Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2243/UBND-NN
Ngày ban hành 20/11/2020
Trích yếu Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2020/TT-BNN&PTNT về Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch và điều tra thủy lợi
Cơ quan ban hành Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống