Trung tâm Chính trị huyện Quảng Xương nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, Đảng viên

Đăng ngày 08 - 05 - 2023
100%

Thời gian qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện Quảng Xương đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) và nghiệp vụ cho cán bộ, Đảng viên trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Tiễn sỹ Lương Trọng Thành - Hiệu Trưởng Trường Chính trị tỉnh giảng dạy

tại lớp Trung cấp LLCT- HC huyện Quảng Xương khóa học 2022-2023

       Thực tế cho thấy, đội ngũ cán bộ cơ sở có vai trò rất quan trọng trong tổ chức các phong trào quần chúng, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Với tầm quan trọng đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ ở cơ sở luôn được cấp ủy đảng các cấp quan tâm. Năm 2022, Trung tâm Chính trị huyện đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, các ban thuộc Huyện ủy, Phòng Nội vụ, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện mở 20 lớp đào tạo, bồi dưỡng các loại cho 1.669 học viên, trong đó có 06 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 537 học viên; 05 lớp bồi dưỡng LLCT cho Đảng viên mới với số lượng 296 học viên; mở 05 lớp bồi dưỡng chuyên đề “Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho 296 học viên trong chương trình Đảng viên mới. Ngoài ra, Trung tâm Chính trị còn lồng ghép 4 chuyên đề (vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc; vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo; chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới) cho 833 học viên trong chương trình Bồi dưỡng Đối tượng Đảng và Đảng viên mới. Trung tâm phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 13 kỳ học, đi thực tế và thi tốt nghiệp cho 74 học viên lớp Trung cấp LLCT - Hành chính (khóa học 2020-2022), Khai giảng lớp Trung cấp LLCT - HC không tập trung, khóa học 2022-2023 cho 70 học viên, Khai giảng lớp Sơ cấp LLCT cho 25 học viên...  

      Nhìn chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và LLCT cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên được thực hiện thường xuyên và liên tục, nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới về kiểm tra, dân vận, tuyên giáo, quản lý Nhà nước... giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hoàn thiện kỹ năng, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

      Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, Trung tâm còn tổ chức Hội nghị đổi mới nội dung, hình thức giáo dục LLCT cho giảng viên Trung tâm và giảng viên kiêm chức, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Giảng viên chủ động tìm kiếm, cập nhật thông tin chính thức làm phong phú thêm bài dạy, thu hút, thuyết phục và định hướng cho học viên hiểu và nắm vững quan điểm, tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Năm 2022, Trung tâm Chính trị huyện tham dự Hội thi giảng viên lý luận Chính trị giỏi Cụm V và đạt giải nhì đồng thời đạt giải khuyến khích khi tham gia Chung kết Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh; tham gia công tác dự giờ mỗi khi mở lớp, để giảng viên chuyên trách học tập kinh nghiệm, phát huy những mặt mạnh, khắc phục những mặt còn hạn chế của bản thân và của đồng nghiệp. Tổ chức luyện giảng cho các giảng viên, mời lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, lãnh đạo Trung tâm và giảng viên chuyên trách dự để nhận xét, góp ý rút kinh nghiệm. Duy trì sinh hoạt chuyên môn hàng tháng để trao đổi, thảo luận về việc sử dụng phương tiện, phương pháp dạy học tích cực và thống nhất nội dung của một số thông tin, kiến thức mới được cập nhật để đưa vào bài giảng, nhằm gắn lý luận với thực tiễn, tạo sức lôi cuốn nội dung bài giảng đối với học viên.

    Công tác quản lý học viên được Trung tâm theo dõi, quản lý chặt chẽ khoa học, thường xuyên giữ mối liên hệ với cơ sở, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy để thông tin tình hình, kết quả tham gia học tập của học viên. Đồng thời duy trì tổ chức các buổi giảng dạy Lịch sử địa phương do các đồng chí Thường vụ Huyện ủy trực tiếp giảng bài và tổ chức tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, cách mạng trên địa bàn huyện, trong tỉnh và tổ chức đi học tập kinh nghiệm ở các tỉnh ngoài. Xác định tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên là cầu nối giữa Đảng và Nhân dân. Năm 2022, Sáu tháng đầu năm do ảnh hưởng của tình hình COVID - 19 Trung tâm Chính trị đã tổ chức các hội nghị báo cáo viên thông qua các hình trực tiếp hoặc trực tuyến, ngoài những thông tin mà tỉnh cung cấp, Trung tâm Chính trị huyện Quảng Xương đã phát hành tài liệu tham khảo cho 12 kỳ với số lượng từ 70-80 bản/kỳ. Nội dung trọng tâm tại các kỳ Hội nghị là những thông tin mới có giá trị, thông tin về tình hình trong huyện, trong tỉnh, trong nước và thế giới, các vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Những quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản quan trọng của Đảng và Nhà nước về chính trị, văn hoá, kinh tế, xã hội...  Qua đó, đội ngũ báo cáo viên cơ sở đã thông tin kịp thời đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn toàn huyện, kịp thời định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng, trong Nhân dân, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

        Từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Chính trị huyện đã mở được 03 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 245 học viên và 01 lớp Đảng viên mới cho 60 học viên. Đối với các lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới, ngoài các chuyên đề trong tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Trung tâm đã triển khai chuyên đề “Chỉ thị 05-CT/TW của BCT về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến  học viên. Ngoài ra, trong thời gian tới Trung tâm sẽ bồi dưỡng chuyên đề Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, chuyên đề Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới, chuyên đề Hội nhập quốc tế, chuyên đề về vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, chuyên đề về Tư tưởng Hồ Chí Minh...

         Đồng chí Lê Như Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Quảng Xương cho biết: Tháng 10 năm 2012, Trung tâm Chính trị huyện Quảng Xương đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy công nhận Trung tâm đạt chuẩn và là một trong những Trung tâm đạt chuẩn trong tốp đầu của tỉnh giai đoạn 2010 - 2015. Từ đó đến nay, Trung tâm luôn chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời đề xuất nâng cấp, bổ sung, nâng cao chất lượng các tiêu chí qua hàng năm. Tuy còn một số khó khăn nhất định, năm 2023 và những năm tiếp theo, huyện tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Trung tâm đối với hoạt động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tổ chức các hoạt động thông qua việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm phù hợp với thực tiễn./.

<

Tin mới nhất

Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023(08/06/2023 5:18 CH)

Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với UBND huyện Quảng Xương tổ chức trao 2.000 lá cờ Tổ quốc cho...(08/06/2023 4:50 CH)

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức hội nghị thẩm tra báo cáo trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện...(08/06/2023 4:14 CH)

Tổ đại biểu số 07 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Đức(08/06/2023 11:09 SA)

Ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 của huyện kiểm tra công tác chuẩn bị...(08/06/2023 10:47 SA)

Người dân thôn Trung Đình, xã Quảng Định hiên đất làm đường giao thông nông thôn(09/06/2023 4:22 CH)

Nông dân xã Quảng Lưu vào vụ thu hoạch dưa hấu vụ xuân năm 2023(09/06/2023 4:13 CH)

Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023(08/06/2023 5:18 CH)

Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với UBND huyện Quảng Xương tổ chức trao 2.000 lá cờ Tổ quốc cho...(08/06/2023 4:50 CH)

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức hội nghị thẩm tra báo cáo trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện...(08/06/2023 4:14 CH)

Tổ đại biểu số 07 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Đức(08/06/2023 11:09 SA)

Ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 của huyện kiểm tra công tác chuẩn bị...(08/06/2023 10:47 SA)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm...(08/06/2023 10:11 SA)

Tăng cường trách nhiệm trong công tác tham mưu, giải quyết công việc của các phòng, ngành, cơ...(08/06/2023 11:31 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu số 9 - HĐND huyện khóa XXI trước kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ...(07/06/2023 3:59 CH)

Tổ đại biểu số 8 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri 3 xã Quảng Bình, Quảng Lộc, Quảng Thái (07/06/2023 3:29 CH)

Tổ đại biểu số 02 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri 3 xã Quảng Trung, Quảng Chính, Quảng Khê.(07/06/2023 2:27 CH)

Tổ đại biểu số 04 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Trường(07/06/2023 2:15 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu số 06 - HĐND huyện khóa XXI trước kỳ họp 12, nhiệm kỳ...(07/06/2023 11:20 SA)

Tổ đại biểu số 05 - Hội đồng Nhân dân huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa...(06/06/2023 5:07 CH)

Hội nghị quán triệt triển khai Kế hoạch hành động tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông...(06/06/2023 4:53 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu số 03 - HĐND huyện khóa XXI trước kỳ họp 12, nhiệm kỳ...(06/06/2023 4:48 CH)

Tổ đại biểu số 01 - HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Ninh(06/06/2023 4:22 CH)

Huyện ủy Quảng Xương tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định điều động, luân chuyển cán...(06/06/2023 4:08 CH)

Nông dân huyện tập trung chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa năm 2023(06/06/2023 9:34 SA)

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Quảng Xương hưởng ứng Tháng hành động vì môi...(06/06/2023 7:59 SA)

Hội nghị thẩm định thôn Ninh Dụ xã Quảng Ninh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu(04/06/2023 7:15 SA)

Hội nghị trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo...(04/06/2023 7:07 SA)

Ngân hàng CSXH huyện Quảng Xương đẩy mạnh triển khai cho vay thuê, mua nhà ở xã hội, xây mới hoặc...(31/05/2023 10:41 CH)

Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện...(31/05/2023 4:11 CH)

Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023(31/05/2023 8:26 SA)

Huấn luyện nghiệp vụ PCCC chuyên sâu cho lực lượng dân phòng trên địa bàn huyện Quảng Xương(30/05/2023 4:54 CH)

Hội nghị thẩm định đánh giá thôn Phú Cường, xã Quảng Trường đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm...(30/05/2023 4:48 CH)

Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đi thăm, chúc...(30/05/2023 4:16 CH)

Các đồng chí lãnh đạo huyện dự lễ Phật đản - Phật lịch 2567, dương lịch năm 2023 tại chùa Bồng...(30/05/2023 4:01 CH)

969 người đang online