Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 701/KH-UBND
Ngày ban hành 25/10/2019
Trích yếu Thực hiện kế hoạch hành động số 106-KH/TU ngày 8/8/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy thực hiện NQ số 23 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Chương trình số 212/Ctr-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành UBND huyện Quảng Xương
Lĩnh vực Văn hoá - xã hội
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống