Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 151/UBND-KTHT
Ngày ban hành 07/02/2020
Trích yếu V.v tăng cường công tác xử lý xóa bỏ các chợ tự phát trên địa bàn huyện Quảng Xương
Cơ quan ban hành Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện
Lĩnh vực Sản xuất - Kinh tế
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống