy trì, thực hiện nghiêm. BCH Quân sự huyện triển khai huấn luyện Dân quân năm thứ nhất; tổ chức thành công Hội thi giảng dạy chính trị cho các đồng chí Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban CHQS cấp xã; tham dự hội thi giảng dạy chính trị cấp tỉnh đạt kết quả cao với 1 giải nhất, 01 giải nhì; tiếp tục làm tốt việc thẩm định, chi trả chế độ cho các đối tượng theo Quyết định 49, Quyết định 62 theo đúng quy định.

3.2. Tình hình an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm được bảo đảm ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp, "đột xuất", "bất ngờ". Lực lượng Công an tiếp tục triển khai hoạt động tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục pháp luật, nhằm phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Trong tháng, đã phát hiện, điều tra, xử lý 02 vụ phạm tội về TTXH và 8 vụ vi phạm về cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; tai nạn giao thông[33] có sự gia tăng ở cả 3 tiêu chí so với CK[34], tuy nhiên không xảy ra các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hoặc ùn tắc giao thông kéo dài. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, củng cố, phát huy được hiệu quả trong công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở.

4. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Trong tháng, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo việc triển khai tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án đã được phê duyệt. Trọng tâm là rà soát, hoàn thiện các cơ chế, đề án, dự án và trình kỳ họp thứ 10 của HĐND huyện khóa 21; đôn đốc việc đấu mối, phối hợp với các đơn vị, ngành để hoàn thành việc thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện; hoàn thiện và báo cáo Đề án chuyển đổi số huyện đến năm 2030; chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tăng thu ngân sách, chống thất thu ngân sách nhà nước; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Chỉ đạo, đôn đốc hoàn thiện phương án đấu giá quyền sử dụng đất các dự án chưa phê duyệt phương án đấu giá. Chỉ đạo tổ chức thực hiện phương án cưỡng chế GPMB đã phê duyệt; đôn đốc hoàn thành đúng tiến độ việc GPMB, tổ chức triển khai thi công các dự án vốn ngân sách tỉnh, các dự án trọng điểm của huyện; chỉ đạo việc phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm xác định hướng tuyến, cắm mốc quy hoạch tại thực địa; sớm tổ chức thực hiện việc trích đo, quy chủ sử dụng đất, lập phương án sơ bộ về bồi thường, hỗ trợ GPMB và  xây dựng kế hoạch tiến độ GPMB các dự án. Chỉ đạo chấn chỉnh trong QLNN về đất đai nông nghiệp; siết chặt kỷ cương việc cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng, nhất là đối với các địa phương có quy hoạch đô thị, quy hoạch khu chức năng. Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động phát triển du lịch, đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch biển; tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm. Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác tôn giáo.

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì 21 hội nghị, làm việc với các cơ quan chuyên môn, Hội đồng, đại diện nhà đầu tư, đơn vị tư vấn, địa phương để nghe báo cáo, xem xét thông qua các Đề án, chương trình, kế hoạch; triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án đường từ núi Văn Trinh (ĐT504) đến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn (ĐT506), tỉnh Thanh Hóa; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường giao thông Quảng Bình – Quảng Thái; làm việc với các doanh nghiệp, đơn vị thuê đất để bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án đầu tư trên địa bàn huyện; triển khai nhiệm vụ của Hội đồng xác định giá đất cụ thể huyện.

6. Những hạn chế và nguyên nhân

6.1. Những hạn chế

- Về quả thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ: Thu ngân sách nhà nước; kết quả giải ngân vốn đầu tư công; kết quả thực hiện GPMB các dự án đạt thấp so với kế hoạch và giảm so với CK.

- Về quản lý quy hoạch xây dựng, vi phạm về trật tự xây dựng tại Quảng Thạch vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

- Về hành chính công vụ, tỷ lệ tiếp nhận và kết quả giải quyết TTHC trực tuyến đúng hạn tại “Một cửa” cấp xã giảm so với tháng trước và cùng kỳ.

- Một số nhiệm vụ trong chương trình công tác của UBND huyện và kết luận, giao nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện cho các phòng, ban, đơn vị vẫn chậm được giải quyết hoặc chưa hoàn thành đúng hạn như: (1) Việc rà soát, chấn chỉnh vi phạm trong xây dựng các công trình trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp (Phòng TNMT); (2) Hoàn thành lập, trình phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã đến 2030 (Phòng KTHT); (4) Hoàn thành kế hoạch gắn biển số nhà, tên đường ngõ, ngách thôn xóm trên địa bàn các xã (Phòng VHTT).

6.2. Nguyên nhân

Ngoài những nguyên nhân khách quan; các nguyên nhân chủ quan là chủ yếu đó là: Một số xã, UBND chưa làm tốt vai trò QLNN trong quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng; giải quyết các vụ việc vi phạm chưa nghiêm, không kịp thời. Trong thực hiện các kế hoạch của UBND huyện đã ban hành, chưa cương quyết chỉ đạo, xử lý đối với những việc, những đơn vị chậm tiến độ, không chấp hành đúng chỉ đạo của cấp trên; người đứng đầu một số phòng chuyên môn, đơn vị có thời điểm còn thiếu chủ động trong triển khai nhiệm vụ được giao, dẫn đến chậm tiến độ, kết quả thực hiện chưa đạt yêu cầu đề ra.

* Đánh giá chung: Tháng 4, tình hình lao động việc làm, thị trường bất động sản vẫn tiếp tục khó khăn; giá cả các sản phẩm nông nghiệp thấp; giá nhiên liệu phục vụ sản xuất lại tăng. Mặc dù vậy, kinh tế - xã hội cũng đã có những điểm tích cực: (1) Các hoạt động sản xuất kinh doanh kết quả đạt khá; doanh thu dịch vụ ước đạt 375 tỷ đồng, tăng 9,1% so với tháng trước, tăng 6,4% so với CK; sản xuất công nghiệp ổn định, các sản phẩm chủ lực đều tăng từ 5,5% đến 11,8% so với CK; số doanh nghiệp thành lập mới đạt 42%KH năm; xây dựng NTM đạt kết quả khá, có thêm 4 thôn NTM kiểu mẫu, đề nghị tỉnh thẩm định 3 xã NTM nâng cao; công tác quy hoạch được chủ động đẩy nhanh, đã đề xuất tỉnh chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2045, chủ trương tiếp nhận tài trợ kinh phí lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng, dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp và đô thị tại xã Quảng Yên; (2) Văn hóa, giáo dục tiếp tục có tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; (3) An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; (4) Công tác chỉ đạo, điều hành tập trung trọng tâm, trọng điểm; hoạt động phối hợp của UBND với HĐND huyện, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể tiếp tục được phát huy.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5

  1. Các phòng, ban chuyên môn, các ngành, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức  năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình, đề án được giao trong Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 và các nhiệm vụ giao bổ sung của UBND huyện, đảm bảo đẩy nhanh việc chuẩn bị, đảm bảo về chất lượng trước khi trình UBND huyện đúng thời gian quy định.

Tham mưu tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp giữa nhiệm kỳ; đồng thời tiếp tục tham mưu, đề xuất bổ sung các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và Chương trình công tác năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, UBND huyện.

          2. Về kinh tế

          2.1. Tập trung chỉ đạo chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cây trồng cuối vụ chiêm xuân năm 2023; tiếp tục mở rộng các mô hình liên kết theo chuỗi sản xuất, mở rộng vùng sản xuất rau an toàn tập trung; đồng thời, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Thu-mùa năm 2023; triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục trên đàn trâu bò, cúm gia cầm, không để phát sinh lây lan. Kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi; rà soát vật tư phòng lụt bão; bổ sung, hoàn thiện các phương án PCTT, TKCN năm 2023; phối hợp với lực lượng biên phòng và các xã vùng biển rà soát phương tiện tàu cá phục vụ cho công tác phòng chống bão lụt năm 2023. Đấu mối để hoàn thành việc đánh giá và được tỉnh xếp hạng đối với 5 sản phẩm OCOP; đồng thời tiếp tục chỉ đạo xây dựng các sản phẩm OCOP, chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ xã đạt chuẩn ATTP theo kế hoạch.

          Tổ chức thẩm định, xét công nhận thôn NTM kiểu mẫu cho thôn Ninh Phúc, xã Quảng Ninh và chỉ đạo xã Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ đề nghị huyện thẩm tra xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Hoàn thiện hồ sơ, trình tỉnh thẩm định xã Quảng Bình đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và các xã Quảng Trạch và Quảng Trường đạt chuẩn NTM nâng cao.

2.2. Phối hợp với Sở ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2045; đẩy nhanh việc lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng, dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp và đô thị tại xã Quảng Yên; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu du lịch, đô thị ven biển huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (đoạn từ nam Sầm Sơn đến đô thị Tiên Trang); tiến độ lập các đồ án quy hoạch theo Kế hoạch năm 2023 của huyện. Chỉ đạo hoàn thành việc lập, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã đến 2030. Rà soát đối với các quy hoạch không phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng vùng huyện đến 2045 đã phê duyệt; rà soát, đôn đốc chủ đầu tư các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 các MBQH khu dân cư, tái định cư. Đề xuất trình HĐND huyện về cơ chế hỗ trợ kinh phí dự án di chuyển cột điện nằm trong lòng các tuyến đường giao thông trên địa bàn các xã, thị trấn. Tổ chức kiểm tra để chấn chỉnh, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện; xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng tại Quảng Thạch, Quảng Thái, Tiên Trang; triển khai tập huấn về công tác quản lý quy hoạch và TTXD cho CBCC cấp huyện, cấp xã. Tiếp tục phối hợp, tăng cường hoạt động kiểm tra, phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn.

2.3. Tập trung quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh khai thác nguồn thu, tăng thu ngân sách năm 2023. Tập trung đẩy nhanh tiến độ đấu giá các MBQH đã đủ điều kiện đưa ra đấu giá ngay sau khi có giá đất cụ thể; lập kế hoạch đấu giá tổng mặt bằng khu dân cư mới thôn Xa Thư, xã Quảng Bình để tạo nguồn thu ngân sách. Chuẩn bị hồ sơ trình HĐND quyết toán ngân sách năm 2022. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, thẩm định quyết toán công trình hoàn thành. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo kết quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 09/2/2023; trong đó, tập trung vào các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách tỉnh, nhất là các dự án đường giao thông Quảng Bình – Quảng Thái, đường giao thông từ cầu Thắng Phú đi Quốc lộ 1A, đường giao thông từ xã Quảng Chính đi xã Quảng Thạch, đảm bảo đến ngày 30/6/2023 giá trị giải ngân đạt 70% kế hoạch vốn được giao.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chương trình phát doanh nghiệp và HTX theo đúng tiến độ kế hoạch giao năm 2023. Rà soát và trình HĐND huyện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, trình HĐND huyện kỳ họp thường kỳ tháng 6 xem xét, quyết nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu KTXH năm 2023 đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu giao theo quyết định của UBND tỉnh.

2.4. Hoàn thành và trình HĐND huyện thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, thực hiện việc xác định giá đất cụ thể. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn lập hồ sơ giao đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, trình UBND huyện phê duyệt. Kiểm tra, chấn chỉnh về QLNN trong lĩnh vực đất đai và chỉ đạo xử lý các vi phạm đã được phát hiện tại các xã; tiếp tục giải quyết, xử lý các hồ sơ giao đất không đúng thẩm quyền; giải quyết kịp thời các đơn thư trong lĩnh vực đất đai, môi trường theo đúng thời gian và quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra thực hiện bảo vệ môi trường tại các xã, thị trấn, các cơ sở sản xuất, kinh doanh; nâng cao ý thức cộng đồng trong BVMT; tăng tỷ lệ rác được phân loại, thu gom tại nguồn.  

2.5. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng quy hoạch các điểm dân cư, các dự án đầu tư công; tổ chức triển khai các phương án để giải quyết dứt điểm tồn đọng, vướng mắc làm chậm tiến độ GPMB tại các dự án, trọng tâm tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB phục vụ các dự án đầu tư công, nhất là các dự án đầu tư công sử dụng ngân sách tỉnh; các dự án của nhà đầu tư, chú trọng các dự án lớn, trọng điểm, các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp; xây dựng phương án và triển khai quy trình việc cưỡng chế GPMB tại dự án Khu dân cư mới thôn Xa Thư xã Quảng Bình; tổ chức việc kiểm tra, rà soát đối với các trường hợp đất đề nghị thu hồi ngoài mốc giới trong giải phóng mặt bằng các dự án.

3. Văn hóa – Xã hội

3.1. Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền nhiệm vụ quý II. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tiến hành khảo sát, phục dựng và nâng cao chất lượng các di sản văn hóa phi vật thể tại địa bàn.

3.2. Phòng Văn hóa và thông tin triển khai kế hoạch thực hiện Đề án chuyển đổi số huyện Quảng Xương đến 2030 sau khi được phê duyệt và tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch năm 2023 các nhiệm vụ về chuyển đổi số; tổng kết việc thực hiện kế hoạch gắn biển số nhà, tên đường ngõ, ngách thôn xóm trên địa bàn các xã; tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về đặt tên đường phố trên địa bàn Thị trấn Tân Phong; chỉ đạo các địa phương, phối hợp với các đơn vị, ngành tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, quảng bá, thu hút du khách nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn. Tăng cường QLNN đối với hoạt động văn hóa, du lịch, quản lý di tích và công tác đảm bảo an toàn các điểm, khu du lịch biển hè 2023; phối hợp tốt trong việc tổ chức các hoạt động du lịch năm 2023, gắn với việc xúc tiến thương mại và quảng bá các sản phẩm OCOP của huyện, của tỉnh.

3.3. Ngành giáo dục tiếp tục tổ chức các hoạt động thi đua “Dạy tốt, học tốt”, văn hóa, văn nghệ, thể thao tham gia chào mừng nhận dịp các ngày Lễ 30/4, 1/5; ngày kỷ niệm 7/5, 19/5. Tổ chức kỳ giao lưu HSG[35] lớp 8; đồng thời lựa chọn đội tuyển tham gia kì thi HSG lớp 9 cấp tỉnh. Các cấp học, bậc học hoàn thành ch­ương trình học kỳ II và cả năm học, hoàn tất thủ tục hồ sơ, sổ sách cá nhân giáo viên, hồ sơ nhà trường, hồ sơ học sinh và tổng kết năm học 2022-2023; nghiệm thu SKKN giáo dục; đánh giá thi đua khen thưởng tập thể, cá nhân năm học 2022-2023; triển khai hướng dẫn phòng chống đuối nước và bàn giao học sinh về địa phương dịp hè 2023; tổ chức rà soát các công trình vệ sinh, CSVC phục vụ dạy học trong các nhà trường, xây dựng kế hoạch bổ sung tu sửa trong hè; triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn tài sản trường lớp học trong thời gian nghỉ hè và mùa mưa bão.

Thành lập BCĐ thi, xây dựng Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; thi tuyển sinh vào  lớp 10 THPT và Phương án tuyển sinh lớp 6 THCS Nguyễn Du, năm học 2023-2024. Tiếp tục chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường CQG, công nhận lại các trường đạt CQG năm 2023; trình phê duyệt điều chỉnh Đề án xây dựng trường THCS Nguyễn Du thành trường trọng điểm chất lượng cao giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030.

3.4. Thực hiện tốt hoạt động khám chữa bệnh, điều trị bệnh nhân Covid-19; tăng cường công tác khám, tư vấn và điều trị tại các Trạm y tế; làm tốt công tác chăm sóc bà mẹ trẻ em. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trên diện rộng, mất kiểm soát; chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt 2K (khẩu trang, khử khuẩn), xây dựng phương án cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19. Văn phòng HĐND-UBND tham mưu tăng cường QLNN về hành nghề y dược tư nhân; tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc lập dữ liệu và quản lý hồ sơ sức khoẻ điện tử;. Trung tâm y tế chủ trì, tiếp tục làm tốt việc giám sát tình hình dịch Covid-19; rà soát và tuyên truyền người dân tiêm chủng Covid-19 khi chưa đủ mũi; kiểm tra, giám sát vệ sinh ATTP tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục bán trú, không để xảy ra ngộ độc do mất vệ sinh ATTP trên địa bàn huyện, nhất là giai đoạn cao điểm mùa du lịch biển; phối hợp với Bệnh viện Đa khoa chỉ đạo cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ các vật tư y tế cho công tác phòng chống khi có bão lụt, thiên tai.  

3.5. Thực thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ chính sách, chế độ ưu đãi NCC, BTXH; tiếp tục kiểm tra, giám sát công tác lao động người có công và xã hội trên địa bàn Quảng Hợp, Quảng Giao, Quảng Chính; triển khai kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Tiếp tục chỉ đạo cập nhật dữ liệu về lao động, việc làm; phối hợp thực hiện tuyển dụng, giải quyết việc làm cho người lao động; đôn đốc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, phòng chống đuối nước trong mùa hè, phòng chống tệ nạn xã hội và công tác bình đẳng giới. Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát lại việc đánh giá xác định mức độ khuyết tật cho các đối tượng giai đoạn từ năm 2014 trở về trước. Khẩn trương chỉ đạo việc khắc phục theo kiến nghị của HĐND về chấp hành quy định của pháp luật trong xét duyệt, chi trả chế độ BTXH năm 2022 trên địa bàn các xã.

4. Hành chính công vụ

4.1. Triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Luật phòng chống tham nhũng; xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển CBQL, giáo viên; kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đợt 2; bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị sự nghiệp. Giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách cho CBCC, viên chức. Triển khai các bước theo kế hoạch nhiệm vụ xây dựng Đề án thành lập thị trấn Tiên Trang; ký kết và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp với Huyện Đoàn về công tác thanh niên; làm tốt công tác QLNN trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng. Tiến hành các bước xây dựng Phương án sáp nhập xã đảm bảo đúng định hướng phát triển đô thị của huyện đến năm 2030.

4.2. Tiếp tục kiểm tra về chấp hành nề nếp, kỷ cương hành chính công vụ; kiểm tra việc thực hiện nghiêm cơ chế “Một cửa” trong giải quyết các TTHC. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nâng tỷ lệ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện đồng bộ việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính với cổng Dịch vụ công quốc gia; công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐTTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.  

4.3. Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã tiếp cận pháp luật; kiểm tra công tác tư pháp trên địa bàn; thẩm định, cho ý kiến các văn bản, dự thảo nghị quyết của UBND huyện trình HĐND huyện. Tiếp tục các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2023; triển khai quyết định thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng các công trình do UBND xã Quảng Trạch và xã Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

5. Về quốc phòng – an ninh

5.1. Duy trì và thực hiện tốt các chế độ trực SSCĐ theo qui định; nắm chắc tình hình địa bàn không để xảy ra bị động, bất ngờ. Kiểm tra, rà soát, tổ chức xây dựng và đôn đốc cơ sở xây dựng hệ thống kế hoạch SSCĐ theo quy định. Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức hội thi "Dân vận khéo” cấp huyện; tham dự hội thi cấp tỉnh đạt kết quả cao. Tổ chức huấn luyện tại chức cho cán bộ cơ quan và các đối tượng DQTV của các xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ theo kế hoạch. Hướng dẫn cho học sinh trên địa bàn làm hồ sơ tuyển sinh quân sự theo đúng quy định. Tiếp tục làm tốt việc xét duyệt hồ sơ cho các đối tượng chính sách theo Quyết định số 49/QĐ-TTg; Quyết định số 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

5.2. Nắm chắc tình hình an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ; rà soát giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, khiếu kiện, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa diễn ra trên địa bàn. Chuẩn bị sơ kết đánh giá kết quả sau 01 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Tiếp tục tuần tra vũ trang, tuần tra nhân dân và các kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, kiềm chế, làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội; không để xảy ra các vụ án nghiêm trọng gây dư luận xấu trong nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về trật tự an toàn xã hội; đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng cháy chữa cháy; tiếp tục phát huy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT.

6. Về các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2023

- Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì xây dựng Báo cáo tình hình phát triển KT-XH, QPAN tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6; Báo cáo sơ kết thực hiện các chỉ tiêu phát triển về kinh tế - xã hội giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Báo cáo sơ kết Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là công tác GPMB, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, giai đoạn 2021-2025.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: (1)Báo cáo sơ kết Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2020-2025, phát triển đô thị gắn với đầu tư hạ tầng du lịch giai đoạn 2021- 2025; (2) Báo cáo sơ kết Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện khâu đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông; (3) Đồ án Quy hoạch  xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Tây đường Quảng Lộc – Quảng Định, xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương; (4) đồ án Quy hoạch  xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nghĩa trang vùng trung tâm huyện Quảng Xương tại xã Quảng Trạch; (5) đồ án Quy hoạch  xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên trung tâm thị trấn Tân Phong (6) đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000 Khu CN Lưu Bình trình UBND tỉnh; (7) đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch, đô thị ven biển đến năm 2045 trình UBND tỉnh.

- Phòng NN&PTNT: Báo cáo sơ kết Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng tâm của BCH Đảng bộ huyện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, hình thành các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025

- Phòng Nội vụ: Báo cáo sơ kết thực hiện Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

<

Tin mới nhất

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023(29/04/2023 6:36 SA)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2023(30/03/2023 10:33 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023(01/03/2023 9:24 SA)

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện năm 2022; trọng tâm chỉ đạo, điều...(23/12/2022 11:13 CH)

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022(01/12/2022 11:04 CH)

Người dân thôn Trung Đình, xã Quảng Định hiên đất làm đường giao thông nông thôn(09/06/2023 4:22 CH)

Nông dân xã Quảng Lưu vào vụ thu hoạch dưa hấu vụ xuân năm 2023(09/06/2023 4:13 CH)

Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023(08/06/2023 5:18 CH)

Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với UBND huyện Quảng Xương tổ chức trao 2.000 lá cờ Tổ quốc cho...(08/06/2023 4:50 CH)

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức hội nghị thẩm tra báo cáo trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện...(08/06/2023 4:14 CH)

Tổ đại biểu số 07 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Đức(08/06/2023 11:09 SA)

Ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 của huyện kiểm tra công tác chuẩn bị...(08/06/2023 10:47 SA)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm...(08/06/2023 10:11 SA)

Tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu, giải quyết công việc của các phòng, ngành, cơ...(08/06/2023 11:31 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu số 9 - HĐND huyện khóa XXI trước kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ...(07/06/2023 3:59 CH)

Tổ đại biểu số 8 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri 3 xã Quảng Bình, Quảng Lộc, Quảng Thái (07/06/2023 3:29 CH)

Tổ đại biểu số 02 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri 3 xã Quảng Trung, Quảng Chính, Quảng Khê.(07/06/2023 2:27 CH)

Tổ đại biểu số 04 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Trường(07/06/2023 2:15 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu số 06 - HĐND huyện khóa XXI trước kỳ họp 12, nhiệm kỳ...(07/06/2023 11:20 SA)

Tổ đại biểu số 05 - Hội đồng Nhân dân huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa...(06/06/2023 5:07 CH)

Hội nghị quán triệt triển khai Kế hoạch hành động tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông...(06/06/2023 4:53 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu số 03 - HĐND huyện khóa XXI trước kỳ họp 12, nhiệm kỳ...(06/06/2023 4:48 CH)

Tổ đại biểu số 01 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Ninh(06/06/2023 4:22 CH)

Huyện ủy Quảng Xương tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định điều động, luân chuyển cán...(06/06/2023 4:08 CH)

Nông dân huyện tập trung chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa năm 2023(06/06/2023 9:34 SA)

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Quảng Xương hưởng ứng Tháng hành động vì môi...(06/06/2023 7:59 SA)

Hội nghị thẩm định thôn Ninh Dụ xã Quảng Ninh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu(04/06/2023 7:15 SA)

Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo...(04/06/2023 7:07 SA)

Ngân hàng CSXH huyện Quảng Xương đẩy mạnh triển khai cho vay thuê, mua nhà ở xã hội, xây mới hoặc...(31/05/2023 10:41 CH)

Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện...(31/05/2023 4:11 CH)

Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023(31/05/2023 8:26 SA)

Huấn luyện nghiệp vụ PCCC chuyên sâu cho lực lượng dân phòng trên địa bàn huyện Quảng Xương(30/05/2023 4:54 CH)

Hội nghị thẩm định đánh giá thôn Phú Cường, xã Quảng Trường đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm...(30/05/2023 4:48 CH)

Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đi thăm, chúc...(30/05/2023 4:16 CH)

Các đồng chí lãnh đạo huyện dự lễ Phật đản - Phật lịch 2567, dương lịch năm 2023 tại chùa Bồng...(30/05/2023 4:01 CH)

709 người đang online