Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật – tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao tại xã Quảng Ninh và xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương

Đăng ngày 10 - 09 - 2023
100%

Sáng ngày 07/9/2023, đại diện Sở Tư pháp có đồng chí Phan Văn Đại, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật cùng chuyên viên phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, đại diện UBND huyện có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó trưởng Phòng Tư pháp, đồng chí Vũ Huy Hùng, chuyên viên Phòng Nội vụ đã về kiểm tra hồ sơ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trực tiếp tại hai xã Quảng Ninh và xã Quảng Ngọc.

Đồng chí Phan Văn Đại - Trưởng phòng PBGDPL Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị xã Quảng Ngọc

Xã Quảng Ninh, xã Quảng Ngọc là hai xã phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng caonăm 2022. Đoàn làm việc đãtrực tiếp về kiểm tra, đánh giá xây dựng và duy trì xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật – Tiêu chí số 16 theoQuyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp; Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoáthông qua kiểm tra hồ sơ và làm việc với đại diện Đảng ủy, HĐND xã, UBND xã, MTTQ xã, các công chức phụ trách các tiêu chí tiếp cận pháp luật, Trưởng Công an và đại diện phụ trách các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở.

Đồng chí Phan Văn Đại - Trưởng phòng PBGDPL Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị xã Quảng Ninh

Tại hội nghị, sau khi đồng chí Phan Văn Đại thông qua nội dung làm việc, đại diện phòng Nội vụ báo cáo tính đến thời điểm năm 2022, đối với xã Quảng Ninh, xã Quảng Ngọc không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đại diện phòng Tư pháp báo cáo công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các lớp tập huấn các xã, thị trấn xây dựng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, kết quả đánh giá, công nhận 26 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Quảng Xương, trong đó đã công nhận hai xã Quảng Ninh, Quảng Ngọc đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Từ năm 2017 đến năm 2022, hai xã Quảng Ninh, Quảng Ngọc đều duy trì xây dựng và đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Toàn cảnh hội nghị tại xã Quảng Ninh

Trong buổi làm việc, Đoàn làm việc đã cùng trao đổi và lắng nghe đại diện Đảng ủy, HĐND xã, UBND xã, MTTQ xã, công chức phụ trách các tiêu chí tiếp cận pháp luật, Trưởng Công an và đại diện phụ trách các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở của hai xã báo cáo quá trình triển khai và kết quả tự đánh giá xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong các năm qua, đặc biệt trong năm 2022. Theo đó, xã Quảng Ninh, Quảng Ngọc đã nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng trong công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nói chung và gắn với đánh giá chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn NTM nâng cao. Hằng năm, hai xã đã xây dựng kế hoạch xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, có quyết định phân công cụ thể cán bộ, công chức phụ trách theo dõi các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật.Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Toàn cảnh hội nghị xã Quảng Ngọc

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Văn Đại, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật đã ghi nhận sự cố gắng, quyết tâm của hai xã trong quá trình xây dựng hồ sơ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với đánh giá chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn NTM nâng cao. Đồng chí Phan Văn Đại cũng chỉ ra công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Đề nghị Đảng ủy phải đưa nhiệm vụ xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật trong Nghị quyết và giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đề nghị HĐND xã ban hành Nghị quyết thể hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, tăng cường hoạt động giám sát về hoạt động kinh tế, ban hành Nghị quyết phân bổ kinh phí cho hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật. Đề nghị MTTQ xã tham gia giám sát quá trình xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật và đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đề nghị UBND hai xã tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật, đề ra các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; bố trí đủ nguồn lực kinh phí, cơ sở vật chất gắn với trách nhiệm xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật./.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Những nội dung mới của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở(21/09/2023 9:46 CH)

  Những vị trí công tác định kỳ chuyển đổi thuộc quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương(19/09/2023 11:30 CH)

  Những vị trí công tác định kỳ chuyển đổi thuộc quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương(15/09/2023 11:03 CH)

  Đoàn kiểm tra của BCĐ Chương trình hành động về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024...(15/09/2023 4:54 CH)

  Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật – tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới nâng...(10/09/2023 8:39 CH)

  Nữ chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã "học tập bằng trí tuệ, thành công bằng ý chí"(25/09/2023 5:16 CH)

  Trung đội súng máy 12,7mm huyện Quảng Xương đạt giải Ba Diễn tập chiến thuật và hội thi bắn đạn...(25/09/2023 4:55 CH)

  UBND huyện Quảng Xương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023(25/09/2023 4:23 CH)

  Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng...(25/09/2023 3:57 CH)

  Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện các quy định chống...(23/09/2023 4:36 CH)

  Huyện Quảng Xương công bố đồ án Quy hoạch chung đô thị Tiên Trang đến năm 2045(22/09/2023 5:00 CH)

  Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023(22/09/2023 4:50 CH)

  Kỷ niệm 693 năm ngày mất Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật(22/09/2023 4:08 CH)

  Kế hoạch tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2023 - Kỷ niệm 605 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 595 năm Vua Lê...(21/09/2023 11:20 CH)

  Hội Nông dân xã Tiên Trang đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế(21/09/2023 10:42 CH)

  Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Định hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”(21/09/2023 10:38 CH)

  Phòng Giao dịch NH CSXH huyện Quảng Xương tiếp tục triển khai cho vay Học sinh sinh viên có hoàn...(19/09/2023 11:00 CH)

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại huyện Quảng...(19/09/2023 5:08 CH)

  Đoàn kiểm tra của BCĐ Chương trình hành động về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024...(15/09/2023 4:54 CH)

  HĐND huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị giao ban và tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho đại...(14/09/2023 5:20 CH)

  Ban Thi đua - Khen thư¬ởng tỉnh kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua,...(14/09/2023 5:14 CH)

  Huyện Quảng Xương tham dự HN học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị...(13/09/2023 4:56 CH)

  Lễ ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” tại Cụm dân cư số 4,...(13/09/2023 4:46 CH)

  UBND huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị triển khai, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã...(13/09/2023 4:33 CH)

  Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát về thực thi công vụ và giải quyết thủ tục hành chính tại xã...(13/09/2023 4:04 CH)

  Hội nghị thẩm định thôn Phương Cơ, xã Quảng Hợp đạt chuẩn NTM kiểu mẫu(10/09/2023 9:16 CH)

  Thôn Hòa Đông, xã Quảng Hòa tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023(10/09/2023 9:00 CH)

  Huyện Quảng Xương tham dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh trao đổi về các giải pháp nâng cao Chỉ số...(10/09/2023 8:27 CH)

  Đồng chí Lê Huy Kỳ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ Khai giảng năm học mới 2023 – 2024 tại...(07/09/2023 7:56 SA)

  Thôn Ninh Dụ, xã Quảng Ninh tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận thôn đạt chuẩn Nông thôn mới...(06/09/2023 11:03 CH)

  Hơn 50.000 học sinh trong toàn huyện bước vào năm học mới 2023-2024(06/09/2023 9:44 SA)

  Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đức Thịnh dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại Trường Trung học...(06/09/2023 9:00 SA)

  Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Trần Anh Chung dự lễ khai giảng năm học mới tại Trung tâm GDNN – GDTX...(06/09/2023 8:50 SA)

  Trường Tiểu học xã Quảng Hòa khai giảng năm học mới 2023 - 2024(05/09/2023 5:03 CH)

  Thanh Hóa triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông khai sinh, khai tử(01/09/2023 11:42 CH)

  1099 người đang online