Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
631/TB-UBND 03/08/2020 V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
1378/UBND-LĐTBXH 31/07/2020 Báo cáo đánh giá công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016 -2020
1367/UBND-TCKH 30/07/2020 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn Trung ương và ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020.
628/TB-UBND 30/07/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Dự tại cuộc họp Ban chỉ đạo cấp huyện kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
629/BC-UBND 30/07/2020 Báo cáo kết quả thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp
02/CĐ-UBND 30/07/2020 V/v đối phó với áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn
3818/QĐ-UBND 29/07/2020 Quyết định kiện toàn Tổ giám sát phòng, chống dịch covid -19 huyện Quảng Xương
1359/UBND-YT 28/07/2020 công văn triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid-19
3749/QĐ-UBND 27/07/2020 Quyết định nâng bậc lương thường xuyên đợt 1 năm 2020 Trường MN Quảng Hòa
17/CĐ-UBND 26/07/2020 công điện về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
617/TB-UBND 24/07/2020 Triệu tập công chức, viên chức tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý các hoạt động văn hóa cơ sở: Xây dựng thôn, khu phố văn hóa,quản lý lễ hội; Thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, tang năm 2020
1341/UBND-VP 24/07/2020 V.v cung cấp thông tin phục vụ tạo lập danh bạ điện thoại.
1343/UBND-TNMT 24/07/2020 V/v thực hiện tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện
3689/QĐ-UBND 23/07/2020 Về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông huyện Quảng Xương
1323/UBND-VHTT 22/07/2020 V/v đăng ký cấp hộp thư công vụ cho cán bộ công chức các xã, thị trấn năm 2020
1 2 3 4 5 6