Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 948/UBND-KTHT
Ngày ban hành 05/06/2020
Trích yếu V/v rà soát giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng.
Cơ quan ban hành UBND huyện Quảng Xương
Lĩnh vực Sản xuất - Kinh tế
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống