Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2527/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 15/09/2021
Trích yếu hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp F1 đang cách ly tại cơ sở cách ly của huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện Quảng Xương
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm 4660BCH-816.PDF
on-vi-(05.08.2021_15h44p11)_signed-846.pdf
-so-de-nghi-ho-tro-F1-tai-co-so-cach-ly_namnhquangxuong-15-09-2021_08h34p51(15.09.2021_10h57p44)_signed.pdf