Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2827/UBND-NN 26/09/2022 V/v phân công trực ATNĐ/Bão từ ngày 26/9 đến ngày 30/9/2022.
2826/UBND-TCKH 26/09/2022 Về việc cung cấp dữ liệu, thông tin danh sách đơn vị và người lao động trong khu vực HTX
2819/UBND-VHTT 26/09/2022 Về việc thông báo tổ chức Chương trình bồi dưỡng tập huấn kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện (vào chiều 27/9/2022).
17/CĐ-UBND 26/09/2022 Về việc phát lệnh báo động II trên sông Yên.
241/TB-UBND 25/09/2022 Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban của Ban chỉ đạo huyện về chuyển đổi số huyện
2818/UBND-KTHT 25/09/2022 Về việc báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng quý III/2022
2817/UBND-KTHT 25/09/2022 Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện.
16/CĐ-UBND 25/09/2022 Về việc phát lệnh báo động I trên sông Yên.
453/BC-UBND 24/09/2022 Tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
2814/UBND-TCKH 24/09/2022 Về việc tăng cường công tác sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất trên địa bàn
448/BC-UBND 23/09/2022 Báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
239/TB-UBND 23/09/2022 Về việc tổ chức tập huấn chuyển đổi số, năm 2022
246/TB-HĐBTGPMB 22/09/2022 Thông báo tìm chủ lô đất tại MBQH số 70 UB/TN-MT duyệt ngày 23/11/2009 tại thôn Thủ Lộc, xã Quảng Lợi (nay là xã Tiên Trang)
2739/UBND-VHTT 19/09/2022 Về việc triển khai khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số dành cho Lãnh đạo UBND cấp xã.
233/TB-UBND 16/09/2022 Về việc tổ chức tập huấn chuyển đổi số, năm 2022
1 2 3 4 5 6