Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quảng Xương

Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương đưa hệ thống Oxy và máy xét nghiệm RT-PCR vào vận hành