Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 42/TB-HĐND
Ngày ban hành 11/09/2020
Trích yếu Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Quảng Xương
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện
Lĩnh vực Văn hoá - xã hội
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm Tải xuống