UBND huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023

Đăng ngày 25 - 09 - 2023
100%

Sáng ngày 21/9/2023,UBND huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023, đồng chí Nguyễn Đức Thịnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Sơn - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, phụ trách HĐND huyện; các Ủy viên BTV huyện ủy; Phó Chủ tịch UBND huyện; các Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện; Trưởng các đoàn thể chính trị huyện; lãnh đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện; lãnh đạo các đơn vị có liên quan đóng trên địa bàn huyện.

 

 Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Tài – HUV, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện đã thông qua dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện và kết thúc các nhiệm vụ được giao tháng 9; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo các thông báo kết luận của Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện.

 Đồng chí Nguyễn Bá Tài, Chánh VP HĐND, UBND huyện thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm

vụ kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Đồng chí Trịnh Thị Nguyên – HUV, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo ước thực hiện thu NSNN, chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm 2023; Báo cáo ước thực hiện kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm 2023.

 Đồng chí Lê Đình Khoa, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng phát biểu ý kiến

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là thị trường bất động sản chậm phục hồi, doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, mở rộng thị trường đầu ra cho sản phẩm; giá nguyên vật liệu tăng cao, giá sản phẩm nông nghiệp thấp; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn có nguy cơ bùng phát; song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và hỗ trợ, giúp đỡ của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; sự quyết liệt, kịp thời trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của UBND huyện, UBND cấp xã, sự phối hợp tích cực, hiệu quả của Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện tiếp tục giữ được ổn định và đạt kết quả đáng tích cực trên các lĩnh vực: Trong nông nghiệp, sản xuất ổn định và khá toàn diện, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi; sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 81 nghìn tấn, đạt 97,8% KH giao; hoàn thành 14 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, có thêm 8 sản phẩm đạt OCOP xếp hạng 3 sao, có thêm 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và có 18 thôn được công nhận thôn NTM kiểu mẫu...Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởngtừ 1,3 % đến 13,9% so với CK; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 4.697 tỷ đồng, tăng 16,7% so với CK, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 51,7 triệu USD, đạt 75% KH; Ước thu NSNN đạt 350,151 tỷ đồng, đạt 41% dự toán tỉnh giao, đạt 41% dự toán HĐND huyện giao; thành lập mới được 90 doanh nghiệp và 4 hợp tác xã; công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng được quan tâm; các dự án, công trình trọng điểm được tập trung để đẩy nhanh tiến độ; các chế độ, chính sách an sinh xã hội, hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đời sống Nhân dân được cải thiện; chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tích cực; các nhiệm vụ chuyển đổi số được đẩy nhanh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện...

Đồng chí Nguyễn Huy Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

          Trên cơ sở nội dung báo cáo, các Phó Chủ tịch UBND huyện, các Ủy viên UBND huyện và các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2023. Đồng thời, phân tích làm rõ những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, đưa ra các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

 Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thịnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các ngành, đơn vị, địa phương trong việc giữ ổn định tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong thời gian qua, cũng như cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong báo cáo. Đồng thời, nhấn mạnh những khó khăn, thách thức trong thời gian tới và yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấp đấu, kịp thời tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc còn hạn chế, để hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp đã xác định trong báo cáo, đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh và nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm của từng phòng, ban, ngành phải tập trung thực hiện và thời hạn hoàn thành. Trong đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tập trung chỉ đạo hoàn thành thu hoạch vụ mùa, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2023; khuyến khích chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn đất phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; khắc phục tình trạng bỏ ruộng, không triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải ngân, quyết toán các công trình đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM đã được giao kế hoạch vốn năm 2023; chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư các công trình từ Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2024. Phòng Kinh tế và Hạ tầng đẩy nhanh tiến độ lập, trình duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Quảng Xương, Quy hoạch chung đô thị ven biển Quảng Thái – Quảng Hải, Quy hoạch công viên trung tâm huyện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đồng thời đảm bảo điều kiện, cơ sở cho việc bảo vệ phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện giai đoạn 2023-2025 đã báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ. Phòng Tài chính – Kế hoạch khẩn trương tham mưu cho Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư công huyện, thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, xong trước ngày 30/9/2023 để trình UBND huyện, xem xét, báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ xin ý kiến chỉ đạo, trình kỳ họp chuyên đề HĐND huyện xem xét, quyết định, dự kiến trong tháng 10/2023…Phòng Tài nguyên và Môi trường triển khai thủ tục lập, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, danh mục dự án đấu giá QSDĐ năm 2024, xong trước ngày 15/10/2023 để báo cáo, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định;rà soát lại việc lập hồ sơ, thẩm định, trình duyệt các quyết định cấp giấy chứng nhận QSDĐ trên địa bàn huyện; tập trung cao độ, rút ngắn tối đa thời gian lập, thẩm định, trình duyệt quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB; xác định giá đất cụ thể phục vụ bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất các dự án; trước mắt, tập trung hoàn thành phê duyệt hồ sơ GPMB dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng Quảng Yên, đảm bảo đủ điều kiện để chi trả tiền GPMB toàn dự án, xong trước ngày 25/9/2023. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án được giao làm chủ đầu tư; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, khẩn trương lên phiếu giá thanh toán khối lượng đã nghiệm thu hoàn thành để thu hồi vốn ứng; chủ động giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền, đề xuất giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB các dự án, đảm bảo hoàn thành giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, đưa vào sử dụng, khai thác trong năm 2023, nhất là các dự án: Đường Thanh Niên kéo dài đến Quốc lộ 45, đường giao thông Quảng Bình – Quảng Thái, đường Nguyễn Xuân Nguyên kéo dài đến đường Tân Định, đường từ xã Quảng Hòa đi xã Quảng Hợp. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch năm học 2023-2024; tập trung triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Phòng Văn hóa và Thông tin rà soát, đề xuất ban hành các cơ chế đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn huyện, đảm bảo rõ đối tượng hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ, cách thức thực hiện việc hỗ trợ và phải huy động được nguồn kinh phí xã hội hoá, báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước ngày 30/9/2023…Phòng Lao động, Thương binh và Xã hộiđẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, kinh phí thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Phòng Nội vụ chuẩn bị rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023; làm đầu mối cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ các sở, ngành đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBND huyện năm 2023; công tác đánh giá cải cách hành chính năm 2023…Phòng Thanh tra huyện rà soát, đẩy nhanh tiến độ thanh tra giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, nhất là vụ việc kéo dài, vụ việc tỉnh đã có chỉ đạo, vụ việc phục vụ GPMB, thi công các công trình, dự án. Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện tham mưu triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, tuyển quân, bộ đội địa phương theo quy định, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện…

<

Tin mới nhất

Đại hội đại biểu Câu lạc bộ “Cựu thanh niên xung phong sản xuất - kinh doanh giỏi” huyện Quảng...(29/11/2023 9:46 SA)

Đại hội thành lập Câu lạc bộ Người khuyết tật khởi nghiệp và phát triển huyện Quảng Xương lần thứ...(29/11/2023 9:39 SA)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu số 9 - HĐND huyện khóa XXI trước kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ...(29/11/2023 9:20 SA)

Tổ đại biểu số 06 HĐND huyện tiếp xức cử tri tại xã Quảng Hợp(28/11/2023 5:49 CH)

Tổ đại biểu số 8 - Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 15, HĐND...(28/11/2023 5:43 CH)

Đại hội đại biểu Câu lạc bộ “Cựu thanh niên xung phong sản xuất - kinh doanh giỏi” huyện Quảng...(29/11/2023 9:46 SA)

Đại hội thành lập Câu lạc bộ Người khuyết tật khởi nghiệp và phát triển huyện Quảng Xương lần thứ...(29/11/2023 9:39 SA)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu số 9 - HĐND huyện khóa XXI trước kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ...(29/11/2023 9:20 SA)

Tổ đại biểu số 06 HĐND huyện tiếp xức cử tri tại xã Quảng Hợp(28/11/2023 5:49 CH)

Tổ đại biểu số 8 - Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 15, HĐND...(28/11/2023 5:43 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu số 04 - HĐND huyện khóa XXI trước kỳ họp 15, nhiệm kỳ...(28/11/2023 5:19 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu số 03 - HĐND huyện khóa XXI trước kỳ họp 15, nhiệm kỳ...(28/11/2023 5:12 CH)

Tổ đại biểu số 02 HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Long(28/11/2023 4:52 CH)

Tổ đại biểu số 01 HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XXI(28/11/2023 4:43 CH)

Tổ đại biểu HĐND huyện tổ số 7 tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 15 tại xã Quảng Chính(28/11/2023 4:31 CH)

Tổ đại biểu số 05 - Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 15, HĐND...(28/11/2023 11:51 SA)

UBND huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2023(28/11/2023 10:43 SA)

UBND huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2023(28/11/2023 10:21 SA)

Thường trực HĐND huyện Quảng Xương tổ chức giải trình về “Cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở...(27/11/2023 9:45 SA)

Trường Tiểu học Tân Phong 3 tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập trường(21/11/2023 4:38 CH)

Trường Tiểu học &THCS Nguyễn Xuân Nguyên kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập trường (20/11/2023 7:49 SA)

Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập trường THCS Quảng Đức(19/11/2023 6:31 CH)

Hội thảo khoa học Bến phà Ghép anh hùng thời kỳ chống Mỹ, cứu nước và việc phát huy truyền thống...(17/11/2023 2:51 CH)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Quảng Xương tổ chức kỷ niệm 30 năm...(17/11/2023 10:16 SA)

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Nguyễn Đức Thịnh tại Lễ kỷ niệm 30 năm...(17/11/2023 9:49 SA)

Hội nghị thẩm định thôn Trường Thành, xã Quảng Trường đạt chuẩn NTM kiểu mẫu(16/11/2023 10:00 SA)

UBND huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác “giảm nghèo về thông tin”...(16/11/2023 9:10 SA)

Đồng chí Lê Huy Kỳ - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với...(16/11/2023 8:22 SA)

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Thịnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Chính Đa xã...(15/11/2023 3:19 CH)

Huyện Quảng Xương tổ chức Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026(15/11/2023 8:44 SA)

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở...(14/11/2023 11:40 SA)

Ngày Hội đại đoàn kết tại thôn Thạch Tiến, xã Quảng Trung(10/11/2023 5:23 CH)

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ...(10/11/2023 5:06 CH)

Hội nghị xin ý kiến lập phương án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử cấp quốc gia Mộ và Đền thờ Thái...(10/11/2023 10:06 SA)

Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2024 và kế hoạch thủy lợi mùa khô năm 2023(10/11/2023 9:50 SA)

°
1102 người đang online