Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Nông dân các địa phương tích cực ra đồng chăm sóc lúa xuân sau Tết

Đăng ngày 10 - 02 - 2022
100%

Sau những ngày vui Tết, đón xuân, bà con nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang tập trung ra đồng chăm sóc lúa chiêm xuân, với quyết tâm giành một mùa vụ thắng lợi.

Vụ xuân năm 2022, toàn huyện gieo cấy được gần 6.500ha diện tích,  bằng các giống Xi 23,Thái Xuyên 111, Nghị ưu 986, Bắc Thịnh, TBR 225, TBR 279, TBR 45, TBR 89, BT7 kháng bạc lá, Bắc Xuyên, Thiên ưu 8, Đài Thơm 8, MHC2, Nếp Hương; phấn đấu sản lượng ước đạt gần 43 nghìn tấn. Nhờ chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất và gieo cấy đúng khung lịch thời vụ nên đến thời điểm này các trà lúa xuân trên địa bàn huyện phát triển tốt, cây lúa đang trong giai đoạn bén rễ, hồi xanh đến đẻ nhánh. Do đó, bắt đầu từ ngày mùng 04 Tết, bà con nông dân các địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi ra đồng tỉa dặm lại những diện tích lúa gieo sạ không đều hoặc những chỗ do chuột, ốc bưu vàng cắn phá cho đúng mật độ kỹ thuật; làm cỏ, dẫn nước vào chân ruộng để bón thúc các loại phân bón đợt 1 giúp cây lúa nhanh phục hồi đẻ nhánh khỏe, tập trung; đồng thời áp dụng các biện pháp thủ công hoặc thuốc sinh học để diệt chuột và diệt ốc bươu vàng bảo vệ cây lúa; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh mới phát sinh để có biện pháp xử lý kịp thời theo nguyên tắc 04 đúng, tạo mọi điều kiện cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đảm bảo năng suất cuối vụ. Cùng với đó, Ban chỉ đạo sản xuất các địa phương đã phân công thành viên tăng cường kiểm tra đồng ruộng, nắm chắc tình hình nguồn nước tưới dưỡng cho lúa; hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh trên lúa và cây trồng, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị diện tích.

Bà Đoàn Thị Lan ở thôn Thượng Định 02 xã Quảng Định tích cực ra đồng chắm dặm

lại những diện tích lúa bị ốc bưu vàng cắn phá và bón phân cho lúa phát triển

Đang chăm sóc lúa tại cánh đồng Cồn Ngồi, thôn Thượng Đình 02, xã Quảng Định, bà Đoàn Thị Lan chia sẻ: Vụ chiêm xuân năm nay, gia đình bà Lan gieo cấy 05 sào ruộng  với hai loại giống chủ lực như: Bắc Thịnh, TBR 225. Nhờ gieo cấy lịch thời vụ và gặp thời tiết thuận lợi kết hợp với chăm sóc đúng kỹ thuật ngay từ đầu vụ nên đến nay toàn bộ diện lúa của gia đình bà Lan phát triển tốt, đang trong giai đoạn ra lá mới. Ngay sau những ngày vui Tết, tranh thủ thời tiết thuận lợi bà Lan ra đồng chăm sóc lúa, tiến hành bón phân, sục bùn, chắm dặm lại những diện tích lúa bị ốc bưu vàng cắn phá, đảm bảo mật độ cho cây lúa phát triển khỏe mạnh với quyết tâm đem lại mùa vụ bội thu.

Ngay sau những ngày vui Tết, đón xuân, nông dân các xã, thị trấn phấn khởi ra

đồng chăm sóc lúa vụ chiêm xuân với quyết tâm dành một mùa vụ thắng lợi

Với khí thế khẩn trương, chủ động của người dân từ ngày đầu năm mới chính là tín hiệu vui, hứa hẹn tạo nên những thành quả mới trong sản xuất vụ chiêm xuân, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng và đảm bảo an ninh lương thực toàn huyện trong năm 2022.

<

Tin mới nhất

Hội nghị thẩm định đánh giá công nhận 02 thôn: Phúc Tâm và Văn Giáo xã Quảng Phúc đạt chuẩn thôn...(28/04/2022 9:35 CH)

Hội nghị thẩm định thôn Nga Linh, xã Quảng Lộc đạt chuẩn thôn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022(28/04/2022 9:25 CH)

Quảng Xương phát huy hiệu quả phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư(16/03/2022 11:13 CH)

Huyện Quảng Xương nâng cao chất lượng việc làm cho lao động nông thôn(18/02/2022 1:36 CH)

Nông dân các địa phương tích cực ra đồng chăm sóc lúa xuân sau Tết(10/02/2022 3:46 CH)