Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
454/TB-UBND 26/05/2020 Kết quả kiểm tra sát hạch (vòng 2) tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2020
449/TB-UBND 22/05/2020 V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
450/TB-UBND 22/05/2020 V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
819/UBND-NN 19/05/2020 Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 188/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ
820/UBND-NN 19/05/2020 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020
787/UBND-NN 14/05/2020 Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa nắng nóng
788/UBND-NN 14/05/2020 V/v tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất vụ Thu Mùa năm 2020.
420/TB-UBND 13/05/2020 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
782/UBND-TCKH 13/05/2020 V/v báo cáo tổng kết chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn huyện Quảng Xương.
786/UBND-NN 13/05/2020 V/v báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2016-2020 và lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
714/UBND-NV 06/05/2020 Rà soát cắt giảm thời gian giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Quảng Xương.
05/TB-HĐTT 04/05/2020 Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn kiểm tra sát hạch (vòng 2), tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Quảng Xương năm 2020
701/UBND-LĐTBXH 30/04/2020 Khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quảng Xương
682/UBND-NV 27/04/2020 Rà soát cắt giảm thời giản thời gian giải quyết thủ tục hành chính
683/UBND-VHTT 27/04/2020 V.v triển khai thực hiện NĐ 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/20 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
1 2 3 4 5 6