Hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tài khoản, tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Đăng ngày 11 - 06 - 2023
100%

Để có lộ trình trong chuyển đổi số của doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp tự đánh giá mức độ chuyển đổi số, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đã ban hành Công văn số 1135/UBND-VHTT ngày 12/4/2023 hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tài khoản, tự đánh giá mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn:  Tổ chức tuyên truyền, quảng bá trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở, qua mạng Internet… nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân liên quan về: Hoạt động chuyển đổi số của doanh nghiệp; Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp tại Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2021; Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp tại địa chỉ https://dbi.gov.vn; Thông tin, tuyên truyền chính sách hỗ trợ tư vấn và giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Chương trình 54/CTr-UBND ngày 03/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 10/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa; Tuyên truyền, vinh danh các doanh nghiệp điển hình trên địa bàn về thực hiện chuyển đổi số, các doanh nghiệp đạt thứ hạng cao trong mức độ chuyển đổi số và doanh nghiệp điển hình phát triển kinh tế số; các mô hình sản xuất, kinh doanh, nội dung khác liên quan đến chuyển đổi số doanh nghiệp và phát triển kinh tế số; Vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận, nghiên cứu Bộ công cụ chuyển đổi số, các nền tảng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận và cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử địa chỉ http://smedx.vn; Hướng dẫn, đề xuất với các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý tích cực thực hiện chuyển đổi số; thông tin, khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tham gia các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Chương trình 54/CTr-UBND ngày 03/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 10/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp tại địa chỉ https://dbi.gov.vn để áp dụng Bộ chỉ số, định kỳ tự thực hiện đánh giá (có Phụ lục: Tài liệu hướng dẫn kèm theo) hoặc đề nghị chuyên gia, đơn vị tư vấn hỗ trợ đánh giá xác định mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp, từ đó có các giải pháp sử dụng các nền tảng số phù hợp để chuyển đổi số nhanh và hiệu quả. Phấn đấu:

+ Năm 2023: Đạt trên 60% doanh nghiệp được tiếp cận và tự đánh giá mức độ chuyển đổi số; Đạt trên 30% doanh nghiệp có phát sinh thuế đạt mức 3 chuyển đổi số (theo bộ chỉ số đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông);

+ Năm 2024: Đạt trên 80% doanh nghiệp được tiếp cận và tự đánh giá mức độ chuyển đổi số; Đạt trên 40% doanh nghiệp có phát sinh thuế đạt mức 3 chuyển đổi số (theo bộ chỉ số đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông);

+ Năm 2025: Đạt 100% doanh nghiệp được tiếp cận và tự đánh giá mức độ chuyển đổi số; Đạt trên 50% doanh nghiệp có phát sinh thuế đạt mức 3 chuyển đổi số (theo bộ chỉ số đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông).

 Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện khảo sát, thống kê mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp trong từng ngành, lĩnh vực trên địa bàn; Thực hiện các nhiệm vụ khác để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đánh giá xác định mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và phát triển kinh tế số

Bên cạnh đó, Chủ tịch đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện việc đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp tại địa chỉ https://dbi.gov.vn để áp dụng Bộ chỉ số, định kỳ tự thực hiện đánh giá(có Phụ lục: Tài liệu hướng dẫn kèm theo) xong trước ngày 15/5/2023.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ (Đầu mối: Ông Trần Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng Quản lý CNTT, SĐT: 0915.351.008, mail: hungtm.stttt@thanhhoa.gov.vn).

Hướng dẫn:

Tải Công văn tại đây:

https://quangxuong.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-06/fdb8dedb59e6b61dCV1135.pdf

 

<

Tin mới nhất

Triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.(30/08/2023 9:22 SA)

UBND huyện Quảng Xương phối hợp với đơn vị đào tạo Công ty cổ phần viện đào tạo và tư vấn phát...(08/08/2023 8:54 SA)

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Xương năm 2023(20/07/2023 10:33 SA)

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số huyện Quảng Xương đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.(20/07/2023 10:10 SA)

Danh sách các Doanh nghiệp đang hoạt động đến tháng 7 năm 2023(20/07/2023 9:06 SA)

Nữ chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã "học tập bằng trí tuệ, thành công bằng ý chí"(25/09/2023 5:16 CH)

Trung đội súng máy 12,7mm huyện Quảng Xương đạt giải Ba Diễn tập chiến thuật và hội thi bắn đạn...(25/09/2023 4:55 CH)

UBND huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023(25/09/2023 4:23 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng...(25/09/2023 3:57 CH)

Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện các quy định chống...(23/09/2023 4:36 CH)

Huyện Quảng Xương công bố đồ án Quy hoạch chung đô thị Tiên Trang đến năm 2045(22/09/2023 5:00 CH)

Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023(22/09/2023 4:50 CH)

Kỷ niệm 693 năm ngày mất Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật(22/09/2023 4:08 CH)

Kế hoạch tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2023 - Kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 595 năm Vua Lê...(21/09/2023 11:20 CH)

Hội Nông dân xã Tiên Trang đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế(21/09/2023 10:42 CH)

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Định hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”(21/09/2023 10:38 CH)

Phòng Giao dịch NH CSXH huyện Quảng Xương tiếp tục triển khai cho vay Học sinh sinh viên có hoàn...(19/09/2023 11:00 CH)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại huyện Quảng...(19/09/2023 5:08 CH)

Đoàn kiểm tra của BCĐ Chương trình hành động về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024...(15/09/2023 4:54 CH)

HĐND huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị giao ban và tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho đại...(14/09/2023 5:20 CH)

Ban Thi đua - Khen thư¬ởng tỉnh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua,...(14/09/2023 5:14 CH)

Huyện Quảng Xương tham dự HN học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị...(13/09/2023 4:56 CH)

Lễ ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” tại Cụm dân cư số 4,...(13/09/2023 4:46 CH)

UBND huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị triển khai, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã...(13/09/2023 4:33 CH)

Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát về thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính tại xã...(13/09/2023 4:04 CH)

Hội nghị thẩm định thôn Phương Cơ, xã Quảng Hợp đạt chuẩn NTM kiểu mẫu(10/09/2023 9:16 CH)

Thôn Hòa Đông, xã Quảng Hòa tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023(10/09/2023 9:00 CH)

Huyện Quảng Xương tham dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh trao đổi về các giải pháp nâng cao Chỉ số...(10/09/2023 8:27 CH)

Đồng chí Lê Huy Kỳ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ Khai giảng năm học mới 2023 – 2024 tại...(07/09/2023 7:56 SA)

Thôn Ninh Dụ, xã Quảng Ninh tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận thôn đạt chuẩn Nông thôn mới...(06/09/2023 11:03 CH)

Hơn 50.000 học sinh trong toàn huyện bước vào năm học mới 2023-2024(06/09/2023 9:44 SA)

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Thịnh dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại Trường Trung học...(06/09/2023 9:00 SA)

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Trần Anh Chung dự lễ khai giảng năm học mới tại Trung tâm GDNN – GDTX...(06/09/2023 8:50 SA)

Trường Tiểu học xã Quảng Hòa khai giảng năm học mới 2023 - 2024(05/09/2023 5:03 CH)

Thanh Hóa triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử(01/09/2023 11:42 CH)

1184 người đang online