Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 927/UBND-TCKH
Ngày ban hành 28/06/2019
Trích yếu Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX năm 2020
Cơ quan ban hành UBND huyện Quảng Xương
Lĩnh vực Sản xuất - Kinh tế
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống