Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thường kỳ quý III - 2023

Đăng ngày 24 - 10 - 2023
100%

Chiều ngày 17/10/2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tổ chức phiên họp thường kỳ quý III, triển khai nhiệm quý IV năm 2023. Đồng chí Nguyễn Huy Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện chủ trì hội nghị.

 Toàn cảnh phiên họp quý III năm 2023

    Với tinh thần bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, chỉ đạo hoạt động của Ban đại diện HĐQT tỉnh,  Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã tích cực hoạt động và chỉ đạo các thành viên và Ngân hàng CSXH thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ tiêu được giao quý III năm 2023; Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện phối hợp với các xã, thị trấn, Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi của nhà nước, góp phần tích cực vào việc giải quyết việc làm và công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện, giúp tháo gỡ một phần khó khăn của đối tượng thụ hưởng về phát triển kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch. Tập trung rà soát, triển khai các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, đặc biệt thực hiện tốt công tác hỗ trợ lãi suất 2%/năm đối với các món vay có lãi suất trên 6%/năm, tránh việc trục lợi chính sách.

Bà Nguyễn Thị Thùy - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Quảng Xương báo cáo kết quả hoạt động trong quý III

    Đến 30/9/2023, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 585 tỷ đồng, tăng 60,6 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 11,5%, trong đó:  Nguồn vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện là 151 tỷ đồng, tăng 2,2 tỷ đồng so với đầu năm,chiếm 25,9% tổng nguồn vốn;

    Tổng dư nợ đạt 580,4 tỷ đồng, tăng 55,5 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 10,6% hoàn thành 99,1% chỉ tiêu được giao với 12 chương trình tín dụng đang thực hiện cho vay trên địa bàn. Dư nợ bình quân đạt 47,6 triệu đồng/hộ (12.307 hộ) tăng 4,6 triệu đồng so đầu năm (trong đó tăng trưởng tín dụng 03 chương trình hộ nghèo,cận nghèo, mới thoát nghèo là 24.530 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch giao). Một số chương trình tăng cao trong năm: cho vay hộ mới thoát nghèo 153,7 tỷ đồng (tăng 54,3 tỷ đồng), nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn 143,3 tỷ đồng (tăng 6,9 tỷ đồng); cho vay giải quyết việc làm dư nợ 60,3 tỷ đồng (tăng 10,8 tỷ đồng); cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP 22 tỷ đồng (tăng 9 tỷ đồng), cho vay HSSV 13,8 tỷ đồng (tăng 4,5 tỷ đồng); Bên cạnh đó, chương trình giảm dư nợ so đầu năm: cho vay hộ cận nghèo 165,4 tỷ đồng (giảm 29,73 tỷ đồng); cho vay nhà ở 167 là 186 triệu đồng (giảm 88 triệu đồng)...

       Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận đánh giá về các vấn đề liên quan đến ủy thác cho vay đối với các tổ chức hội, hiệu quả vốn vay các chương trình; xử lý nợ đọng, nợ quá hạn; giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong các Chương trình cho vay, tín dụng chính sách; công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả nguồn vốn vay …

Đồng chí Nguyễn Huy Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

      Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Huy Nam -  Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện ghi nhận và đánh giá về hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại huyện trong quý 3 năm 2023. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp 3 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt chỉ đạo tại Chỉ thị 40 và Kết luận số 06 của Ban Bí thư TW và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chỉnh phủ; Tập trung giải ngân các chương trình tín dụng; Bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, MTTQ các cấp, tổ chức CT-XH các cấp để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền các chương trình tín dụng chính sách, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quyết liệt xử lý các trường hợp khách hàng cố tình chây ỳ hoặc bỏ đi khỏi địa phương. 

    Hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023; dư nợ đến 31/12/2023 các chương trình tín dụng đạt 615 tỷ đồng, tăng trưởng đạt 16% so với đầu năm đặc biệt tuyên truyền, rà soát cho vay nhà ở xã hội theo NĐ 100, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù; triển khai thực hiện tốt chương trình vay vốn theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về phục hồi kinh tế sau đại dịch. Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động; phấn đấu giảm dần tỷ lệ nợ quá hạn; Tỷ lệ thu lãi, thu tiền gửi đạt 100%. Thường xuyên đôn đốc các tổ chức Hội nhận ủy thác thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ theo kế hoạch đã xây dựng, thực hiện đầy đủ các nội dung theo văn bản liên tịch, hợp đồng đã ký với NHCSXH; nâng cao chất lượng kiểm tra để chấn chỉnh các tồn tại trong hoạt động ủy thác. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng; trình độ, tác phong làm việc của cán bộ ngân hàng, năng lực quản lý vốn của các Tổ chức chính trị xã hội và Tổ TK&VV; Tổ chức thực hiện tốt các điểm giao dịch xã và công tác tổ chức phiên giao dịch tại xã để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, đặc biệt là nâng cao chất lượng các tiêu chí theo nội dung công văn số 18/NHCS-KHTD ngày 16/01/2023 của Giám đốc Chi nhánh về việc xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ tiêu chất lượng hoạt động tín dụng, chất lượng hoạt động giao dịch xã. Đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, chỉ đạo thành viên Ban giảm nghèo, các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, bình xét cho vay đúng đối tượng thụ hưởng... Góp phần tích cực vào sự ổn định, phát triển kinh tế, chính trị - xã hội của địa phương./.

<

Tin mới nhất

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Xương sơ kết quý IV 2023,...(18/01/2024 10:12 SA)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Xương thực hiện tốt tín dụng chính sách...(26/12/2023 4:35 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt tín dụng chính sách góp phần bảo đảm an...(21/12/2023 3:19 CH)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp...(24/10/2023 5:20 CH)

Phòng Giao dịch NH CSXH huyện Quảng Xương tiếp tục triển khai cho vay Học sinh sinh viên có hoàn...(19/09/2023 11:00 CH)

Quảng Xương hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ cơ sở nhiệm kỳ 2024 – 2029(13/04/2024 10:12 SA)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thứ 47(13/04/2024 10:03 SA)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II...(12/04/2024 4:19 CH)

Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo an toàn điện trong dân mùa mưa bão và an toàn phòng...(11/04/2024 2:12 CH)

Thường trực Huyện ủy Quảng Xương làm việc với xã Quảng Hợp về thực hiện xây dựng NTM nâng cao năm...(10/04/2024 3:40 CH)

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Quảng Xương tổ chức thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết...(10/04/2024 3:32 CH)

Quảng Xương gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quý 1/2024(10/04/2024 11:24 SA)

Huyện Quảng Xương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024(09/04/2024 8:56 SA)

Thường trực Huyện ủy làm việc với Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể trong huyện(09/04/2024 8:50 SA)

Ban Dân vận Tỉnh ủy tập huấn công tác dân vận năm 2024 tại huyện Quảng Xương(08/04/2024 4:32 CH)

Thường trực Huyện ủy làm việc với xã Quảng Trường về một số nội dung thực hiện xây dựng NTM kiểu...(05/04/2024 4:25 CH)

Huyện Quảng Xương tham dự HN trực tuyến toàn tỉnh về nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai...(03/04/2024 3:01 CH)

Huyện Quảng Xương tổng kết thực hiện thoả thuận liên ngành số 01, 02 năm 2023; triển khai phương...(02/04/2024 10:15 SA)

UBND huyện Quảng Xương họp phiên thường kỳ tháng 3/2024(02/04/2024 9:16 SA)

Luật Đất đai số 31/2024/QH15(29/03/2024 10:48 SA)

Xã Quảng Văn tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” năm 2024(29/03/2024 10:06 SA)

Quảng Hợp ra mắt mô hình “ Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” (29/03/2024 9:50 SA)

Đại hội MTTQ xã Quảng Lưu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 -2029(29/03/2024 9:35 SA)

Xã Quảng Thái tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2024(26/03/2024 2:45 CH)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 (Phiên thứ 46)(26/03/2024 2:20 CH)

Huyện Quảng Xương tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam, nhiệm kỳ 2024-2029 tại các xã,...(26/03/2024 10:17 SA)

Huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số năm 2024(25/03/2024 9:45 SA)

Năm 2024, huyện Quảng Xương phấn đấu 7 xã được công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số...(23/03/2024 9:09 SA)

Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Thị trấn Tân Phong, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029(22/03/2024 2:27 CH)

Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 17(16/03/2024 9:37 CH)

Huyện Quảng Xương phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã Báo Thanh Hóa...(16/03/2024 8:41 CH)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thứ 45(14/03/2024 4:46 CH)

Huyện Quảng Xương tham gia Liên hoan Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2024 chủ đề “Xuân về...(13/03/2024 9:12 SA)

Huyện Quảng Xương tổ chức thành công giải bóng chuyền hơi nam nữ phối hợp mừng Đảng, mừng Xuân...(13/03/2024 9:04 SA)

Đảng bộ xã Quảng Bình kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã (11/03/1954 - 11/03/2024)(12/03/2024 4:11 CH)

°
439 người đang online