Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 942/UBND-NN
Ngày ban hành 04/06/2020
Trích yếu Báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện và vật tư PCTT&TKCN
Cơ quan ban hành UBND huyện Quảng Xương
Lĩnh vực Sản xuất - Kinh tế
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Tải xuống