Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13605/UBND-VX 03/09/2021 Khẩn trương thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các cấp
13604/UBND-THKH 03/09/2021 Đảm bảo công tác tổ chức và quy trình lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn toàn tỉnh
3436/QĐ-UBND 03/09/2021 Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa.
3440/QĐ-UBND 03/09/2021 Thành lập Tổ giúp việc Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa.
13627/UBND-THKH 03/09/2021 Hướng dẫn thủ tục di chuyển qua các chốt kiểm soát người ra, vào địa bàn huyện, thị xã, thành phố đang áp dụng biện pháp dãn cách xã hội theo tinh thần của Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1857/STTTT-CNTT 02/09/2021 V/v thông tin, tuyên truyền triển khai ứng dụng Zalo trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1856/KH-STTTT 02/09/2021 Kế hoạch ngành thông tin và truyền thông phòng chống dịch COVID-19
3421/QĐ-UBND 02/09/2021 Phê duyệt Phương án thông tin - tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
2499/SCT-QLTM 02/09/2021 V/v Hướng dẫn cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
13576/UBND-VX 02/09/2021 Tăng cường các biện pháp bảo vệ, chăm sóc và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với trẻ em
3434/QĐ-UBND 02/09/2021 Phê duyệt Phương án huy động xã hội hóa các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
3770/SYT-NVY 02/09/2021 V/v tăng cường sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả nguồn Test nhanh kháng nguyên Covid-19 được UBND tỉnh phân bổ
198/PA-UBND 02/09/2021 Phương án Đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động Thanh Hóa trở về từ vùng dịch sau khi thực hiện xong việc cách ly
06 01/09/2021 V.v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong dịp nghĩ lễ Quốc khánh
3419/QĐ-UBND 01/09/2021 Phê duyệt Phương án bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý công dân, truy vết và cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
1 2