Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Huyện Quảng Xương đẩy mạnh phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu

Đăng ngày 17 - 08 - 2021
100%

Những tháng đầu năm 2021, huyện Quảng Xương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế với các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn. Trong đó, xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Mô hình trồng khoai tây theo chuỗi liên kết, bao tiêu sản phẩm của Hội nông dân, Hội phụ nữ xã Quảng Giao

Huyện Quảng Xương xác định muốn xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu thành công phải lấy phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, hình thành các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP để tạo bước đột phá. Do đó, thời gian qua huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất lúa kém năng suất sang cây trồng khác đạt hiệu quả kinh tế cao; khuyến khích bà con nông dân đưa các giống cây trồng chất lượng cao vào sản xuất, trình diễn các mô hình ứng dụng công nghệ sinh học, các phương pháp canh tác tiên tiến, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Phát triển nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng an toàn sinh học, bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm...Từ đó, góp phần hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, thực hiện liên kết sản xuất, hỗ trợ bao tiêu sản phẩm, nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác cho người dân.

Mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới của gia đình chị Nguyễn Thị Hiền thôn Én Giang, xã Quảng Hợp

Đến nay, huyện Quảng Xương đã hình thành được nhiều vùng nguyên liệu nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến như: vùng nguyên liệu sản xuất tập trung lúa gạo chất lượng cao, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, có quy mô trên 350 ha tại các xã Quảng Văn, Quảng Hòa, Quảng Hợp, Quảng Ngọc, Quảng Nhân, Quảng Long, Quảng Yên,...; vùng sản xuất rau an toàn tập trung VietGAP trên 28 ha ở các xã Quảng Lưu, Quảng Yên, thị trấn Tân Phong, Quảng Hợp; vùng sản xuất khoai tây, ớt, ngô ngọt...liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, với quy mô từ 50 - 135 ha/năm, cho thu nhập bình quân từ 175 - 180 triệu đồng/ha/vụ. Xây dựng và phát triển được 04 chuỗi cung ứng thực phẩm lúa, gạo an toàn tại các xã Quảng Trường, Quảng Hợp, Quảng Long và Quảng Hòa; 02 chuỗi rau an toàn tại xã Quảng Hợp và thị trấn Tân Phong; 05 chuỗi thịt gia súc, gia cầm đảm bảo ATTP tại xã Quảng Trường, Quảng Long, Quảng Phúc, Quảng Định, Quảng Hợp và 04 chuỗi thủy sản tại Quảng Nham, Quảng Định, Quảng Văn và thị trấn Tân Phong. Đối với lĩnh vực chăn nuôi, chuyển dần phương thức chăn nuôi nông hộ sang phương thức chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp và trang trại để có điều kiện ứng dụng công nghệ cao. Theo đó, huyện đã xây dựng được 29 ha diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng tập trung; 05 trang trại chăn nuôi bò BBB chuyên thịt chất lượng cao ở các xã Quảng Tân, Quảng Phong, Quảng Yên, Quảng Trường; 01 cụm chăn nuôi lợn trang trại công nghiệp liên kết với quy mô lớn; 8 trang trại chăn nuôi gà, vịt tập trung, chăn nuôi theo hướng VietGAP bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị ở các xã Quảng Định, Quảng Ninh, Quảng Hợp với quy mô hơn 10.000 con/trang trại; 02 trang trại chăn nuôi thỏ tập trung, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm ở 02 xã Quảng Hòa và Quảng Trường, với quy mô trên 3.000 con/trang trại.

Mô hình trồng hoa của gia đình anh Lê Như Duyên ở thôn Long đại xã Quảng Long

Công tác giám sát và phòng trừ dịch bệnh được quan tâm; tiêm phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy định; các ổ dịch được phát hiện kịp thời, khoanh vùng, khống chế, góp phần giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi. Thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững mà còn tạo tiền đề giúp các địa phương sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra. Tính đến hết tháng 6/2021, trung bình tiêu chí NTM nâng cao toàn huyện đạt 8,88 tiêu chí/xã; NTM kiểu mẫu đạt 4,13 tiêu chí/xã. Toàn huyện có 03 xã Quảng Bình, Quảng Lưu, Tiên Trang đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020, riêng Quảng Yên đã được Đoàn thẩm định bỏ phiếu và đang trình Hội đồng thẩm định xem xét; 10 thôn đã được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu toàn huyện.

Mô hình Trồng dưa vàng Kim Hoàng Hậu của gia đình chị Nguyễn Thị Hiền thôn Én Giang xã Quảng Hợp

Phát huy những kết quả đã đạt được, huyện Quảng Xương đang tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh chương trình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi những diện tích cây trồng hiệu quả thấp sang nuôi, trồng các loại cây, con có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường; tập trung quy hoạch, xây dựng các vùng sản xuất nông sản an toàn, công nghệ cao như vùng sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP trong nhà màng, nhà kính, vùng sản xuất lúa gạo chất lượng, vùng chăn nuôi vệ sinh an toàn thực phẩm, vùng nuôi trồng thủy sản, xây dựng thương hiệu mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tìm kiếm thị trường cung cấp sản phẩm ổn định, an toàn. Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp. Kiểm soát tái đàn vật nuôi, phòng chống dịch bệnh; trước mắt tập trung chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò và các giải pháp phòng, chống dịch nhất là đối với bệnh cúm gia cầm, bệnh dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để duy trì, phát triển chăn nuôi, khuyến khích đầu tư xây dựng các trang trại quy mô lớn theo quy hoạch, xa khu dân cư, bảo đảm vệ sinh môi trường. Thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Song song với phát triển nông nghiệp, huyện Quảng Xương tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở từng địa phương, phấn đấu đến cuối năm 2021 toàn huyện có thêm 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 05 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 100% các xã duy trì đạt chuẩn NTM, các xã còn lại tăng thêm ít nhất 2 tiêu chí NTM nâng cao, mỗi xã có thêm ít nhất 01 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu, qua đó làm cơ sở để huyện Quảng Xương phấn đấu đến năm 2025 đạt tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao và đến năm 2030 trở thành thị xã.

<

Tin mới nhất

Hội nghị thẩm định đánh giá công nhận 02 thôn: Phúc Tâm và Văn Giáo xã Quảng Phúc đạt chuẩn thôn...(28/04/2022 9:35 CH)

Hội nghị thẩm định thôn Nga Linh, xã Quảng Lộc đạt chuẩn thôn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022(28/04/2022 9:25 CH)

Quảng Xương phát huy hiệu quả phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư(16/03/2022 11:13 CH)

Huyện Quảng Xương nâng cao chất lượng việc làm cho lao động nông thôn(18/02/2022 1:36 CH)

Nông dân các địa phương tích cực ra đồng chăm sóc lúa xuân sau Tết(10/02/2022 3:46 CH)