Huyện Quảng Xương tham dự hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 02 - 08 - 2023
100%

Sáng 01/8/2023, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 để đánh giá tình hình, kết quả triển khai công tác chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, Phó tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh: Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 27 điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Quảng Xương có đồng chí Nguyễn Đức Thịnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện chủ trì hội nghị. Các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện; các thành viên Tổ công tác Đề án 06 cấp huyện; đại diện lãnh đạo Hội nông dân, Hội người cao tuổi, Hội chữ thập đỏ; đại diện lãnh đạo Chi Cục Thuế khu vực Thành phố Sầm Sơn - Quảng Xương, Chi Cục Thống kê huyện; lãnh đạo các đơn vị: VNPT; Viettel; Mobifone; Bưu điện huyện. Dự tại điểm cầu các xã, thị trấn có đồng chí Chủ tịch UBND xã - Chủ trì hội nghị; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn, Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 cấp xã.

 Các đại biểu tham dự hội nghị

Báo cáo kết quả chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023 nêu rõ: Thanh Hoá đã hoàn thành việc kết nối chính thức giữa Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 20-2-2023; giúp cho người dân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính được định danh và xác thực điện tử thông suốt, không phải khai báo thông tin ban đầu. Chuyển đổi số các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện: Hoàn thành việc đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện năm 2022 và được phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng tại Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 20-6-2023. Chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã: Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 30-5-2023 về các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; hoàn thành việc thẩm tra kết quả đối với 86 xã, phường thực hiện chuyển đổi số năm 2022. Đã hoàn thành việc phê duyệt phương án đảm bảo an toàn thông tin theo hồ sơ cấp độ cho 856 đơn vị, gấp 17,8 lần so với năm 2022 (48 đơn vị) và là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn thông tin. Tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành sớm hơn 5 tháng so với tiến độ được Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số giao. Đang phối hợp triển khai Mô hình “3 Không": Không phải khai báo thông tin nhiều lần trong thực hiện dịch vụ công; Không dùng tiền mặt trong một số các dịch vụ thiết yếu; Không cần tiếp xúc trực tiếp với chính quyền” trong việc thực hiện chuyển đổi số tại 5 xã/phường (trong đó có xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương).…

Đ.c Nguyễn Đức Thịnh - Chủ tịch UBND huyện tham luận tại hội nghị

Theo báo cáo, công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 được quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả; các nhiệm vụ Đề án thuộc trách nhiệm của địa phương cơ bản được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ theo lộ trình đề ra. Công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế từ cấp cơ sở. Việc tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến để nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến được thực hiện đồng bộ trên tất cả các tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã. Trên cơ sở nhiệm vụ Đề án 06 của Chính phủ đã đề ra, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành bám sát chỉ đạo, hướng dẫn và tiến độ thực hiện của các bộ, ngành cấp trên để tham mưu triển khai thực hiện. Các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ tại Đề án 06, Kế hoạch của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương; quan tâm đầu tư, bố trí nguồn nhân lực, trang thiết bị, do đó quá trình triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu, thực hiện các nhiệm vụ đúng tiến độ của Đề án. Tỷ lệ người dân truy cập, đăng ký tài khoản dịch vụ công được nâng lên; toàn tỉnh đã hoàn thành công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử đối với 100% công dân đủ điều kiện, hoàn thành vượt tiến độ của Bộ Công an giao; cấp tài khoản định danh điện tử và tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công được nâng lên rõ rệt; tỷ lệ người dân sử dụng căn cước công dân gắn chíp điện tử trong khám chữa bệnh và tỷ lệ tra cứu thành công thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tăng qua từng tháng. Công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 được triển khai quyết liệt và hiệu quả hơn…

Thảo luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Thịnh đã nêu lên những kết quả huyện Quảng Xương đạt được trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 và công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện như: Đến hết ngày 30/6/2023 huyện Quảng Xương đã kích hoạt thành công 81.913 tài khoản định danh điện tử đạt 103,27% chỉ tiêu tỉnh. Thực hiện tốt công tác làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”. Trong đó, đã thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư, làm sạch dữ liệu các loại ( 511 trường hợp hủy/xác lập số định danh; 111 trường hợp làm sạch, cập nhật CMND; 18 trường hợp xóa trùng dữ liệu; điều chỉnh chủ hộ 6 trường hợp...); làm sạch, cập nhật dữ liệu tiêm chủng, cấp hộ chiếu vắc xin 478.083 mũi tiêm; làm sạch, cập nhật dữ liệu hội viên đoàn thể (17.541 hội viên hội nông dân; 716 hội viên hội cựu chiến binh; 20.322 hội viên hội người cao tuổi); cập nhật 63 trường hợp được hưởng trợ cấp thuê nhà tại khu công nghiệp. Tích cực triển khai  07/11 dịch vụ công của Công an huyện và 11/14 dịch vụ công thuộc thẩm quyền của các cơ quan, phòng, ban, ngành cấp huyện.  Làm tốt việc triển khai công tác khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD gắn chíp thay thế thẻ BHYT: 100% các cơ sở y tế trên địa bàn đã triển khai khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD gắn chíp thay thế thẻ BHYT. Kết quả thực hiện chuyển đổi số: Hạ tầng kỹ thuật số được huyện quan tâm, đầu tư. Tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 01 phòng họp trực tuyến cấp huyện; khuyến khích đầu tư, triển khai phòng họp không giấy tờ. Hiện nay đã có 01 xã đã đầu tư trang thiết bị để triển khai thực hiện được phòng họp không giấy tờ; tổng số phòng họp trực tuyến toàn huyện là 28 (26 phòng cấp xã, 2 phòng cấp huyện). Chỉ đạo đạt 100% các đơn vị từ huyện đến xã đã có mạng LAN,  kết nối mạng Internet băng rộng phục vụ công tác chuyên môn; 100% các cơ quan cấp huyện, UBND các xã, thị trấn đã có hệ thống Wifi công cộng phục vụ cho nhân dân đến giao dịch. Có 06 xã, thị trấn đã triển khai xây dựng Đài truyền thanh có ứng dụng Viễn thông - CNTT. 100% văn bản và hồ sơ công việc được thực hiện trên môi trường mạng; Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ được sử dụng tại 100% các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp của huyện. Tỷ lệ ký số văn bản cấp huyện đạt 99,74%, cấp xã đạt 99,72%. Có 100% UBND cấp xã đã triển khai hệ thống “Một cửa” điện tử dùng chung 3 cấp kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình thống nhất toàn tỉnh. Tỷ lệ tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt 98.7% (Vượt mức tỉnh giao). Ra mắt Mô hình chợ 4.0 tại xã Quảng Lưu và đang chỉ đạo nhân rộng mô hình chợ 4.0 tại Trung tâm thương mại Thị trấn Tân Phong, Chợ Lưu vệ (Thị trấn Tân Phong), Chợ Hội (xã Quảng Ngọc); chỉ đạo xây dựng điểm Mô hình “3 Không” tại 03 xã, thị trấn. Hoàn thành lắp thiết bị camera giám sát trên địa bàn tất cả các thôn; lắp thiết bị Wifi  miễn phí tại 188/188 nhà văn hóa thôn trên địa bàn huyện để người dân có thể truy  cập  và tra  cứu các thông tin. Đồng thời đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng chỉ ra một số khó khăn có tính chất đặc thù của địa phương và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị như: Tổ công tác triển khai đề án 06 tỉnh tiếp tục quan tâm, tăng cường chỉ đạo, định hướng rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành, hướng dẫn Tổ công tác triển khai đề án 06 cấp huyện thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06; cần có cơ chế quản lý gắn trách nhiệm đối với người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06.  Đề nghị Bộ TTTT sớm ban hành Bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã, có hướng dẫn cụ thể, làm cơ sở để UBND các tỉnh hướng dẫn cấp cơ sở thực hiện. Đề nghị nâng cấp các ứng dụng phục vụ người dân, phục vụ công tác chuyên môn cần phải đơn giản dễ sử dụng để người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận, sử dụng dễ dàng. Các ứng dụng CNTT đề nghị xây dựng và triển khai tập trung, thống nhất. Đề nghị Trung ương, UBND tỉnh nghiên cứu có chính sách đặc thù trong việc bố trí nguồn lực phục vụ chuyển đổi số (Tuyển dụng cán bộ CNTT, ngân sách phân bổ cho chuyển đổi số).

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2023, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Thanh Hóa đã triển khai một cách đồng bộ, bài bản, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm đối với công tác chuyển đổi số và Đề án 06. Đây là công việc rất lớn, quan trọng, có nhiều nội dung còn mới và khó, song với sự nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương nên công tác triển khai thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng.

Với những kết quả nổi bật đã đạt được, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tích cực, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ của chuyển đổi số và Đề án 06; đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của chuyển đổi số và Đề án 06 đến mọi tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp. Các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả các Kế hoạch của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số về việc triển khai thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2023.

Trên cơ sở xếp loại mức độ chuyển đổi số, giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số xây dựng kế hoạch khắc phục những nguyên nhân của chỉ số xếp loại đạt thấp từ đó đề ra giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các sở, ngành và các huyện cũng phải xây dựng kế hoạch, giải pháp để khắc phục. Phải tập trung, chủ động và thường xuyên trong việc phối hợp giữa các cơ quan chủ trì cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06.Cần phát huy vai trò của hệ thống chính trị, đặc biệt là cơ quan Thường trực chuyển đổi số trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2023 với tinh thần quyết tâm cao nhất; trong đó phải triển khai một cách toàn diện, chọn từng thời điểm, cách làm phù hợp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

       Các cơ quan báo chí tiếp tục tăng thời lượng tuyên truyền về mục đích, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của chuyển đổi số và Đề án 06 đến mọi tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

<

Tin mới nhất

Xã Quảng Đức đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số(21/09/2023 10:13 CH)

Xã Quảng Trường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số(19/09/2023 11:25 CH)

Xã Quảng Hòa đẩy mạnh công tác chuyển đổi số(15/09/2023 5:01 CH)

Huyện Quảng Xương tham dự hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và Đề...(02/08/2023 4:24 CH)

UBND huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thí điểm mô hình “3 Không” trên địa bàn(26/07/2023 9:25 CH)

Nữ chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã "học tập bằng trí tuệ, thành công bằng ý chí"(25/09/2023 5:16 CH)

Trung đội súng máy 12,7mm huyện Quảng Xương đạt giải Ba Diễn tập chiến thuật và hội thi bắn đạn...(25/09/2023 4:55 CH)

UBND huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023(25/09/2023 4:23 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng...(25/09/2023 3:57 CH)

Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện các quy định chống...(23/09/2023 4:36 CH)

Huyện Quảng Xương công bố đồ án Quy hoạch chung đô thị Tiên Trang đến năm 2045(22/09/2023 5:00 CH)

Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023(22/09/2023 4:50 CH)

Kỷ niệm 693 năm ngày mất Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật(22/09/2023 4:08 CH)

Kế hoạch tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2023 - Kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 595 năm Vua Lê...(21/09/2023 11:20 CH)

Hội Nông dân xã Tiên Trang đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế(21/09/2023 10:42 CH)

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Định hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”(21/09/2023 10:38 CH)

Phòng Giao dịch NH CSXH huyện Quảng Xương tiếp tục triển khai cho vay Học sinh sinh viên có hoàn...(19/09/2023 11:00 CH)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại huyện Quảng...(19/09/2023 5:08 CH)

Đoàn kiểm tra của BCĐ Chương trình hành động về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024...(15/09/2023 4:54 CH)

HĐND huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị giao ban và tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho đại...(14/09/2023 5:20 CH)

Ban Thi đua - Khen thư¬ởng tỉnh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua,...(14/09/2023 5:14 CH)

Huyện Quảng Xương tham dự HN học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị...(13/09/2023 4:56 CH)

Lễ ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” tại Cụm dân cư số 4,...(13/09/2023 4:46 CH)

UBND huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị triển khai, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã...(13/09/2023 4:33 CH)

Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát về thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính tại xã...(13/09/2023 4:04 CH)

Hội nghị thẩm định thôn Phương Cơ, xã Quảng Hợp đạt chuẩn NTM kiểu mẫu(10/09/2023 9:16 CH)

Thôn Hòa Đông, xã Quảng Hòa tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023(10/09/2023 9:00 CH)

Huyện Quảng Xương tham dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh trao đổi về các giải pháp nâng cao Chỉ số...(10/09/2023 8:27 CH)

Đồng chí Lê Huy Kỳ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ Khai giảng năm học mới 2023 – 2024 tại...(07/09/2023 7:56 SA)

Thôn Ninh Dụ, xã Quảng Ninh tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận thôn đạt chuẩn Nông thôn mới...(06/09/2023 11:03 CH)

Hơn 50.000 học sinh trong toàn huyện bước vào năm học mới 2023-2024(06/09/2023 9:44 SA)

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Thịnh dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại Trường Trung học...(06/09/2023 9:00 SA)

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Trần Anh Chung dự lễ khai giảng năm học mới tại Trung tâm GDNN – GDTX...(06/09/2023 8:50 SA)

Trường Tiểu học xã Quảng Hòa khai giảng năm học mới 2023 - 2024(05/09/2023 5:03 CH)

Thanh Hóa triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử(01/09/2023 11:42 CH)

896 người đang online