Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 6/CĐ-UBND
Ngày ban hành 30/06/2022
Trích yếu Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 01.
Cơ quan ban hành UBND huyện Quảng Xương
Lĩnh vực
Loại văn bản Công điện
Tài liệu đính kèm UBND-huyen(30.06.2022_16h31p31)_signed.pdf
ng-voi-con-bao-so-01(30.06.2022_22h33p31)_signed.pdf