Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
664/TB-UBND 04/10/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xa Quảng Nhân, huyện Quảng Xương
660/TB-UBND 03/10/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu gá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Tân, huyện Quảng xương
661/TB-UBND 03/10/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu gá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Đức, huyện Quảng xương
662/TB-UBND 03/10/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu gá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Hòa, huyện Quảng xương
663/TB-UBND 03/10/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu gá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Long, huyện Quảng xương
649/TB-UBND 30/09/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương
630/TB-UBND 20/09/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
629/TB-UBND 20/09/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
628/TB-UBND 20/09/2019 V.v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
589/TB-UBND 09/09/2019 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Ninh
590/TB-UBND 09/09/2019 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Quảng Ninh
1345/UBND- BQTGT 29/08/2019 V.v tăng cường đảm bảo ATGT dịp nghỉ lễ Quốc khách 2/9 và khai giảng năm học mới 2019-2020, triển khai tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường
1340/UBND-TNMT 29/08/2019 V.v Thực hiện tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn huyện
1338/UBND-NN 29/08/2019 V.v triển khai công tác ứng phó với bão số 04
1329/uBND-TNMT 28/08/2019 V.v tổng kết đánh giá các phong trào, mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng giai đoạn 2016-2019
1 2 3 4 5 6