Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 235/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/09/2022
Trích yếu triệu tập kỳ họp thứ 8 hđnd huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương
Lĩnh vực
Loại văn bản Nghị quyết
Tài liệu đính kèm HOP-THU-8-KHOA-XXI(07.09.2022_14h28p06)_signed.pdf