Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 617/TB-UBND
Ngày ban hành 24/07/2020
Trích yếu Triệu tập công chức, viên chức tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý các hoạt động văn hóa cơ sở: Xây dựng thôn, khu phố văn hóa,quản lý lễ hội; Thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, tang năm 2020
Cơ quan ban hành UBND huyện Quảng Xương
Lĩnh vực Văn hoá - xã hội
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm Tải xuống