Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 788/UBND-NN
Ngày ban hành 14/05/2020
Trích yếu V/v tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất vụ Thu Mùa năm 2020.
Cơ quan ban hành UBND huyện Quảng Xương
Lĩnh vực Sản xuất - Kinh tế
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống