Tăng cường các biện pháp công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vivi phạm pháp luật về pháo, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Đăng ngày 28 - 01 - 2024
100%

Ngày tháng 12 năm 2023, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Công văn số 4673/UBND-CA về việc tăng cường các biện pháp công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vivi phạm phápluật về pháo, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong dịpTết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

    Theo đó, từ đầu năm 2023 đến nay các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng pháo được kiểm soát chặt chẽ nên tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo trên địa bàn huyện được các lực lượng chức năng thường xuyên duy trì công tác tuyên truyền, phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm về pháo, đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, răn đe với loại tội phạm này. Tuy nhiên trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lợi dụng việc nhập khẩu hàng hóa; xe ô tô sau khi trả hàng từ Trung Quốc trở về; xe vận tải hành khách cất giấu, vận chuyển pháo; công dân đi làm ăn tại các tỉnh biên giới, đô thị lớn trở về địa phương để vận chuyển, mua bán, tàng trữ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Để chủ động đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hành vi sai phạm về pháo thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

          1. Công an huyện: Chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Công an xã, thị trấn triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, tuyến, lĩnh vực được giao, tăng cường tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm, tuyến đường tỉnh, huyện, tập trung tuyến Quốc lộ 1A, Ql 45 kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý các đối tượng buôn bán, vận chuyển pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp Nhân dân chấp hành nghiêm túc Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý sử dụng pháo; Công văn số 12224/UBND-KSTTHCNC ngày 22/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là không để xảy ra các vụ việc liên quan đến sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

          2. Trung tâm Văn hóa Thông tinThể thao và Du lịch huyện: Đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền về ý thức chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng pháo, công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tăng cường sử dụng xe ô tô chuyên dụng tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường, nơi công cộng, khu vực đông dân cư về việc không tham gia buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gắn với phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kịp thời nêu gương "người tốt việc tốt"; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; lên án, phê phán các trường hợp vi phạm để tuyên truyền, răn đe … trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, nâng cao tác dụng phòng ngừa và ý thức chấp hành của Nhân dân.

          3. Đội Quản lý thị trường số 2: Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra trên tuyến Quốc lộ 1A, QL 45, các đường tỉnh lộ, khu vực Chợ trung tâm thị trấn, các chợ xã, cửa hàng kinh doanh, các phương tiện vận chuyển hàng hóa… để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tổ chức cho các hộ kinh doanh tại Chợ trung tâm thị trấn, các chợ xã, ký cam kết không tàng trữ, buôn bán pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

          4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Chủ động phối hợp với Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 2, UBND các xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động lực lượng cơ sở tích cực tham gia tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các hành vi sai phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tổ chức tiêu hủy theo quy định.

Ảnh minh họa

          5. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho giáo viên, học sinh, đoàn viên, thanh niên, hội viên các nội dung cơ bản của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo; vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành; tổ chức cho giáo viên, người lao động, học sinh ký cam kết không mua bán, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, tích cực phối hợp tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

          6. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện: Phối hợp đẩy mạnh công tác truy tố, xét xử các vụ án vi phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện thống nhất lựa chọn, đưa ra truy tố xét xử điểm để giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm.

          7. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Phối hợp với Công an huyện tham mưu cho UBND huyện dự trù kinh phí hỗ trợ trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sai phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí của các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật.

          8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động Nhân dân chấp hành và tích cực đấu tranh, tố giác các hành vi sai phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công tác động viên, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo. Chú trọng nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội.

          9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các thôn, khu phố đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc", xây dựng địa bàn an toàn, tích cực phòng ngừa và xử lý các trường hợp mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo; tiếp tục vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tổ chức ký cam kết với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, thôn, khu phố, hộ gia đình...không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép. Tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng, phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an xã trong việc thành lập các tổ tuần tra nhân dân, tổ chức tuần tra, chốt giữ các địa điểm có khả năng cao xảy ra đốt pháo nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đặc biệt chú ý đêm giao thừa; rà soát, gọi hỏi, răn đe số thanh thiếu niên hư, đối tượng có tiền án, tiền sự, có nguy cơ cao sai phạm về pháo,…

          Giao Công an huyện là cơ quan Thường trực theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo Công an tỉnh, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện theo dõi chỉ đạo.

          Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc; đơn vị nào chỉ đạo không quyết liệt; không ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về pháo, để xảy ra tình trạng đốt các loại pháo trái phép trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đặc biệt là đêm giao thừa thì Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

<

Tin mới nhất

Xã Quảng Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền, triển khai kế hoạch nhân rộng mô hình “Tổ liên gia...(16/04/2024 10:28 SA)

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” huyện...(16/04/2024 8:58 SA)

Các địa phương sẵn sàng tham gia Hội thi nghiệp vụ chữa cháy CNCH “Tổ liên gia an toàn phòng cháy...(15/04/2024 7:42 SA)

VKSND huyện Quảng Xương tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án hình sự tại UBND cấp xã(13/04/2024 9:56 SA)

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quảng Xương trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án...(29/03/2024 3:18 CH)

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Quảng Xương(24/04/2024 6:00 CH)

Sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả trong mùa nắng nóng(22/04/2024 2:12 CH)

Huyện đoàn Quảng Xương phối hợp với Xí nghiệp Khai thác Dầu khí (Liên doanh Việt - Nga...(22/04/2024 9:02 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp...(22/04/2024 7:55 SA)

Gặp mặt tình nguyện viên hiến máu tình nguyện (21/04/2024 8:14 SA)

Thường trực Huyện ủy Quảng Xương làm việc với xã Quảng Chính về thực hiện xây dựng NTM nâng cao...(19/04/2024 8:21 SA)

HĐND huyện Quảng Xương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức thành công kỳ họp thứ 18 (kỳ họp...(17/04/2024 5:32 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban...(17/04/2024 5:23 CH)

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương nhân kỷ niệm 16 năm ngày Thương hiệu Việt Nam...(16/04/2024 4:16 CH)

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” huyện...(16/04/2024 8:58 SA)

Quảng Xương hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ cơ sở nhiệm kỳ 2024 – 2029(13/04/2024 10:12 SA)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thứ 47(13/04/2024 10:03 SA)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II...(12/04/2024 4:19 CH)

Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo an toàn điện trong dân mùa mưa bão và an toàn phòng...(11/04/2024 2:12 CH)

Thường trực Huyện ủy Quảng Xương làm việc với xã Quảng Hợp về thực hiện xây dựng NTM nâng cao năm...(10/04/2024 3:40 CH)

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Quảng Xương tổ chức thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết...(10/04/2024 3:32 CH)

Quảng Xương gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quý 1/2024(10/04/2024 11:24 SA)

Huyện Quảng Xương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024(09/04/2024 8:56 SA)

Thường trực Huyện ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể trong huyện(09/04/2024 8:50 SA)

Ban Dân vận Tỉnh ủy tập huấn công tác dân vận năm 2024 tại huyện Quảng Xương(08/04/2024 4:32 CH)

Thường trực Huyện ủy làm việc với xã Quảng Trường về một số nội dung thực hiện xây dựng NTM kiểu...(05/04/2024 4:25 CH)

Huyện Quảng Xương tham dự HN trực tuyến toàn tỉnh về nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai...(03/04/2024 3:01 CH)

Huyện Quảng Xương tổng kết thực hiện thoả thuận liên ngành số 01, 02 năm 2023; triển khai phương...(02/04/2024 10:15 SA)

UBND huyện Quảng Xương họp phiên thường kỳ tháng 3/2024(02/04/2024 9:16 SA)

Luật Đất đai số 31/2024/QH15(29/03/2024 10:48 SA)

Xã Quảng Văn tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” năm 2024(29/03/2024 10:06 SA)

Quảng Hợp ra mắt mô hình “ Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” (29/03/2024 9:50 SA)

Đại hội MTTQ xã Quảng Lưu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 -2029(29/03/2024 9:35 SA)

Xã Quảng Thái tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2024(26/03/2024 2:45 CH)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 (Phiên thứ 46)(26/03/2024 2:20 CH)

°
558 người đang online