Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

  • Làng Cự Nham thuộc xã Quảng Nham nằm bên cửa Lạch Ghép, nơi mỏm đất nhô ra sát biển (vì thế còn có tên nôm xưa gọi là cửa Mom, kẻ Mom hoặc Mỏm). Từ rất cổ xưa, cư dân nơi đây đã lập một ngôi Đền thờ nổi tiếng linh thiêng có tên là Đền Mom.

  • Quảng Xương là huyện giàu truyền thống văn hóa, lịch sử gắn liền với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa, hiện đang gìn giữ và khai thác kho tàng quý giá tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn phong phú, đa dạng. Thời gian gần đây, du lịch Quảng Xương đã có sự khởi sắc đáng kể, từng bước chuyển mình trở thành một trong những điểm đến du lịch quan trọng của tỉnh Thanh Hóa, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện Quảng Xương theo hướng tích cực.

  • Nằm trong vùng phụ cận các trọng điểm du lịch của tỉnh Thanh Hóa, Quảng Xương có gần 20km bờ biển và có nguồn nước ngầm nóng bổ trợ cho ngành du lịch Thanh Hóa phát triển không chỉ vào mùa hè

  • Xác định bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống là nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ hội nhập, huyện Quảng Xương đã huy động được sức mạnh tổng hợp trong công tác giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

1