Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
289/UBND-BCĐ 09/02/2021 V/v phân công trực phòng, chống dịch Covid-19 trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
05/CV-UBBC 09/02/2021 Vv. hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã
282/UBND-YT 08/02/2021 Công văn giám sát, cách ly phòng chống dịch Covid-19
35/KH-UBND 08/02/2021 Kế hoạch đáp ứng với các tình huống dịch Covid-19 trong tình hình mới
276/UBND-VHTT 08/02/2021 Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid trong các hoạt động văn hóa, thể thao và trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện
275/UBND-VHTT 08/02/2021 về việc tạm dừng các hoạt động lễ hội, tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm di tích, cơ sở tín ngưỡng thờ tự trên địa bàn toàn huyện
252/UBND-KTHT 08/02/2021 V/v Tăng cường các biện pháp đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại địa phương để ứng phó, phòng chống dịch Covid 19 và đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021
272/UBND-LĐTBXH 08/02/2021 Về việc trợ giúp xã hội đảm bảo đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và thời kỳ giáp hạt năm 2021
38/TB-UBND 05/02/2021 Thông báo về việc tạm dừng tổ chức buổi công bố giá dự kiến diễn ra vào 8h00 phút ngày 25/02/2020, đồng thời tiếp tục thực hiện việc bán hồ sơ và thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại MBQH số 80, 81 UB/TN-MT ngày 09/8/2018 và số 13, 14, 15 UB/TN-MT ngày 20/3/2019 thuộc xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương
39/TB-UBND 05/02/2021 Thông báo về việc tạm dừng tổ chức buổi công bố giá dự kiến diễn ra vào 8h00 phút ngày 09/02/2020, đồng thời tiếp tục thực hiện việc bán hồ sơ và thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại MBQH kèm theo quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 thuộc xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương.
29/KH-HĐGDQPAN 03/02/2021 Kế hoạch giáo dục quốc phòng an ninh năm 2021
228/UBND-VHTT 03/02/2021 V/v đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
230/UBND-KTHT 03/02/2021 V/v nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 tại các chợ trên địa bàn huyện.
233/UBND-VP 03/02/2021 về việc báo cáo bổ sung tình hình Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
219/UBND-NN 02/02/2021 Hướng dẫn cải tạo ao đầm, khung lịch mùa vụ nuôi trồng thủy sản năm 2021
1 2 3 4 5 6