Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2256/UBND-NN
Ngày ban hành 20/11/2020
Trích yếu Báo cáo rà soát, đánh giá kết quả duy các tiêu chí NTM và các tiêu chí xã NTM nâng cao.
Cơ quan ban hành Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống