Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Lễ khởi công xây dựng Quần thể nghĩ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng Yên, Quảng Xương