Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Đăng ngày 15 - 05 - 2023
100%

Sáng 12/5/2023, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 của tỉnh về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đã đi kiểm tra thực tế và có buổi làm việc với một số địa phương, đơn vị về tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Cùng tham gia có các thành viên trong Tổ công tác; đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng, các địa phương liên quan, lãnh đạo huyện Quảng Xương có các đồng chí Trần Anh Chung – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Đức Thịnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Hà Thế Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ đường giao thông Quảng Bình - Quảng Thái trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Trước khi làm việc với các chủ đầu tư, địa phương thuộc địa bàn, lĩnh vực kiểm tra của Tổ công tác số 1, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong Tổ công tác; đại diện lãnh đạo sở, ngành chức năng đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đường giao thông Quảng Bình – Quảng Thái (Quảng Xương) và dự án đường giao thông trên địa bàn xã Quảng Trường (Quảng Xương) thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới.

Báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ: Tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 được HĐND tỉnh, UBND tỉnh phân bổ, giao chi tiết cho 9 đơn vị, chủ đầu tư thuộc địa bàn, lĩnh vực kiểm tra của Tổ công tác số 1 gồm: các huyện Quảng Xương, Ngọc Lặc, Yên Định và TP Thanh Hóa là 3.157,357 tỷ đồng cho 34 dự án, nhiệm vụ. Trong đó, 2.223,097 tỷ đồng vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương; 934,261 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương. Tính đến hết ngày 5-5-2023, tổng số vốn đã giải ngân của 9 chủ đầu tư, địa phương là: 698,318 tỷ đồng, đạt 22,1% so với kế hoạch vốn HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao đầu năm, cao hơn 6,4% so với số liệu giải ngân bình quân cả tỉnh (15,7%).

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ đường giao thông trên địa bàn xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương.

Trong đó có 6 chủ đầu tư, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân cả tỉnh gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa (85,2%); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (41,5%); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp (18,6%); TP Thanh Hóa (34,8%); huyện Quảng Xương (33%) và huyện Yên Định (18,2%). 3 chủ đầu tư, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân cả tỉnh gồm: Sở Y tế; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa và huyện Ngọc Lặc.

Cũng theo báo cáo, có 10 dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong đó khó khăn chủ yếu là về quy định tại các luật khác liên quan đến hoạt động đầu tư công; về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và quy trình triển khai dự án. Theo đánh giá, các chủ đầu tư và các địa phương đã có nhiều cố gắng, song tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 của các đơn vị, địa phương thuộc Tổ công tác số 1 vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Đặc biệt vẫn còn 567 tỷ đồng vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội chưa được giao kế hoạch chi tiết cho các dự án..

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đơn vị, địa phương cũng đã báo cáo và làm rõ thêm với Tổ công tác về thực trạng, tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư, những thuận lợi, khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công tại đơn vị, địa phương; đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trong thời gian tới.

Phát buổi kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nêu rõ: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên toàn tỉnh hiện nay thấp so với cùng kỳ, so với mục tiêu đặt ra. Vì vậy, cùng với các đơn vị, địa phương khác trong tỉnh, các đơn vị, địa phương thuộc địa bàn, lĩnh vực kiểm tra của Tổ công tác số 1 cần phải tập trung nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao, các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn cao, trong đó đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương đơn vị huyện Quảng Xương và yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời phê bình các đơn vị, địa phương trong đó có huyện Ngọc Lặc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, có tỷ lệ giải ngân thấp. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương nhìn nhận một cách khách quan và nghiêm khắc rút kinh nghiệm.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về mục tiêu, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Đồng thời lưu ý, kết quả giải ngân vốn đầu tư công được xem là tiêu chí xem xét, đánh mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với từng tổ chức, cá nhân.

Đồng chí Trần Anh Chung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quảng Xương phát biểu

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền. Nhiệm vụ này phải được làm thường xuyên, liên tục, quyết liệt, cụ thể và sâu sát. Đối với những nhà thầu thi công không bảo đảm tiến độ, phải kiên quyết chấm dứt hợp đồng theo thẩm quyền.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng cho ý kiến về việc triển khai một số dự án thuộc địa bàn TP Thanh Hóa, các huyện Yên Định, Ngọc Lặc,… và yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung khắc phục khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Hội nghị sơ kết 2 năm Chương trình hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội giữa huyện Quảng...(02/10/2023 11:08 SA)

  UBND huyện Quảng Xương tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Luật Thanh tra, Luật Thực hiện dân...(28/09/2023 5:19 CH)

  Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 (phiên thứ 36)(28/09/2023 5:11 CH)

  Hội nghị tập huấn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện(27/09/2023 4:20 CH)

  Huyện Quảng Xương kiểm tra các công trình trọng điểm ứng phó với mưa lớn, ngập lụt (27/09/2023 4:05 CH)

  Hội nghị sơ kết 2 năm Chương trình hợp tác, hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội giữa huyện Quảng...(02/10/2023 11:08 SA)

  UBND huyện Quảng Xương tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Luật Thanh tra, Luật Thực hiện dân...(28/09/2023 5:19 CH)

  Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 (phiên thứ 36)(28/09/2023 5:11 CH)

  Hội nghị tập huấn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện(27/09/2023 4:20 CH)

  Huyện Quảng Xương kiểm tra các công trình trọng điểm ứng phó với mưa lớn, ngập lụt (27/09/2023 4:05 CH)

  Đoàn thanh niên Cơ quan Chính quyền huyện tổ chức Đêm hội trăng rằm(26/09/2023 4:49 CH)

  Nữ chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã "học tập bằng trí tuệ, thành công bằng ý chí"(25/09/2023 5:16 CH)

  Trung đội súng máy 12,7mm huyện Quảng Xương đạt giải Ba Diễn tập chiến thuật và hội thi bắn đạn...(25/09/2023 4:55 CH)

  UBND huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023(25/09/2023 4:23 CH)

  Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng...(25/09/2023 3:57 CH)

  Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện các quy định chống...(23/09/2023 4:36 CH)

  Huyện Quảng Xương công bố đồ án Quy hoạch chung đô thị Tiên Trang đến năm 2045(22/09/2023 5:00 CH)

  Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023(22/09/2023 4:50 CH)

  Kỷ niệm 693 năm ngày mất Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật(22/09/2023 4:08 CH)

  Kế hoạch tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2023 - Kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 595 năm Vua Lê...(21/09/2023 11:20 CH)

  Hội Nông dân xã Tiên Trang đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế(21/09/2023 10:42 CH)

  Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Định hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”(21/09/2023 10:38 CH)

  Phòng Giao dịch NH CSXH huyện Quảng Xương tiếp tục triển khai cho vay Học sinh sinh viên có hoàn...(19/09/2023 11:00 CH)

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại huyện Quảng...(19/09/2023 5:08 CH)

  Đoàn kiểm tra của BCĐ Chương trình hành động về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024...(15/09/2023 4:54 CH)

  HĐND huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị giao ban và tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho đại...(14/09/2023 5:20 CH)

  Ban Thi đua - Khen thư¬ởng tỉnh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua,...(14/09/2023 5:14 CH)

  Huyện Quảng Xương tham dự HN học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị...(13/09/2023 4:56 CH)

  Lễ ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” tại Cụm dân cư số 4,...(13/09/2023 4:46 CH)

  UBND huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị triển khai, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã...(13/09/2023 4:33 CH)

  Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát về thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính tại xã...(13/09/2023 4:04 CH)

  Hội nghị thẩm định thôn Phương Cơ, xã Quảng Hợp đạt chuẩn NTM kiểu mẫu(10/09/2023 9:16 CH)

  Thôn Hòa Đông, xã Quảng Hòa tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023(10/09/2023 9:00 CH)

  Huyện Quảng Xương tham dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh trao đổi về các giải pháp nâng cao Chỉ số...(10/09/2023 8:27 CH)

  Đồng chí Lê Huy Kỳ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ Khai giảng năm học mới 2023 – 2024 tại...(07/09/2023 7:56 SA)

  2115 người đang online